Wetenschappers en jongeren overhandigen manifest aan Rutte

Jongeren willen graag bijdragen aan de maatschappij, juist in tijden van crisis. Onderzoekers van Erasmus SYNC lab, onder leiding van hoogleraar Eveline Crone, hebben in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar hoe jongeren kunnen worden betrokken bij het herstel van de samenleving tijdens en na de coronacrisis. Deze en andere wetenschappelijke inzichten zijn gebundeld in de NWA Jongeren Challenge. Hoogleraar Eveline Crone en Mohammed Guled overhandigden vandaag een manifest aan premier Rutte om het kabinet op te roepen de stem van jongeren serieus te nemen.  

Het manifest is ontstaan vanuit de Jongeren Challenge van de Nationale wetenschapsagenda. Deze challenge werd opgepakt nadat premier Rutte tijdens een persconferentie 19 mei 2020 jongeren opriep om actief mee te denken over de toekomst van het land tijdens en na de coronacrisis. Het doel? 'Een revolutie starten vanuit de jongerengeneratie'.

De Nationale Wetenschapsagenda greep de oproep van de premier aan en organiseerde de challenge voor jongeren die gehoor wilden geven aan deze oproep. Jongeren dienden allerlei onderzoeksvragen in, waaruit vijf vragen werden geselecteerd. Wetenschappers Eveline Crone, Lysanne te Brinke, Renske van der Cruijsen, Kayla Green en Suzanne van de Groep van het Erasmus SYNC-lab gingen samen met jongeren aan de slag om een belangrijke vraag te beantwoorden. 'Hoe zorgen we dat de stem van jongeren gehoord wordt, nu en in de toekomst?'  

Jongeren willen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij

De onderzoekers van SYNC lab startte een onderzoek onder ruim 800 jongeren. Uit dit onderzoek bleek dat jongeren tijdens de coronacrisis veel over hebben voor zowel hun directe omgeving als de maatschappij. Tegelijkertijd ontdekten de onderzoekers dat niet alle jongeren kansen kregen om bij een bijdrage te leveren aan de maatschappij tijdens deze crisis. Om jongeren wel deze kansen te bieden, heeft het SYNC-lab een platform opgericht waarbij jongeren, wetenschappers en beleidsmakers met elkaar worden verbonden: YoungXperts. Samen met jongeren wordt wetenschappelijke kennis omgezet naar praktische implementaties voor beleidsmakers. Via jongerenpanel sessies worden diverse groepen jongeren bereikt. Jongeren kwamen met tal van creatieve oplossingen voor uitdagingen van de coronacrisis, zoals concrete voorstellen om elkaar ondanks social-distancing te kunnen zien. Denk bijvoorbeeld aan een 1,5e meter picknick op het schoolplein of een pilot met (snel)testen op een studentensociëteit.

“Het is mooi om te zien dat vooraanstaande onderzoekers van de Erasmus Universiteit met hun onderzoek echt helpen om de samenleving sneller te kunnen openen en zo bijdragen aan de veerkracht van onze maatschappij,” zegt Ed Brinksma, voorzitter van het College van Bestuur. “Het is een prachtig voorbeeld van positive societal impact die voortvloeit uit ons onderzoek, en we als onderdeel van de universitaire strategie bewust nastreven.”

Wat is de meerwaarde van het betrekken van jongeren bij wetenschap en beleid?

Wat het onderzoek van SYNC lab zo waardevol maakt is dat jongeren worden betrokken bij wetenschap en beleid. Dit creëert toegevoegde waarde, zeker in crisissituaties zoals deze pandemie. Onderzoeker Lysanne te Brinke heeft de toegevoegde waarde van co-creatie gezien in de praktijk: “In een lopend onderzoek dat het SYNC-lab uitgevoerd in opdracht van het RIVM, wilden we bijvoorbeeld meten in hoeverre jongeren bereid zijn om zich aan de corona-maatregelen te houden als de vaccinatiegraad stijgt. De vragen werden ontwikkeld via co-creatie. Al snel bleek dat het noodzakelijk was om bij vragen rondom 1,5e meter afstand houden onderscheid te maken tussen afstand tot leeftijdsgenoten en ouderen, omdat hier een verschil in zou kunnen zitten. Zonder co-creatie, hadden we de plank dus flink mis kunnen slaan”.

Manifest moet beleidsmakers aansporen ideeën van jongeren daadwerkelijk uit te voeren

Gedurende het onderzoek werden de onderzoekers van SYNC lab zich er steeds meer van bewust dat jongeren gedesillusioneerd zijn over wat er met alle goede ideeën die zij tijdens de pandemie hebben bedacht wordt gedaan. Student Thijs (24): “Bestuurders gaan misschien wel met jongeren in gesprek en roepen op tot een jongerenrevolutie, maar vanuit beide kanten lijkt het lastig om tot concrete acties te komen”.

De jongererevolutie lijkt dus wel op gang te zijn gekomen, maar hij lijkt nog geen landingsplek te vinden. Hoogleraar Eveline Crone hoopt dat daar verandering in komt door het manifest van de NWA jongerenchallenge aan te bieden aan premier Rutte. "Deze pandemie heeft het belang van science for policy verder onderstreept, jongeren kunnen niet altijd voor zichzelf spreken maar worden hard geraakt door de beperkingen en sociaal-economische gevolgen. Wetenschappers, jongeren en burgers weten wat nodig is. Het integreren van deze kennis met beleid is een ingewikkeld proces; maar cruciaal voor de toekomst van de jongeren in Nederland. Hiervoor blijft SYNC lab zich de komende tijd inzetten door programma’s te onderzoeken die jongeren een stem geeft", aldus Eveline Crone.   

Oproep wetenschappers en jongeren aan Rutte

Bekijk de videoboodschap van de wetenschappers en jongeren aan Rutte.

Professor
Onderzoeker
Onderzoeker
Renske van der Cruijsen
Onderzoeker
Onderzoeker
Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lysanne te Brinke (tebrinke@essb.eur.nl / 06-19686294).
 

Gerelateerde content
Onderzoekers het Erasmus SYNC Lab starten een sociale media campagne om jongeren mee te laten denken over de maatregelen rondom het coronavirus.
Eveline Crone organiseerde in samenwerking met de Nationale Wetenschapsagenda de Masterclass Take Action – Young Xperts om te praten over hoe jongeren tijdens…

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen