prof.dr. (Annemiek) AT Harder

prof.dr. (Annemiek) AT Harder
Endowed professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Clinical Child and Family Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
harder@essb.eur.nl
Associate professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Clinical Child and Family Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
harder@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Annemiek Harder is als bijzonder hoogleraar werkzaam op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de sectie Ortho- en Gezinspedagogiek van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Daarvoor werkte ze als universitair hoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Ze richt zich qua onderzoek en onderwijs op de kwaliteit en effectiviteit van behandeling voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen (zie ook CV).

In 2020 is het boek 'Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs' verschenen waarin ze, samen met Erik Knorth en Chris Kuiper als redactie en diverse deskundigen vanuit de praktijk en wetenschap, een overzicht biedt van ‘wat werkt’ in de hulpverlening en het onderwijs aan de ongeveer 45.000 jeugdigen in Nederland die jaarlijks uithuisgeplaatst worden of zijn.

Annemiek is in 2011 cum laude gepromoveerd bij de RuG op een proefschrift over de (kwaliteit en effectiviteit van de) zorg in de gesloten residentiële jeugdzorg. Ook heeft Annemiek in 2011 een bijdrage geleverd aan Commissie Samson onderzoek naar seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg en pleegzorg. Eén van de onderzoeksprojecten waar zij momenteel aan werkt richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van Up2U: een behandelmodule voor motiverende mentor/coachgesprekken van professionals met jongeren in de residentiële jeugdhulp.

Sinds 2016 is Annemiek bestuurslid van de European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents (EUSARF). Verder is ze lid van de International Work Group on Therapeutic Residential Care en het International Research Network on Transitions to Adulthood from Care (INTRAC). Verder is ze als redactielid betrokken bij het tijdschrift Residential Treatment for Children and Youth.

Haar expertise en interessegebieden zijn:

 • Gedragsproblemen, antisociaal of delinquent gedrag, risico- en beschermende factoren
 • Adolescenten, jongvolwassenen, multiprobleemgezinnen
 • Uithuisplaatsing
 • Residentiële jeugdhulp, 24-uurs jeugdhulp, gezinshuizen, JeugdzorgPlus instellingen, Justitiële jeugdinrichtingen (JJI´s), forensische behandeling
 • Werkzame factoren van hulp: motivatie voor gedragsverandering, therapeutische alliantie, behandelrelaties, programma-integriteit interventies
 • Professionalisering en training van hulpverleners in jeugdhulp
 • Motiverende Gespreksvoering (MGV), Up2U behandelmodule
 • Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden: effectonderzoek, longitudinaal follow-up onderzoek, observatieonderzoek

 • AT (Annemiek) Harder, J (Jolande) uit Beijerse, Leonieke Boendermaker & Mariëlle Bruning (6 februari 2022) - De noodkreet uit de gesloten jeugdhulp is een roep om actie
 • AT (Annemiek) Harder (30 januari 2022) - Gesloten jeugdzorg: 'Ik kan nog steeds niet tegen het geluid van een sleutelbos'
 • AT (Annemiek) Harder (18 januari 2022) - Moeten deuren van gesloten jeugdzorg snel dicht? Het hele idee is achterhaald
 • AT (Annemiek) Harder (27 december 2021) - Het piept en kraakt in de jeugdzorg: de 3 belangrijkste uitdagingen op een rij
 • AT (Annemiek) Harder (8 december 2021) - Investeren in effectieve hulpverleners is de enige redding voor de jeugdzorg
 • AT (Annemiek) Harder (28 oktober 2021) - Haken en ogen aan ideeën voor betere jeugdzorg
 • AT (Annemiek) Harder (1 oktober 2021) - Eenzaam, maar niet alleen
 • AT (Annemiek) Harder (27 september 2021) - Patronen doorbreek je door náást het gezin te gaan staan
 • AT (Annemiek) Harder (9 september 2021) - Schiet niet te snel in de reparatiereflex
 • AT (Annemiek) Harder (9 september 2021) - Dertig jaar na instelling De Dreef

 • AT (Annemiek) Harder (2021) - PhD assessment committee
 • AT (Annemiek) Harder (2021) - Relatie voor reparatie: goed samenwerken met jongeren in de hulpverlening
 • AT (Annemiek) Harder (2021) - PhD assessment committee
 • AT (Annemiek) Harder (2021) - Inspelen op motivatie tot verandering: sleutel tot succes in contact met ouders en jeugdigen
 • AT (Annemiek) Harder (2021) - Secure residential youth care in the Netherlands: Challenges & innovations
 • AT (Annemiek) Harder (2021) - Een oudergerichte mindset ontwikkelen
 • AT (Annemiek) Harder (2021) - Succesvol samenwerken met ouders: Perspectief vanuit onderzoek
 • AT (Annemiek) Harder (2021) - Symposium echt samenwerken met ouders en jeugdigen in de jeugdzorg
 • AT (Annemiek) Harder (2021) - Up2U: Met motivatie succes mogelijk maken
 • AT (Annemiek) Harder (2021) - PhD assessment committee

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Begindatum goedkeuring
april 2022
Einddatum goedkeuring
maart 2025
Plaats
DEN HAAG
Beschrijving
Voorzitter en lid Toetsingscommissie LIJ

4.3C Forensic Orthopedagogy

Year
2021
Course Code
FSWE-MO031

4.2P Interventions in a Complex Reality

Year
2021
Course Code
FSWE-MO026

2.6P Judicial & Ethical Prof. Skills I

Year
2021
Course Code
FSWE-2065

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen