Leerstoelhouder

  • Derde leerstoelhouder

    Prof.dr. Evelyn Ruppert is benoemd op de wisselleerstoel en aangesteld als Van Doorn Fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences (NIAS). Ze is een vooraanstaand en vernieuwend onderzoeker van de manier waarop technologie overheidsbestuur verandert. Met haar werk zet ze een wijze van werken van professor Jacques van Doorn voort in een tijd van big data. Zo onderzoekt zij de manieren waarop beleid en bestuur samenhangen met data en kennis. Ook onderzoekt zij de wijzen waarop kennis zich vertaalt in de praktijk van hedendaagse beleidsvraagstukken als migratie en burgerschap. Ruppert stelt voor de sociologie belangrijke vragen: welke gevolgen hebben het gebruik en voorhanden zijn van big data voor de manieren waarop sociale wetenschappers onderzoek doen? Binnen welke geschiedenissen en politieke contexten komen methoden tot stand?

Prof.dr. Evelyn Ruppert is hoogleraar Sociologie aan de Goldsmiths, University of London. In 2014 heeft zij een ERC Consolidator Grant ontvangen voor haar project ‘Peopling Europe: How data make a people’. Evelyn Ruppert is tevens een van de oprichters van het open acces wetenschappelijke tijdschrift 'Big Data & Society'. Haar meest recente boek, samen met Ensin Igin, is Being Digital Citizens uit 2015. Voordat zij in 2002 promoveerde en werkzaam werd bij de universiteit is zij elf jaar in de ruimtelijke ordening actief geweest en als heeft zij als beleidsadviseur en overheidsconsultant gewerkt.

Op 14 juni 2018 heeft prof.dr. Evelyn Ruppert de Van Doornlezing uitgesproken tijdens de Dag van de Sociologie.

De tekst is hier na te lezen

  • Tweede leerstoelhouder

    Prof.dr.mr. Schuyt heeft een lange staat van dienst zowel binnen de sociologie als daarbuiten.  Hij is benoemd op de wisselleerstoel om onderzoek te doen op het specifieke terrein van de sociologie van beleid en wetgeving en op algemene vraagstukken van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. De heer Schuyt heeft op genoemde terreinen veel samengewerkt met Jacques van Doorn. In 1974 waren zij, met professor Albeda en dr. Bram Peper, de oprichters van het tijdschrift “Beleid en Maatschappij” en was Jacques van Doorn lange tijd voorzitter van de redactie. In 1978 verscheen onder redactie van de heer van Doorn en de heer Schuyt de eerste kritische analyse van de Nederlandse verzorgingsstaat “De stagnerende verzorgingsstaat” (1978, 5e druk 2012). Schuyt heeft meer dan dertig jaar lang deel uit gemaakt van een studiekring van Jacques Van Doorn.

Op 24 juni 2013 heeft prof.dr.mr. Kees Schuyts de 2e Van Doornlezing uitgesproken.

Prof.dr.mr Kees Schuyt spreekt op maandag 24 juni 2013 om 16 uur in de Aula van de universiteit de Van Doornlezing in de vorm van een oratie uit. Download de tekst van de oratie of kijk via YouTube

  • Eerste leerstoelhouder

    Prof.dr.mr. Mark Bovens is één van de meest vooraanstaande Nederlandse bestuurskundigen van dit moment. Aan hem wordt deze status toegekend op basis van een uitstekende publicatielijst, met meerdere gelauwerde publicaties, zijn voortreffelijke docentschap en grote bestuurlijke bekwaamheden. Hij bezet deze leerstoel van 1 februari tot 30 juni 2012. Tijdens deze periode zal hij een aantal onderzoeksactiviteiten op de EUR voor zijn rekening nemen. In die tijd werkt hij ook op het NIAS aan een aantal lopende onderzoeksprojecten, met de thema's Meritocratie en Public Accountability.