Maatschappelijke Conflicten en Groepsverschillen

Onderzoekers
 • prof. dr. Willem de Koster

  Cultuursociologie; politieke sociologie; gezondheidssociologie

  1. Wat zijn de aard, achtergronden en gevolgen van maatschappelijke tegenstellingen?
  2. Hoe reageren verschillende groepen op overheidsmaatregelen, voorlichtingscampagnes of kenmerken van hun leefomgeving?
 • Bob Bronshoff

  prof. dr. Jeroen van der Waal

  Stratificatiesociologie; politieke sociologie; gezondheidssociologie

  Hoe zijn gestratificeerde patronen in politieke opvattingen en gedragingen, en in gezondheid en gezondheidsgerelateerd gedrag te verklaren?

 • dr. Samira van Bohemen

  De sociale organisatie van seksualiteit

  Seksualiteit en verlangen hebben een sociale oorsprong, dat is een breed gedeeld idee. Maar hoe zijn sociale ongelijkheid en de culturele achtergrond van mensen bepalend voor hun seksuele verlangens?

 • dr. Joost Oude Groeniger

  Sociale ongelijkheden in gezondheid

  Wat zijn de oorzaken en gevolgen van sociale ongelijkheden in gezondheid en gezondheidsgerelateerd gedrag?

 • dr. Jonathan Mijs

  Denkbeelden over ongelijkheid in Nederland en de VS

  Terwijl de inkomens- en vermogensongelijkheid in de afgelopen decennia flink is opgelopen in veel westerse landen zien we maar beperkte sociale onrust en consternatie. Hoe komt dat?

   

 • Chilled Winston

  Roy Kemmers, MSc

  Politiek onbehagen

  Het begrijpen van de aard, achtergronden en gevolgen van politiek onbehagen vanuit het perspectief van gewone burgers.

   

 • Kjell Noordzij, MSc

  Wantrouwen in de politiek en statusverschillen

  Wat is de rol van statusverschillen in actuele politieke conflicten? En wat is daarbij de rol van de culturele afstand die veel lager opgeleide burgers ervaren tot de leefwerelden van politici?

 • Josje ten Kate, MSc

  Vaccinatiescepsis

  Op welke manieren kijken verschillende groepen naar vaccinaties en hoe speelt dit een rol in hun vaccinatiebeslissingen?

   

   

 • Vivian Visser, MSc

  Burgerparticipatie en statusverschillen

  Hoe zijn sociale verschillen in participatie in burgerinitiatieven te begrijpen en wat is de rol van sociale status hierbij? Dit onderzoek op het snijvlak van sociologie en bestuurskunde bestudeert de perspectieven van zowel burgers als ambtenaren.

 • Elske van den Hoogen, MSc

  Opvattingen over de Europese Unie

  Hoe zijn opvattingen over de EU onder verschillende groepen te begrijpen? Dit onderzoek besteedt bij het beantwoorden van die vraag bijzondere aandacht aan wat de EU voor verschillende burgers betekent.  

 • Thijs Lindner, MSc

  Opvattingen over sociale zekerheid

  Hoe zijn opvattingen over sociale zekerheid onder verschillende groepen te begrijpen? Dit onderzoek besteedt bij het beantwoorden van die vraag bijzondere aandacht aan wat sociale zekerheid voor verschillende burgers betekent. 

 • Tim van Meurs, MSc, MA

  Opleidingsverschillen in gebruik van gezondheidsinformatie

  Waarom maken lageropgeleiden minder vaak gebruik van gezondheidsinformatie van officiële bronnen? En wat is daarbij de rol van anti-institutionalisme?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen