Schadenota: jongeren van 18+ die de residentiële jeugdhulp moeten verlaten

NWA Startimpuls big data-onderzoek voor jongerenbeleid

Onderzoekers prof.dr. Annemiek Harder, Erasmus Universiteit Rotterdam, dr. Elianne Zijlstra en mr. Daan Beltman hebben een schadenota ‘De noodzaak om schade te voorkomen bij jongeren van 18+ die de residentiële jeugdhulp moeten verlaten: Een interdisciplinaire wetenschappelijke onderbouwing’ opgesteld ter voorkoming dat jongeren van 18+ de residentiële jeugdhulp moeten verlaten.

Download nota hier

Jongeren die uit de residentiële jeugdhulp, zoals een leef/woongroepen, vertrekken zijn vaak 18 jaar als zij zelfstandig (moeten) gaan wonen. Dit terwijl jongeren die nog thuis wonen ruim 5 jaar (NL) of 8 jaar (Europa) ouder zijn als zij zelfstandig gaan wonen en, zo laten recent CBS-cijfers zien, steeds vaker thuis blijven wonen. Onderzoek laat zien dat jongeren voor en na vertrek uit residentiële jeugdhulp vaak nog diverse problemen hebben en ook na hun 18e bescherming en ondersteuning nodig hebben.

Het langer bieden van residentiële jeugdhulp en interventies gericht op de transitie naar volwassenheid hangen daarbij samen met een hoger welzijn van jongeren. Harder: ‘In deze nota beschrijven we de beschikbare wetenschappelijke kennis die relevant is voor de beoordeling van de ontwikkeling van jongeren die uit de residentiële jeugdhulp vertrekken en de noodzaak om hen ook na hun 18e te ondersteunen vanuit pedagogisch en juridisch perspectief. We onderbouwen hiermee het pleidooi om de leeftijdsgrens uit de jeugdwet te halen’.

Deze schadenota verscheen eerder in beknopte versie als opiniestuk in de NRC. Met het pleidooi
in deze schadenota sluiten de onderzoekers aan bij de BIG5 (support, wonen, school/werk, inkomen en welzijn) actiemeeting die eind 2022 werd georganiseerd door Expex, Samah en Jongerenpanel de Derde Kamer. Die had als doel om 18 jaar als grens uit de jeugdwet te halen en alle jongeren te ondersteunen tot hun BIG5 op orde is. Harder: ‘Ook sluiten we aan bij de campagne en petitie ‘Laat zorg voor jongeren pas stoppen als zij er klaar voor zijn’ van Stichting Het Vergeten Kind die begin 2023 plaatsvond. Uitgangspunt daarbij is dat niet leeftijd, maar de ontwikkeling leidend moet zijn bij het verlaten van de jeugdzorg’.

‘De noodzaak om schade te voorkomen bij jongeren van 18+ die de residentiële jeugdhulp moeten verlaten: Een interdisciplinaire wetenschappelijke onderbouwing’

Auteurs: Prof. dr. Annemiek T. Harder, Erasmus Universiteit Rotterdam & Dr. Elianne A. Zijlstra & Mr. Daan Beltman, Rijksuniversiteit Groningen
Rotterdam / Groningen, 12 mei 2023
 

Meer informatie

Prof. Annemiek Harder, e-mail: harder@essb.eur.nl

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl | 06 83676038
 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen