prof.dr.
(Annemiek) AT Harder

prof.dr. (Annemiek) AT Harder
(external) researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Psychology, Education & Child Studies/ Clinical Child and Family Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T13-04
Telephone
0104089048
Email
harder@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Annemiek Harder is als bijzonder hoogleraar werkzaam op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de sectie Ortho- en Gezinspedagogiek van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Daarvoor werkte ze als universitair hoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Ze richt zich qua onderzoek en onderwijs op de kwaliteit en effectiviteit van behandeling voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen (zie ook CV).

In 2020 is het boek 'Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs' verschenen waarin ze, samen met Erik Knorth en Chris Kuiper als redactie en diverse deskundigen vanuit de praktijk en wetenschap, een overzicht biedt van ‘wat werkt’ in de hulpverlening en het onderwijs aan de ongeveer 45.000 jeugdigen in Nederland die jaarlijks uithuisgeplaatst worden of zijn. Zie voor meer informatie over het boek deze link

Annemiek is in 2011 cum laude gepromoveerd bij de RuG op een proefschrift over de (kwaliteit en effectiviteit van de) zorg in de gesloten residentiële jeugdzorg. Ook heeft Annemiek in 2011 een bijdrage geleverd aan Commissie Samson onderzoek naar seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg en pleegzorg. Eén van de onderzoeksprojecten waar zij momenteel aan werkt richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van Up2U: een behandelmodule voor motiverende mentor/coachgesprekken van professionals met jongeren in de residentiële jeugdhulp.

Sinds 2016 is Annemiek bestuurslid van de European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents (EUSARF). Verder is ze lid van de International Work Group on Therapeutic Residential Care en het International Research Network on Transitions to Adulthood from Care (INTRAC). Verder is ze als redactielid betrokken bij het tijdschrift Residential Treatment for Children and Youth.

Haar expertise en interessegebieden zijn:

 • Gedragsproblemen, antisociaal of delinquent gedrag, risico- en beschermende factoren
 • Adolescenten, jongvolwassenen, multiprobleemgezinnen
 • Uithuisplaatsing
 • Residentiële jeugdhulp, 24-uurs jeugdhulp, gezinshuizen, JeugdzorgPlus instellingen, Justitiële jeugdinrichtingen (JJI´s), forensische behandeling
 • Werkzame factoren van hulp: motivatie voor gedragsverandering, therapeutische alliantie, behandelrelaties, programma-integriteit interventies
 • Professionalisering en training van hulpverleners in jeugdhulp
 • Motiverende Gespreksvoering (MGV), Up2U behandelmodule
 • Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden: effectonderzoek, longitudinaal follow-up onderzoek, observatieonderzoek
    • C. Dresen, L. van Domburgh, A.T. Harder, E. J. Knorth, M. Kranenburg, K. Nijhof & I. Vermaes (2018). Jeugdzorg met een Plus: Wat we wel en nog niet weten over de meest intensieve vorm van jeugdhulp. Antwerpen: Garant Publishers
    • K. Nijhof, D. van Dijk, L. van Domburgh, A.T. Harder & C. Konijn (2018). Meisjes in JeugdzorgPlus: Doelgroepkenmerken en de mate van sekse specifiek werken. Nijmegen: Pluryn
    • M. D. C. Ten Brummelaar, L. Boendermaker, A.T. Harder & E. J. Knorth (2011). Jeugdzorg Plus: Trajectzorg voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen. Groningen: Stichting Kinderstudies
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & T. Zandberg (2006). Residentiële jeugdzorg in beeld: Een overzichtsstudie naar de doelgroep, werkwijzen en uitkomsten [Residential youth care in the picture: A review study of its target group, methods and outcomes]. Amsterdam: SWP Publishers
    • V. Daniël & A.T. Harder (2010). Relatie als de sleutel? Ervaringen van jongeren en hulpverleners in de residentiële jeugdzorg. Amsterdam: SWP Publishers
    • A.T. Harder, I.L.W. Bastiaanssen, E.J. Knorth & C.H.Z. Kuiper (2020). Algemeen werkzame factoren en specifieke werkzame elementen in hulp en onderwijs aan uithuisgeplaatste jeugdigen. In Harder, A.T., Knorth, E.J., & Kuiper, C.H.Z. (Ed.), Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs (pp. 86-100). Amsterdam: SWP uitgeverij
    • A.T. Harder, E.J. Knorth & C.H.Z. Kuiper (2020). Uithuisplaatsing van jeugdigen: wat, voor wie, en wanneer? In Harder, A.T., Knorth, E.J., & Kuiper, C.H.Z. (Ed.), Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs (pp. 13-30). Amsterdam: SWP uitgeverij
    • A. Eenshuistra, A.T. Harder & E.J. Knorth (2020). Vakmanschap van pedagogisch medewerkers: Nodig en nuttig? Onderzoek naar uitkomsten van trainingsprogramma's. In Harder, A.T., Knorth, E.J., & Kuiper, C.H.Z. (Ed.), Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs (pp. 145-157). Amsterdam: SWP uitgeverij
    • A.T. Harder & A. Eenshuistra (2020). Up2U: Het vergroten van autonomie en intrinsieke motivatie voor verandering bij jongeren in de residentiële jeugdhulp. In Harder, A.T., Knorth, E.J., & Kuiper, C.H.Z. (Ed.), Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs (pp. 183-193). Amsterdam: SWP uitgeverij
    • A.T. Harder & S. Vandevelde (2019). Jeugdigen met delinquent gedrag. In H. Grietens, J. Vanderfaille & B. Maes (Eds.), Handboek jeugdhulpverlening deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen (pp. 325-359). Leuven/Den Haag: Acco
    • J. David Leipoldt, A.T. Harder, T. Rimehaug, N. Kayed & H. Grietens (2017). Determinants and outcomes of social climate in therapeutic residential youth care: A systematic review. In C. Canali, J. Ma & T. Vecchiato (Eds.), New perspectives for outcome-based evaluation and research on family and children's services (pp. 67-70). Padova: Fondazione E. Zancan
    • M. D. C. Ten Brummelaar, A.T. Harder, M. E. Kalverboer, W. J. Post & E. J. Knorth (2017). Residential child and youth care in the Netherlands: Current practices and future perspectives. In T. Islam & L. Fulcher (Eds.), Residential Child and Youth Care in a Developing World. Volume 2: European Perspectives (pp. 339-355). Cape Town / Claremont, South Africa: CYC-Net Press
    • A.T. Harder & E. J. Knorth (2015). Uncovering what is inside the 'black box' of effective therapeutic residential youth care. In J.K. Whittaker, J.F. del Valle & L. Holmes (Eds.), Therapeutic residential care with children and youth: Developing evidence-based international practice (Child Welfare Outcomes) (pp. 217-228). London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
    • E. J. Knorth & A.T. Harder (2014). Commentary on 'Improving the research base for therapeutic residential care: : logistical and analytical challenges meet methodological innovations' by Bethany R. Lee and Richard P. Barth. In J.K. Whittaker, J.F. del Valle & L. Holmes (Eds.), Therapeutic residential care with children and youth (Series: Child Welfare Outcomes) (pp. 243-244). London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
    • E. J. Knorth, A. Carien Koopmans, M. Buijs-Van Nieuwenhuizen, L. M. Folkerts, M. Smit, T. Tausendfreund & A.T. Harder (2010). Two decennia of research on child and family welfare in Europe and beyond. In Inside Out (pp. 35-38). Antwerpen: Garant Publishers
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & M. E. Kalverboer (2010). The downside up? A process- and evaluation study on care and treatment in a secure treatment centre in the Netherlands. In Inside out. How interventions in child and family care work: An international source book (pp. 407-409). Antwerp/Apeldoorn: Garant Publishers
    • A.T. Harder, E. J. Knorth, M. E. Kalverboer & T. Zandberg (2008). Secure residential treatment for juveniles with severe behavioural problems: What about its outcomes? Assessing the ‘evidence-base’ of intervention for vulnerable children and their families. In C. Canali, T. Vecchiato & J. Whittaker (Eds.), Assessing the ‘evidence-base’ of intervention for vulnerable children and their families (pp. 163-166). Padova: E. Zancan Publishers
    • M. D. C. Ten Brummelaar, A.T. Harder, E. J. Knorth, W. J. Post & M. E. Kalverboer (2017). Balanceren tussen grenzen en mogelijkheden: De participatie van jeugdigen in gesloten residentiële zorg. In J.D. van der Ploeg (Ed.), Jonge onderzoekers over de jeugdzorg (pp. 97-118). Amsterdam: SWP Uitgeverij
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & L. Boendermaker (2011). Residentiële jeugdzorg in beeld [Residential youth care in the picture]. In J.D. Ploeg & E.M. Scholte (Eds.), Orthopedagogische probleemvelden en voorzieningen in Nederland [Orthopedagogical problem areas and facilities in the Netherlands] (pp. 267-285). Antwerpen/Apeldoorn: Garant Publishers
    • J. Knot-Dickscheit, J.Y. Drost, M. E. Kalverboer, A.T. Harder, E. J. Knorth & T. Tausendfreund (2010). Familienunterstützung im geschlossenen justiziellem Setting: Eine orientierende Forschung. In H. Ricking & G.C. Schulze (Eds.), Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung: Prävention, Interdisziplinarität und Professionalisierung [Supporting needs in the emotional and social development: Prevention, interdisciplinary care and professionalization] (pp. 136-149). Bad Heilbrunn: Verlag Klinkhardt
    • A.T. Harder, M. E. Kalverboer, E. J. Knorth & T. Zandberg (2009). Pedagogische kwaliteiten van voorzieningen voor residentiële jeugdzorg. In Het pedagogisch quotiënt (pp. 103-122). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum
    • E. J. Knorth, M. Kalverboer & A.T. Harder (2009). Enfants et adolescents placés en institution. Méta-analyse sélective des résultats du placement. In Du placement à la suppléance familiale: Actualité des recherches internationales [About out-of-home placements: Current state of international research] (pp. 75-88). Paris: L'Harmattan
    • J. Knot-Dickscheit, J. Drost, M. E. Kalverboer, E. J. Knorth, T. Tausendfreund & A.T. Harder (2008). Gezinsondersteuning in de residentiële justitiële setting: standaard? In De ontwikkeling van kinderen met problemen (pp. 147-162). Antwerpen/Apeldoorn: Garant Publishers
    • A.T. Harder, E.J. Knorth, M.E. Kalverboer & T. Zandberg (2008). Trattamento residenziale ‘intensivo’ per ragazzi con gravi problemi comportamentali: Cosa si può dire degli esiti? In Conoscere i bisogni e valutare l'efficacia degli interventi per bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà [Assessing the `evidence-base' of intervention for vulnerable children and their families] (pp. 164-167). Padova: E. Zancan Publishers
    • J. Dekker, M. Amsing, I. van der Bij-de Puij, M. Dekker, H. Grietens, A.T. Harder, P.C.M. Koedijk, S. Parlevliet, P. Schreuder, M. Talhout & M. Timmerman (2012). Jeugdzorg in Nederland 1945-2010. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen
    • A. Eenshuistra, A.T. Harder, M. Hof, M. Scherpen, C. M. Schievels & E. J. Knorth (2017). "Je beter voelen". Ervaringen, behoeften en verbeterpunten van jongeren en medewerkers t.a.v. mentorgesprekken in twee instellingen voor residentiële jeugdhulp. Groningen: University of Groningen, Department of Special Needs Education and Youth Care
    • A.T. Harder & A. Eenshuistra (2017). Up2U: Een handleiding voor motiverende mentor/coachgesprekken in de residentiële jeugdzorg. Groningen: University of Groningen, Department of Special Needs Education and Youth Care
    • A.T. Harder, M. D. C. Ten Brummelaar, R. Karst, A. Koudijs, M. E. Kalverboer, W. J. Post & E. J. Knorth (2015). Pas Op de Plaats: Een verkennend onderzoek naar de werkzaamheid van de module 'Pas Op de Plaats', Justitiële Jeugdinrichting Juvaid. Groningen: University of Groningen, Department of Special Needs Education and Youth Care
    • L. Boendermaker, P. Speetjens, M. Van der Pijll, C. Bartelink, J. Van Everdingen & A.T. Harder (2007). Programmeringsstudie Jeugdzorg. Utrecht/Groningen: Dutch Youth Institute/University of Groningen
    • A.T. Harder (2021, februari 4). Reductie van recidive: Positieve gedragsverandering bereiken bij jongeren in justitiële zorg. Online, Wetenschapsdag VOORT.
    • A.T. Harder (2021, februari 4). Motiveren van jongeren en ouders in de jeugdzorg. Online, Webinar Logacom.
    • A.T. Harder (2021, januari 14). Van reparatie- naar relatiereflex: Effectieve professionals in de jeugdhulp. Online, Bijeenkomst Samenwerkingsplatform Vakmanschap Jeugdprofessionals.
    • A.T. Harder (2021, januari 15). Van bekeren naar motiveren: Het bereiken van positieve gedragsverandering bij cliënten. Online, College Master Forensisch Sociale Professional Hogeschool Utrecht.
    • A.T. Harder (2020, februari 27). Het nut en de noodzaak van goede residentiële jeugdhulp. Groningen, Inspiratiedag over verblijfsvoorzieningen van jeugdhulpaanbieder Elker.
    • A.T. Harder (2020, januari 29). Residentiële jeugdhulp: Wat, voor wie & sleutels tot succes. Lunteren, Regionale raadsbijeenkomst FoodValley.
    • A.T. Harder (2020, januari 24). Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in de behandeling en onderwijs. Dronten, Flevo Academie Jeugd lezing. [go to publisher's site]
    • A.T. Harder (2020, november 19). Sleutel tot succes: werkzame factoren in hulp aan jeugdigen in complexe opgroeisituaties. Online, EFCAP webinar Contact als basis: Alternatieven voor repressie in de specialistische gesloten jeugdzorg.
    • A.T. Harder & A. Eenshuistra (2019, september 13). Up2U: Drijfveren van jeugdigen centraal stellen. Rotterdam, Symposium Behandel me als persoon, niet als dossier.
    • A.T. Harder (2018, oktober 4). Promoting participation of youth and parents during residential care. Porto, EUSARF conference All children, all families.
    • A.T. Harder (2019, oktober 4). Therapeutic residential care in the Netherlands: Or what's left of it. Oviedo, Spain, International conference The future of residential care for youth.
    • A.T. Harder (2019, november 19). Heeft Rotterdam de jeugdzorg wel op orde? Rotterdam, Minicollege talkshow Studio Erasmus.
    • A.T. Harder (2019, maart 21). Sleutels tot succes bij kwetsbare jongeren. Rotterdam, Urban Youth Lab symposium Ondersteunen van kwetsbare jongeren.
    • A.T. Harder (2011, maart 1). Het onderste boven? Een proces- en resultaatonderzoek in de gesloten residentiële jeugdzorg. Arnhem, Presentatie gegeven tijdens congres van De Hoenderloo Groep ‘Non-stop kansen creëren met jongeren’.
    • A. Eenshuistra, A.T. Harder & E. J. Knorth (2018). Professionalizing care workers: A study on the outcomes of a 'Motivational Interviewing' training in residential youth care. Paper presented at the 15th International Conference of the European Scientific Association on Residential and Family Care: Porto (2018, oktober 2 - 2018, oktober 5).
    • A.T. Harder, M. López & E. J. Knorth (2017). Current Research [on Transitions to Adulthood of Young People in Care] at the University of Groningen. Paper presented at 15th INTRAC Seminar: Oslo (2017, september 12).
    • A.T. Harder, H. Grietens & E. J. Knorth (2017). TRC International Work Group: Dutch Data and Research at the University of Groningen. Paper presented at 2nd Seminar of the International Workgroup on Therapeutic Residential Care (TRC): Malosco, Italy (2017, juni 6).
    • J. David Leipoldt, A.T. Harder, T. Rimehaug, N. Kayed & H. Grietens (2017). Determinants and outcomes of social climate in therapeutic residential care. International Conference on "New perspectives for outcome-based evaluation and research on family and children's services": Hong Kong (2017, september 7).
    • A. Eenshuistra, A.T. Harder & E. J. Knorth (2016). Up2U: Development and evaluation of a Motivational Interviewing (MI) based treatment program for youth in residential care. Paper presented at the 33rd FICE Congress & 2nd CYC World Conference: Together towards a better world for children, adolescents and families: Vienna (2016, augustus 23).
    • A. Eenshuistra, A.T. Harder & E. J. Knorth (2016). Observations of one-on-one conversations between residential care workers and adolescents. Abstract from EUSARF 2016: Oviedo, Spain.
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & D. Berridge (2016). How can we improve the quality of future studies on residential youth care? Paper presented at Therapeutic Residential Care International Research Summit: Loughborough, United Kingdom (2016, april 28).
    • E. J. Knorth, A.T. Harder & M. López López (2014). Current transitions' research and opportunities at the University of Groningen.
    • A. Carien Koopmans, M. López López, A.T. Harder & E. J. Knorth (2014). Child protection policy and services in the Netherlands. Paper presented at Decision making in child welfare from an international perspective: Jerusalem, Israel (2014, maart 3).
    • A.T. Harder (2013). Terug naar de basis met motiverende gespreksvoering. Poster session presented at ForCa postermeeting: Utrecht, United Kingdom.
    • M. D. C. Ten Brummelaar, M. E. Kalverboer, A.T. Harder, W. J. Post & E. J. Knorth (2013). Why should they listen to us? Participation of children in decision-making in secure residential care. Poster session presented at International ‘Decision-Making in Child and Youth Care’ Conference: Groningen, Netherlands.
    • E. J. Knorth & A.T. Harder (2013). Current research and opportunities: University of Groningen, the Netherlands. Paper presented at 10th INTRAC Seminar: Paris, France.
    • M. D. C. Ten Brummelaar, A.T. Harder, M. E. Kalverboer, W. J. Post & E. J. Knorth (2012). Participation of young people in decisions regarding their life-course. Poster session presented at ISED Research Days 2012: Amsterdam, Netherlands.
    • A.T. Harder (2011). Succes in de gesloten residentiële jeugdzorg. Paper presented at Het Poortje symposium ‘De internationale rechten van het kind in geslotenheid’: Groningen (2011, november 17).
    • A.T. Harder (2011). The downside up? Factors associated with successful treatment of adolescents in secure residential care. The Exchange Seminar with the University of Köln: (2011, mei 25).
    • E. J. Knorth & A.T. Harder (2009). Child welfare in the Netherlands: A low country blues? International 2009 Conference 'Perspectives on Child Protection: Looking Back and Forward': Oviedo, Spain.
    • A.T. Harder, M.E. Kalverboer & E.J. Knorth (2007). Binnenste buiten: Een oriënterend onderzoek naar de hulpverlening in JJI Het Poortje. Poster session presented at the third Vws/Nizw Congres 'Jeugdzorg in onderzoek': Amsterdam (2007, januari 26).
    • A.T. Harder, E.J. Knorth & T. Zandberg (2007). Residentiële jeugdzorg in beeld: een blik op geboden hulp. Workshop during the third VWS/NIZW Congres ‘Jeugdzorg in onderzoek: De professional en effectiviteit’: Amsterdam (2007, januari 26).
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & T. Zandberg (2006). Residentiële jeugdzorg: Effectief of niet? Een meta-analyse naar kenmerken van effectiviteit. VWS/NJI Conferentie ‘Jeugdzorg in Onderzoek: Algemeen werkzame factoren’: United Kingdom.
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & T. Zandberg (2005). Het RJS-project: De resultaten in vogelvlucht. Collegio/RuG Seminar ‘Residentiële Jeugdzorg in de Schijnwerpers’: Groningen, Netherlands.
    • E. J. Knorth, A.T. Harder & T. Zandberg (2005). Pedagogische kwaliteit van instellingen voor residentiële jeugdzorg. Paper presented at Symposium over het ‘Pedagogisch Quotiënt’ (PQ): Groningen, Netherlands.
    • A.T. Harder, E. J. Knorth & T. Zandberg (2005). Residentiële Jeugdzorg in de Schijnwerpers (RJS): Lessen uit onderzoek naar kwaliteit en effectiviteit. Poster session presented at VWS/NIZW Conferentie ‘Jeugdzorg in Onderzoek: Focus op Effectiviteit’: Netherlands.
   • A.T. Harder (2014). Back to basics. In -
   • A.T. Harder (2012). Het bereiken van openheid in geslotenheid. In -
   • A.T. Harder (2011). Success in secure residential youth care. In -
   • A.T. Harder (2011). Succes in de residentiële jeugdzorg. In -
   • A.T. Harder, E. J. Knorth & M. E. Kalverboer (2010). The downside up? In -
   • A.T. Harder (2010). A secure base? The adolescents-staff relationship in secure residential child and youth care. In -
   • A.T. Harder (2009). Het onderste boven? In -
   • A.T. Harder (2008). ‘Moeilijke’ jeugd in zorg. In -
 • 4.3C Forensic Orthopedagogy

  Title
  4.3C Forensic Orthopedagogy
  Year
  2020

  2.6P Judicial & Ethical Prof. Skills I

  Title
  2.6P Judicial & Ethical Prof. Skills I
  Year
  2020

  4.2P Interventions in a Complex Reality

  Title
  4.2P Interventions in a Complex Reality
  Year
  2020
 • Residential Treatment for Children and Youth

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  Residential Treatment for Children and Youth

  Role
  Editorial Board
  Start date approval
  Jun/2016

  Journal of Abnormal Child Psychology

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  International Journal of Child & Family Welfare

  Role
  Editor in Chief
  Start date approval
  Jan/2012
  End date approval
  Oct/2018

  Child & Youth Care Forum

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  Child & family social work

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  Children and Youth Services Review

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  Journal of Family Issues

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  Journal of Child and Family Studies

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  European Child & Adolescent Psychiatry

  Role
  Ad Hoc Reviewer

  The British Journal of Social Work

  Role
  Ad Hoc Reviewer
  Start date approval
  Jan/2020
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Psychology, Education & Child Studies/ Clinical Child and Family Studies
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104089048
 • Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen

  Additional Information
  Portefeuillehouder Kennis en voorzitter organisatiecommissie NVO congres Puur Pedagogiek
  Role
  Bestuurslid
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jun/2019

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam