De Rotterdamse Formule

“De sociologie, opgevat als maatschappijwetenschap, verbinde zich met andere maatschappijwetenschappen – met name met economie en recht – en richte zich op centrale sociale vraagstukken, teneinde als wetenschap vitaal te blijven en als maatschappelijke kracht invloed uit te oefenen.”  
Uit: Plan voor een Rotterdamse faculteit der sociale wetenschappen (westerse sociologie) door de Commissie Voorbereiding Sociale Faculteit (vz Van Doorn), 26 nov 1962, p3)

Met de Rotterdamse Formule ontwikkelde Van Doorn een unieke richting binnen de Nederlandse sociologie. De algemene en theoretische sociologie die hij als uitgangspunt nam paste hij toe op maatschappelijke vraagstukken. Studenten werden opgeleid om met een degelijke sociologische achtergrond actief te zijn in beleids- en adviesfuncties, zowel in het openbaar bestuur als in het bedrijfsleven. De koppeling van theorie en praktijk maakte het vak belangrijk. Ook in de huidige Rotterdamse sociologieopleiding is veel aandacht voor maatschappelijke vraagstukken. Meer over de Rotterdamse Formule is te lezen in een artikel dat Van Doorn schreef in de Sociologische Gids van 1963 en in een interview in het Lustrumboek 40 jaar ESSB.

Diverse publicaties zijn er verschenen over zijn werk en denken

 • Publicatie:

  J.A.A. van Doorn
  De man en zijn werk

  Publicatie: J.A.A. van Doorn, De man en zijn werk
 • Publicatie:

  J.A.A. van Doorn
  en de Nederlandse sociologie. 
  De erfenis, het debat en de toekomst

  Publicatie: J.A.A. van Doorn en de Nederlandse sociologie

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen