Curriculum

Governance en Management van Complexe Systemen

Deze masterspecialisatie biedt een combinatie van theorievorming, reflectie, oefening aan de hand van opdrachten en professionele vorming in de praktijk. Dat gebeurt in verschillende modules door middel van een afwisseling tussen hoorcolleges, werkcolleges, ateliers en speciale opdrachten. De theorie wordt steeds in concrete casussen, vraagstukken en projecten toegepast. Deze formule dient als rode draad in het onderwijsprogramma en helpt theorie en praktijk te verbinden.

De kern van de professionele vorming bestaat uit een stage in de tweede helft van het jaar van het onderwijsprogramma. Tijdens de stage werk je vier dagen per week in een publieke, semipublieke of private organisatie en doe je onderzoek voor de organisatie. De afgelopen jaren liepen studenten stage bij verschillende organisaties, zoals het ministerie van Infrastructuur en Milieu, adviesbureau Berenschot, gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, ANWB Nederland, de provincie Zeeland en adviesbureau Twynstra Gudde. De bestuurskundige begrippen die je in de verschillende modules hebt geleerd komen hier tot leven.

Curriculum

Naast de stage en scriptie bestaat het programma uit zes vakken en het Atelier (werkgroep). Je volgt drie vakken in de richting van je specialisatie. De vakken Beleidsinnovatie in Complexe Systemen en Publieke Managers en Leiderschap worden door alle masterstudenten in Bestuurskunde gevolgd.

Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen