prof.dr. (Annemiek) AT Harder

prof.dr. (Annemiek) AT Harder
Endowed Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Psychology, Education & Child Studies/ Clinical Child and Family Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T13-04
Telephone
+31104089048
Email
harder@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Annemiek Harder is als bijzonder hoogleraar werkzaam op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de sectie Ortho- en Gezinspedagogiek van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Daarvoor werkte ze als universitair hoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Ze richt zich qua onderzoek en onderwijs op de kwaliteit en effectiviteit van behandeling voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen (zie ook CV).

Op vrijdag 13 december a.s. organiseert ze het symposium 'Behandel me als persoon niet als dossier: Uithuisgeplaatste jeugdigen echt een stem geven' en…

Annemiek Harder is als bijzonder hoogleraar werkzaam op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de sectie Ortho- en Gezinspedagogiek van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Daarvoor werkte ze als universitair hoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Ze richt zich qua onderzoek en onderwijs op de kwaliteit en effectiviteit van behandeling voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen (zie ook CV).

Op vrijdag 13 december a.s. organiseert ze het symposium 'Behandel me als persoon niet als dossier: Uithuisgeplaatste jeugdigen echt een stem geven' en houdt ze haar oratie bij EUR. Voor meer info over inschrijven en het programma van het symposium, klik op deze link

Annemiek is in 2011 cum laude gepromoveerd bij de RuG op een proefschrift over de (kwaliteit en effectiviteit van de) zorg in de gesloten residentiële jeugdzorg. Ook heeft Annemiek in 2011 een bijdrage geleverd aan Commissie Samson onderzoek naar seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg en pleegzorg. Eén van de onderzoeksprojecten waar zij momenteel aan werkt richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van Up2U: een behandelmodule voor motiverende mentor/coachgesprekken van professionals met jongeren in de residentiële jeugdhulp.

Sinds 2016 is Annemiek bestuurslid van de European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents (EUSARF). Verder is ze lid van de International Work Group on Therapeutic Residential Care en het International Research Network on Transitions to Adulthood from Care (INTRAC). Verder is ze als redactielid betrokken bij het tijdschrift Residential Treatment for Children and Youth.

Haar expertise en interessegebieden zijn:

 • Gedragsproblemen, antisociaal of delinquent gedrag, risico- en beschermende factoren
 • Adolescenten, jongvolwassenen, multiprobleemgezinnen
 • Uithuisplaatsing
 • Residentiële jeugdhulp, 24-uurs jeugdhulp, gezinshuizen, JeugdzorgPlus instellingen, Justitiële jeugdinrichtingen (JJI´s), forensische behandeling
 • Werkzame factoren van hulp: motivatie voor gedragsverandering, therapeutische alliantie, behandelrelaties, programma-integriteit interventies
 • Professionalisering en training van hulpverleners in jeugdhulp
 • Motiverende Gespreksvoering (MGV), Up2U behandelmodule
 • Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden: effectonderzoek, longitudinaal follow-up onderzoek, observatieonderzoek
    • J.D. Leipoldt, A.T. Harder, N.S. Kayed, H. Grietens & T. Rimehaug (2019). Determinants and Outcomes of Social Climate in Therapeutic Residential Youth Care: A Systematic Review. Children and Youth Services Review. doi: 10.1016/j.childyouth.2019.02.010 [go to publisher's site]
    • M. D. C. Ten Brummelaar, W. J. Post, P. A. Arkesteijn, M. E. Kalverboer, A.T. Harder & E. J. Knorth (2018). Perceived living conditions of young people staying in secure residential care. Child Indicators Research, 11 (4), 1175-1192. doi: 10.1007/s12187-017-9460-0
    • M. D. C. Ten Brummelaar, E. J. Knorth, W. J. Post, A.T. Harder & M. E. Kalverboer (2018). Space between the borders? Perceptions of professionals on the participation in decision-making of young people in coercive care. Qualitative Social Work, 17 (5), 692-711. doi: 10.1177/1473325016681661
    • J. David Leipoldt, N. Kayed, A.T. Harder, H. Grietens & T. Rimehaug (2018). Refining the COPES to Measure Social Climate in Therapeutic Residential Youth Care. Child & Youth Care Forum, 47 (2), 173-197. doi: 10.1007/s10566-017-9424-z
    • M. D. C. Ten Brummelaar, A.T. Harder, M. E. Kalverboer, W. J. Post & E. J. Knorth (2018). Participation of youth in decision-making procedures during residential care: A narrative review. Child & family social work, 23 (1), 33-44. doi: 10.1111/cfs.12381
    • A.T. Harder (2018). Residential care and cure: Achieving Enduring Behavior Change with Youth by Using a Self-determination, Common Factors and Motivational Interviewing Approach. Residential Treatment for Children and Youth, 35 (4), 317-335. doi: 10.1080/0886571X.2018.1460006
    • A.T. Harder, E. J. Knorth, M. E. Kalverboer, T. Tausendfreund & J. Knot-Dickscheit (2018). Parental perspectives: Risk and protective factors associated with parenting quality for parents of adolescents in secure residential care. Child & family social work, 23 (4), 549-557. doi: 10.1111/cfs.12404
    • A. Eenshuistra, A.T. Harder & E. J. Knorth (2018). Pedagogisch medewerkers professionaliseren: Een onderzoek naar het effect van een training 'Motiverende Gespreksvoering' in de residentiële jeugdhulp. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 57 (3-6), 92-99.
    • J. K. Whittaker, L. Holmes, J. F. del Valle, F. Ainsworth, T. Andreassen, J. P. Anglin, C. Bellonci, D. Berridge, A. Bravo, C. Canali, M. Courtney, L. Currey, D. L. Daly, R. Gilligan, H. Grietens, A.T. Harder, M. J. Holden, S. James, A. Kendrick, E. J. Knorth, M. Lausten, J. S. Lyons, E. Martin, S. McDermid, P. McNamara, L. Palareti, S. Ramsey, K. M. Sisson, R. W. Small, J. Thoburn, R. Thompson & A. Zeira (2017). Cure Terapeutiche Residenziali. Studi Zancan, 17 (5), 5-21.
    • J. K. Whittaker, L. Holmes, J. F. del Valle, F. Ainsworth, T. Andreassen, J. P. Anglin, C. Bellonci, D. Berridge, A. Bravo, C. Canali, M. Courtney, L. Currey, D. L. Daly, R. Gilligan, H. Grietens, A.T. Harder, M. J. Holden, S. James, A. Kendrick, E. J. Knorth, M. Lausten, J. S. Lyons, E. Martín, S. McDermid, P. McNamara, L. Palareti, S. Ramsey, K. M. Sisson, R. W. Small, J. Thoburn, R. Thompson & A. Zeira (2017). Therapeutische residentiële hulp voor kinderen en jongeren: Een consensus verklaring van de Internationale Werkgroep Therapeutische Residentiële Zorg. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 55 (11/12), 268-286.
    • J. K. Whittaker, L. Holmes, J. F. del Valle, F. Ainsworth, T. Andreassen, J. P. Anglin, C. Bellonci, D. Berridge, A. Bravo, C. Canali, M. Courtney, L. Currey, D. L. Daly, R. Gilligan, H. Grietens, A.T. Harder, M. J. Holden, S. James, A. Kendrick, E. J. Knorth, M. Lausten, J. S. Lyons, E. Martin, S. McDermid, P. McNamara, L. Palareti, S. Ramsey, K. M. Sisson, R. W. Small, J. Thoburn, R. Thompson & A. Zeira (2017). Acogimiento residencial terapéutico para niños y adolescentes: Una declaración de consenso del grupo de trabajo internacional sobre acogimiento residencial terapéutico. Psicothema, 29 (3), 289-298. doi: 10.7334/psicothema2016.172 
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & M. E. Kalverboer (2017). The inside out? Views of young people, parents, and professionals regarding successful secure residential care. Child and Adolescent Social Work Journal, 34 (5), 431-441. doi: 10.1007/s10560-016-0473-1
    • A. Eenshuistra, A.T. Harder, N. L. Van Zonneveld & E. J. Knorth (2016). Look who's talking: A Motivational Interviewing based observation study of one-on-one conversations between residential care workers and adolescents. International Journal of Child & Family Welfare, 17 (1/2), 64-84.
    • J. K. Whittaker, L. Holmes, J. F. del Valle, F. Ainsworth, T. Andreassen, J. P. Anglin, C. Bellonci, D. Berridge, A. Bravo, C. Canali, M. Courtney, L. Currey, D. L. Daly, R. Gilligan, H. Grietens, A.T. Harder, M. J. Holden, S. James, A. Kendrick, E. J. Knorth, M. Lausten, J. S. Lyons, E. Martin, S. McDermid, P. McNamara, L. Palareti, S. Ramsey, K. M. Sisson, R. W. Small, J. Thoburn, R. Thompson & A. Zeira (2016). Therapeutic Residential Care for Children and Youth: A Consensus Statement of the International Work Group on Therapeutic Residential Care. Residential Treatment for Children and Youth, 33 (2), 89-106. doi: 10.1080/0886571X.2016.1215755
    • A.T. Harder, C. J. Hall & C. H.C.J. Van Nijnatten (2016). Conversational contexts: Investigating the dynamics of relationships between clients and professionals in child welfare. International Journal of Child & Family Welfare, 17 (1/2), 2-9.
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & M. E. Kalverboer (2015). Risky or needy? Dynamic risk factors and delinquent behavior of adolescents in secure residential youth care. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 59 (10), 1047-1065. doi: 10.1177/0306624X14531036
    • E. J. Knorth, A.T. Harder & J. P. Anglin (2014). "The black box never sleeps...": Inside perspectives on youth placements in residential care. International Journal of Child & Family Welfare, 15 (1/2), 2-9.
    • M. D. C. Ten Brummelaar, G.M. Gerrits, W. J. Post, A.T. Harder, M. E. Kalverboer, T.A. Pultrum & E. J. Knorth (2014). Perceptions of participation: Views of male adolescents on the care process in a juvenile justice facility. International Journal of Child & Family Welfare, 15 (1/2), 53-75.
    • A.T. Harder, A. N. Huyghen, J. Knot-Dickscheit, M. E. Kalverboer, S. Köngeter, M. Zeller & E. J. Knorth (2014). Education secured? The school performance of adolescents in secure residential youth care. Child & Youth Care Forum, 43 (2), 251-268. doi: 10.1007/s10566-013-9232-z
    • A.T. Harder, M. Zeller, M. López, S. Köngeter & E. J. Knorth (2013). Different sizes, similar challenges = Tamaño diferente, retos similares. Intervencion Psicosocial: Revista sobre IIgualdad y Calidad de Vida, 22 (3), 203-213. doi: 10.5093/in2013a24
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & M. E. Kalverboer (2013). A secure base? The adolescent-staff relationship in secure residential youth care. Child & family social work, 18 (3), 305-317. doi: 10.1111/j.1365-2206.2012.00846.x
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & M. E. Kalverboer (2012). Securing the Downside Up: Client and care factors associated with outcomes of secure residential youth care. Child & Youth Care Forum, 41 (3), 259-276. doi: 10.1007/s10566-011-9159-1
    • M. E. Kalverboer, M. D. C. Ten Brummelaar, W. J. Post, E. Zijlstra, A.T. Harder & E. J. Knorth (2012). The Best Interest of the Child-Questionnaire, reliability and validity. Criminal Behaviour and Mental Health, 22 (1), 41-52. doi: 10.1002/cbm.825
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & M. E. Kalverboer (2011). Transition secured? A follow-up study of adolescents who have left secure residential care. Children and Youth Services Review, 33 (12), 2482-2488. doi: 10.1016/j.childyouth.2011.08.022
    • A.T. Harder, S. Koengeter, M. Zeller, E. J. Knorth & J. Knot-Dickscheit (2011). Instruments for research on transition Applied methods and approaches for exploring the transition of young care leavers to adulthood. Children and Youth Services Review, 33 (12), 2431-2441. doi: 10.1016/j.childyouth.2011.08.017
    • L. Kamphof-Evink, A. T. Harder & A.T. Harder (2011). Delinquente vrienden: Een risico voor jongeren in een jeugdinrichting? Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50 (7/8), 318-327.
    • E.J. Knorth, A.T. Harder, A.M.N. Huyghen, M.E. Kalverboer & T. Zandberg (2010). Residential youth care and treatment research: Care workers as key factor in outcomes. International Journal of Child & Family Welfare, 13 (1/2), 49-67.
    • E. J. Knorth & A.T. Harder (2009). 2.345 Jeugdigen (z)onder dak: Een meta-analyse naar de uitkomsten van residentiële jeugdzorg. Kind en Adolescent, 30 (4), 210-231. doi: 10.1007/BF03087957
    • E. J. Knorth, A.T. Harder, T. Zandberg & A. Kendrick (2008). Under one roof: A review and selective meta-analysis on the outcomes of residential child and youth care. Children and Youth Services Review, 30 (2), 123-140. doi: 10.1016/j.childyouth.2007.09.001
    • J. K. Whittaker, L. Holmes, J. F. del Valle, F. Ainsworth, T. Andreassen, J. P. Anglin, C. Bellonci, D. Berridge, A. Bravo, C. Canali, M. Courtney, L. Currey, D. L. Daly, R. Gilligan, H. Grietens, A.T. Harder, M. J. Holden, S. James, A. Kendrick, E. J. Knorth, M. Lausten, J. S. Lyons, E. Martín, S. McDermid, P. McNamara, L. Palareti, S. Ramsey, K. M. Sisson, R. W. Small, J. Thoburn, R. Thompson & A. Zeira (2017). טיפול פנימייתי לילדים ולבני נוער : נייר עמדה של קבוצת מומחים במפגש הפסגה הבין-לאומית לפנימיות טיפוליות. Mifgash: Journal of Social-Educational Work, 24 (44), 121-142.
    • A.T. Harder (2013). Motiverende gespreksvoering in het forensische werkveld. Nieuwsbrief Secties Forensische Psychologie Volwassenen & Jeugd NIP, 2013 (1).
    • A.T. Harder (2013). Het binnenste buiten? De visie van jongeren, ouders en professionals op succesvolle gesloten residentiële hulpverlening. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52 (1), 18-27.
    • P. Van der Helm, K.S. Nijhof, A.T. Harder, C. Van Dam, J. De Swart, G. Stams & E. J. Knorth (2012). De hardnekkige mythe dat ‘niks werkt’ in de gesloten jeugdzorg; aanbevelingen voor professionals. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 51, 470-480.
    • C. Dresen, L. van Domburgh, A.T. Harder, E. J. Knorth, M. Kranenburg, K. Nijhof & I. Vermaes (2018). Jeugdzorg met een Plus: Wat we wel en nog niet weten over de meest intensieve vorm van jeugdhulp. Antwerpen: Garant Publishers
    • K. Nijhof, R.J.M. De Jong, L. van Domburgh, A.T. Harder & C. Konijn (2018). Meisjes in de JeugdzorgPlus: De mate van gendersensitiviteit in de behandelplanning (deel I). -: -
    • M. D. C. Ten Brummelaar, L. Boendermaker, A.T. Harder & E. J. Knorth (2011). Jeugdzorg Plus: Trajectzorg voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen. Groningen: Stichting Kinderstudies
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & T. Zandberg (2006). Residentiële jeugdzorg in beeld: Een overzichtsstudie naar de doelgroep, werkwijzen en uitkomsten [Residential youth care in the picture: A review study of its target group, methods and outcomes]. Amsterdam: SWP Publishers
    • V. Daniël & A.T. Harder (2010). Relatie als de sleutel? Ervaringen van jongeren en hulpverleners in de residentiële jeugdzorg. Amsterdam: SWP Publishers
    • J. David Leipoldt, A.T. Harder, T. Rimehaug, N. Kayed & H. Grietens (2017). Determinants and outcomes of social climate in therapeutic residential youth care: A systematic review. In C. Canali, J. Ma & T. Vecchiato (Eds.), New perspectives for outcome-based evaluation and research on family and children's services (pp. 67-70). Padova: Fondazione E. Zancan
    • M. D. C. Ten Brummelaar, A.T. Harder, M. E. Kalverboer, W. J. Post & E. J. Knorth (2017). Residential child and youth care in the Netherlands: Current practices and future perspectives. In T. Islam & L. Fulcher (Eds.), Residential Child and Youth Care in a Developing World. Volume 2: European Perspectives (pp. 339-355). Cape Town / Claremont, South Africa: CYC-Net Press
    • A.T. Harder & E. J. Knorth (2015). Uncovering what is inside the 'black box' of effective therapeutic residential youth care. In J.K. Whittaker, J.F. del Valle & L. Holmes (Eds.), Therapeutic residential care with children and youth: Developing evidence-based international practice (Child Welfare Outcomes) (pp. 217-228). London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
    • E. J. Knorth & A.T. Harder (2014). Commentary on 'Improving the research base for therapeutic residential care: : logistical and analytical challenges meet methodological innovations' by Bethany R. Lee and Richard P. Barth. In J.K. Whittaker, J.F. del Valle & L. Holmes (Eds.), Therapeutic residential care with children and youth (Series: Child Welfare Outcomes) (pp. 243-244). London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
    • E. J. Knorth, A. Carien Koopmans, M. Buijs-Van Nieuwenhuizen, L. M. Folkerts, M. Smit, T. Tausendfreund & A.T. Harder (2010). Two decennia of research on child and family welfare in Europe and beyond. In Inside Out (pp. 35-38). Antwerpen: Garant Publishers
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & M. E. Kalverboer (2010). The downside up? A process- and evaluation study on care and treatment in a secure treatment centre in the Netherlands. In Inside out. How interventions in child and family care work: An international source book (pp. 407-409). Antwerp/Apeldoorn: Garant Publishers
    • A.T. Harder, E. J. Knorth, M. E. Kalverboer & T. Zandberg (2008). Secure residential treatment for juveniles with severe behavioural problems: What about its outcomes? Assessing the ‘evidence-base’ of intervention for vulnerable children and their families. In C. Canali, T. Vecchiato & J. Whittaker (Eds.), Assessing the ‘evidence-base’ of intervention for vulnerable children and their families (pp. 163-166). Padova: E. Zancan Publishers
    • M. D. C. Ten Brummelaar, A.T. Harder, E. J. Knorth, W. J. Post & M. E. Kalverboer (2017). Balanceren tussen grenzen en mogelijkheden: De participatie van jeugdigen in gesloten residentiële zorg. In J.D. van der Ploeg (Ed.), Jonge onderzoekers over de jeugdzorg (pp. 97-118). Amsterdam: SWP Uitgeverij
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & L. Boendermaker (2011). Residentiële jeugdzorg in beeld [Residential youth care in the picture]. In J.D. Ploeg & E.M. Scholte (Eds.), Orthopedagogische probleemvelden en voorzieningen in Nederland [Orthopedagogical problem areas and facilities in the Netherlands] (pp. 267-285). Antwerpen/Apeldoorn: Garant Publishers
    • J. Knot-Dickscheit, J.Y. Drost, M. E. Kalverboer, A.T. Harder, E. J. Knorth & T. Tausendfreund (2010). Familienunterstützung im geschlossenen justiziellem Setting: Eine orientierende Forschung. In H. Ricking & G.C. Schulze (Eds.), Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung: Prävention, Interdisziplinarität und Professionalisierung [Supporting needs in the emotional and social development: Prevention, interdisciplinary care and professionalization] (pp. 136-149). Bad Heilbrunn: Verlag Klinkhardt
    • E. J. Knorth, M. E. Kalverboer & A.T. Harder (2009). Enfants et adolescents placés en institution. Méta-analyse sélective des résultats du placement. In Du placement à la suppléance familiale: Actualité des recherches internationales [About out-of-home placements: Current state of international research] (pp. 75-88). Paris: L'Harmattan
    • A.T. Harder, E. J. Knorth, M. E. Kalverboer & T. Zandberg (2008). Trattamento residenziale ‘intensivo’ per ragazzi con gravi problemi comportamentali: Cosa si può dire degli esiti? In Conoscere i bisogni e valutare l'efficacia degli interventi per bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà [Assessing the `evidence-base' of intervention for vulnerable children and their families] (pp. 164-167). Padova: E. Zancan Publishers
    • A.T. Harder, M. E. Kalverboer, E. J. Knorth & T. Zandberg (2009). Pedagogische kwaliteiten van voorzieningen voor residentiële jeugdzorg. In Het pedagogisch quotiënt (pp. 103-122). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum
    • J. Knot-Dickscheit, J. Drost, M. E. Kalverboer, E. J. Knorth, T. Tausendfreund & A.T. Harder (2008). Gezinsondersteuning in de residentiële justitiële setting: standaard? In De ontwikkeling van kinderen met problemen (pp. 147-162). Antwerpen/Apeldoorn: Garant Publishers
    • J. Dekker, M. Amsing, I. van der Bij-de Puij, M. Dekker, H. Grietens, A.T. Harder, P.C.M. Koedijk, S. Parlevliet, P. Schreuder, M. Talhout & M. Timmerman (2012). Jeugdzorg in Nederland 1945-2010. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen
    • A.T. Harder & A. Eenshuistra (2017). Up2U: Een handleiding voor motiverende mentor/coachgesprekken in de residentiële jeugdzorg. Groningen: University of Groningen, Department of Special Needs Education and Youth Care
    • A. Eenshuistra, A.T. Harder, M. Hof, M. Scherpen, C. M. Schievels & E. J. Knorth (2017). "Je beter voelen". Ervaringen, behoeften en verbeterpunten van jongeren en medewerkers t.a.v. mentorgesprekken in twee instellingen voor residentiële jeugdhulp. Groningen: University of Groningen, Department of Special Needs Education and Youth Care
    • A.T. Harder, M. D. C. Ten Brummelaar, R. Karst, A. Koudijs, M. E. Kalverboer, W. J. Post & E. J. Knorth (2015). Pas Op de Plaats: Een verkennend onderzoek naar de werkzaamheid van de module 'Pas Op de Plaats', Justitiële Jeugdinrichting Juvaid. Groningen: University of Groningen, Department of Special Needs Education and Youth Care
    • L. Boendermaker, P. Speetjens, M. Van der Pijll, C. Bartelink, J. Van Everdingen & A.T. Harder (2007). Programmeringsstudie Jeugdzorg. Utrecht/Groningen: Dutch Youth Institute/University of Groningen
   • A.T. Harder (2014). Back to basics. In -
   • A.T. Harder (2012). Het bereiken van openheid in geslotenheid. In -
   • A.T. Harder (2011). Succes in de residentiële jeugdzorg. In -
   • A.T. Harder (2011). Success in secure residential youth care. In -
   • A.T. Harder (2010). A secure base? The adolescents-staff relationship in secure residential child and youth care. In -
   • A.T. Harder, E. J. Knorth & M. E. Kalverboer (2010). The downside up? In -
   • A.T. Harder (2009). Het onderste boven? In -
   • A.T. Harder (2008). ‘Moeilijke’ jeugd in zorg. In -
   • A. Eenshuistra, A.T. Harder & E. J. Knorth (2018). Professionalizing care workers: A study on the outcomes of a 'Motivational Interviewing' training in residential youth care. Paper presented at the 15th International Conference of the European Scientific Association on Residential and Family Care: Porto (2018, oktober 2 - 2018, oktober 5).
   • A.T. Harder, H. Grietens & E. J. Knorth (2017). TRC International Work Group: Dutch Data and Research at the University of Groningen. Paper presented at 2nd Seminar of the International Workgroup on Therapeutic Residential Care (TRC): Malosco, Italy (2017, juni 6).
   • J. David Leipoldt, A.T. Harder, T. Rimehaug, N. Kayed & H. Grietens (2017). Determinants and outcomes of social climate in therapeutic residential care. International Conference on "New perspectives for outcome-based evaluation and research on family and children's services": Hong Kong (2017, september 7).
   • A.T. Harder, M. López & E. J. Knorth (2017). Current Research [on Transitions to Adulthood of Young People in Care] at the University of Groningen. Paper presented at 15th INTRAC Seminar: Oslo (2017, september 12).
   • A. Eenshuistra, A.T. Harder & E. J. Knorth (2016). Up2U: Development and evaluation of a Motivational Interviewing (MI) based treatment program for youth in residential care. Paper presented at the 33rd FICE Congress & 2nd CYC World Conference: Together towards a better world for children, adolescents and families: Vienna (2016, augustus 23).
   • A.T. Harder, E. J. Knorth & D. Berridge (2016). How can we improve the quality of future studies on residential youth care? Paper presented at Therapeutic Residential Care International Research Summit: Loughborough, United Kingdom (2016, april 28).
   • A. Eenshuistra, A.T. Harder & E. J. Knorth (2016). Observations of one-on-one conversations between residential care workers and adolescents. Abstract from EUSARF 2016: Oviedo, Spain.
   • E. J. Knorth, A.T. Harder & M. López López (2014). Current transitions' research and opportunities at the University of Groningen.
   • A. Carien Koopmans, M. López López, A.T. Harder & E. J. Knorth (2014). Child protection policy and services in the Netherlands. Paper presented at Decision making in child welfare from an international perspective: Jerusalem, Israel (2014, maart 3).
   • A.T. Harder (2013). Terug naar de basis met motiverende gespreksvoering. Poster session presented at ForCa postermeeting: Utrecht, United Kingdom.
   • M. D. C. Ten Brummelaar, M. E. Kalverboer, A.T. Harder, W. J. Post & E. J. Knorth (2013). Why should they listen to us? Participation of children in decision-making in secure residential care. Poster session presented at International ‘Decision-Making in Child and Youth Care’ Conference: Groningen, Netherlands.
   • E. J. Knorth & A.T. Harder (2013). Current research and opportunities: University of Groningen, the Netherlands. Paper presented at 10th INTRAC Seminar: Paris, France.
   • A.T. Harder (2012). Succes in de (gesloten) residentiele jeugdzorg. Paper presented at Congres van De Hoenderloo Groep 'Non-stop kansen creëren met jongeren': .
   • M. D. C. Ten Brummelaar, A.T. Harder, M. E. Kalverboer, W. J. Post & E. J. Knorth (2012). Participation of young people in decisions regarding their life-course. Poster session presented at ISED Research Days 2012: Amsterdam, Netherlands.
   • A.T. Harder (2011). The downside up? Factors associated with successful treatment of adolescents in secure residential care. The Exchange Seminar with the University of Köln: (2011, mei 25).
   • A.T. Harder (2011). Succes in de gesloten residentiële jeugdzorg. Paper presented at Het Poortje symposium ‘De internationale rechten van het kind in geslotenheid’: (2011, november 17).
   • A.T. Harder (2011). Het onderste boven? Een proces- en resultaatonderzoek in de gesloten residentiële jeugdzorg. Paper presented at Congres of De Hoenderloo Groep ‘Non-stop kansen creëren met jongeren’: (2011, maart 1).
   • E. J. Knorth & A.T. Harder (2009). Child welfare in the Netherlands: A low country blues? International 2009 Conference 'Perspectives on Child Protection: Looking Back and Forward': Oviedo, Spain.
   • A.T. Harder, E.J. Knorth & T. Zandberg (2007). Residentiële jeugdzorg in beeld: een blik op geboden hulp. Workshop during the third VWS/NIZW Congres ‘Jeugdzorg in onderzoek: De professional en effectiviteit’: (2007, januari 26).
   • A.T. Harder, M.E. Kalverboer & E.J. Knorth (2007). Binnenste buiten: Een oriënterend onderzoek naar de hulpverlening in JJI Het Poortje. Poster session presented at the third Vws/Nizw Congres 'Jeugdzorg in onderzoek': (2007, januari 26).
   • A.T. Harder, E. J. Knorth & T. Zandberg (2006). Residentiële jeugdzorg: Effectief of niet? Een meta-analyse naar kenmerken van effectiviteit. VWS/NJI Conferentie ‘Jeugdzorg in Onderzoek: Algemeen werkzame factoren’: United Kingdom.
   • E. J. Knorth, A.T. Harder & T. Zandberg (2005). Pedagogische kwaliteit van instellingen voor residentiële jeugdzorg. Paper presented at Symposium over het ‘Pedagogisch Quotiënt’ (PQ): Groningen, Netherlands.
   • A.T. Harder, E. J. Knorth & T. Zandberg (2005). Residentiële Jeugdzorg in de Schijnwerpers (RJS): Lessen uit onderzoek naar kwaliteit en effectiviteit. Poster session presented at VWS/NIZW Conferentie ‘Jeugdzorg in Onderzoek: Focus op Effectiviteit’: Netherlands.
   • A.T. Harder, E. J. Knorth & T. Zandberg (2005). Het RJS-project: De resultaten in vogelvlucht. Collegio/RuG Seminar ‘Residentiële Jeugdzorg in de Schijnwerpers’: Groningen, Netherlands.
   • A.T. Harder (2019, maart 21). Sleutels tot succes bij kwetsbare jongeren. Rotterdam, Urban Youth Lab symposium Ondersteunen van kwetsbare jongeren.
 • 2.6P Juridische & Ethische Vaardighed. I

  Title
  2.6P Juridische & Ethische Vaardighed. I
  Year
  2019
  Year level
  (Bachelor 2) (Pre-master) (Pre-master)

  4.2P Interventies i/d compl. werkelijkh.

  Title
  4.2P Interventies i/d compl. werkelijkh.
  Year
  2019
  Year level
  (Master)
 • Journal of Abnormal Child Psychology

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  European Child & Adolescent Psychiatry

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  Children and Youth Services Review

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  Journal of Family Issues

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  International Journal of Child & Family Welfare

  Role
  Editor in Chief
  Start date approval
  Jan/2012
  End date approval
  Oct/2018

  Journal of Child and Family Studies

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  Child & family social work

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  Child & Youth Care Forum

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  Residential Treatment for Children and Youth

  Role
  Ad Hoc Reviewer
 • Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Psychology, Education & Child Studies/ Clinical Child and Family Studies
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104089048
 • Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen

  Additional Information
  Portefeuillehouder Kennis en voorzitter organisatiecommissie NVO congres Puur Pedagogiek
  Role
  Bestuurslid
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jun/2019

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam