De Rotterdamse Formule

“De sociologie, opgevat als maatschappijwetenschap, verbinde zich met andere maatschappijwetenschappen – met name met economie en recht – en richte zich op centrale sociale vraagstukken, teneinde als wetenschap vitaal te blijven en als maatschappelijke kracht invloed uit te oefenen.”  Uit: Plan voor een Rotterdamse faculteit der sociale wetenschappen (westerse sociologie) door de Commissie Voorbereiding Sociale Faculteit (vz Van Doorn), 26 nov 1962, p3)

Met de Rotterdamse Formule heeft Jacques van Doorn een unieke richting ontwikkeld binnen de Nederlandse sociologiebeoefening. De algemene en theoretische sociologie staat hierin centraal en deze richt zich op toepassing op maatschappelijke problemen op macroniveau. De studenten worden opgeleid om met deze sociologische achtergrond actief te kunnen zijn in beleids- en adviesfuncties. Niet alleen in het openbaar bestuur, maar ook in het bedrijfsleven. Deze Rotterdamse Formule is nog steeds herkenbaar in de grote aandacht in de huidige Rotterdamse sociologieopleiding voor maatschappelijke vraagstukken. Meer over de Rotterdamse Formule is te lezen in artikel door Van Doorn in de Sociologische Gids van 1963 en een interview is te lezen in het Lustrumboek 40 jaar ESSB.

Diverse publicaties zijn er verschenen over zijn werk en denken

 • Publicatie:

  J.A.A. van Doorn
  De man en zijn werk

 • Publicatie:

  J.A.A. van Doorn
  en de Nederlandse sociologie. 
  De erfenis, het debat en de toekomst

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen