Kennis delen over duurzame mobiliteit in steden: onderzoek door studenten van de Minor SMART and SHARED Cities

Meer fietspaden, ruimte voor voetgangers, autoluwe gebieden en elektrisch vervoer: het zijn slechts enkele voorbeelden van duurzame mobiliteit. Duurzame mobiliteit staat wereldwijd volop in de belangstelling van steden. 

Multidisciplinaire aanpak

Rond duurzame mobiliteit komt de gezamenlijke expertise van Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit goed van pas. Hoe richt je steden beter in, hoe pas je regelgeving aan, wat zijn interessante technische oplossingen? Verschillende ruimtelijke, sociale, economische, organisatorische aspecten spelen een rol. Welke duurzame mobiliteitsaanpak kiezen steden? Hoe komt zo’n aanpak tot stand? En kunnen bepaalde projecten en ervaringen uit de ene stad ook in andere steden wellicht ook in andere steden effectief zijn? Er wordt volop mee geëxperimenteerd via pilotprojecten en lokale innovaties. Maar wat wordt er met die kennis gedaan? Worden lessen gedeeld en hoe kunnen delen en opschalen van kennis bevorderd worden?

Wat is de sleutel tot duurzame mobiliteit?

Vanuit de SMART and SHARED Cities Minor van het LDE Centre for BOLD Cities hebben drie studenten zich hierin verdiept, met Jurian Edelenbos, academisch directeur van Vital Cities and Citizens en Robbert Nesselaar van CLOSER CITIES als opdrachtgevers. Michelle ter Laak, Fanny Toutoute-Fauconnier en Jillis Hulleman verdiepten zich tijdens hun onderzoek tussen november 2020 en januari 2021 voor drie projecten van duurzame mobiliteit in de steden  Hamburg, Barcelona en Bogotá. Het onderzoek leverde naast een methodologisch sterke basis, waardevolle inzichten op. De  belangrijkste les uit de studie is dat de uitwisseling van stedelijke kennis een belangrijke sleutel is om duurzame en innovatieve autovrije steden te ontwikkelen. Wanneer stakeholders bereid zijn kennis te ontsluiten en te delen met elkaar, kunnen projecten van duurzame energie beter tot uitvoering worden gebracht.

Hoe dragen ambtenaren bij aan het stimuleren van autovrije stadsinitiatieven?  

De empirische studies van de bovenstaande drie cases hebben aangetoond dat de verspreiding van autovrije stadsinitiatieven afhankelijk is van de bereidheid van stadsambtenaren om hun ervaringen met andere betrokkenen te delen. Uit het onderzoek komt naar voren dat ambtenaren kennisnemen van projecten over duurzame mobiliteit uit andere steden. Ze maken deze kennis passend voor hun eigen specifieke lokale context van de stad.

Het diepgaande onderzoek heeft aangetoond dat ogenschijnlijk op maat gemaakte oplossingen inspirerend kunnen werken voor anderen en kunnen worden aangepast aan een andere lokale context; Hamburg, Barcelona en Bogotá hebben namelijk ieder hun eigen regering, cultuur en infrastructuur.

De rol van lokale belanghebbenden bij de co-creatie van autovrije steden

Daarnaast heeft de vergelijkende analyse van de drie steden aangetoond dat directe betrokkenheid van lokale belanghebbenden (burgers, maatschappelijke organisaties, etc.) de essentieel is om op lange termijn autovrije steden te co-creëren. Kennisdeling en co-creatie van kennis zijn belangrijk om tot daadwerkelijke implementatie van duurzame mobiliteit te kunnen komen. Het onderzoek concludeert prikkelend dat bij de kwestie van het delen van stedelijke kennis misschien niet het delen van technische kennis met betrekking tot duurzame mobiliteit is, maar eerder het organiseren van de co-creatie van kennis via verschillende vormen en processen van participatieve besluitvorming. Om die reden is het essentieel om de lokale en bestuurlijke context mee te nemen in de beleidsvorming rond duurzame mobiliteit. Deze bevindingen zijn ook zeer relevant voor de regio Zuid-Holland in de transitie naar duurzame mobiliteit in een sterk verstedelijkt gebied. Het onderzoek krijgt later dit jaar een vervolg, in de vorm van een workshop of webinar.

Meer informatie

CLOSER CITIES

CLOSER CITIES is een meerjarig, multidisciplinair project (2021-2030) gericht op onderzoek naar het delen van stedelijke kennis: op welke manier delen en co-creëren steden kennis? Wat kunnen steden van elkaar leren, en hoe vinden van proces van leren en delen plaats? Wat zit het delen van kennis in de weg of stimuleert het juist? Een online research-driven platform speelt een belangrijke rol bij het onderzoek: het project slaat de bruggen tussen urban practice en urban science, door voorbeelden vanuit de wereld te analyseren, en de onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk. Meer informatie: www.closercities.org, of voor vragen: info@closercities.org.