Leerstoelhouder

 • Vijfde leerstoelhouder (2022)

  Prof. dr. Jan Rath is thans hoogleraar ‘Sociologie, in het bijzonder de studie der stad en haar etnische en culturele verscheidenheid’ aan de Universiteit van Amsterdam. Rath doet onderzoek naar de integratie van migranten in steden, waarbij de politieke en economische dimensies zijn bijzondere interesse hebben. Zijn aandacht gaat vooral uit naar het zelfstandig ondernemerschap van migranten en hun inbedding in en impact op sectoren en buurten in vergelijkend perspectief. Meer recent legt hij zich toe op de ontwikkeling van bedrijfjes die eerst en vooral nieuwe middenklassers bedienen. “Rath is een succesvol en productief onderzoeker en maakt nadrukkelijk de verbinding tussen academisch onderzoek en maatschappelijke problemen,” zegt prof. Romke van der Veen (EUR), voorzitter van het curatorium van de leerstoel. “Zijn werk sluit daarmee goed aan bij de stijl en werkwijze van Van Doorn.”

  Meer over Jan Rath

  Prof. Dr. Jan Rath is hoogleraar ‘Sociologie, in het bijzonder de studie der stad en haar etnische en culturele verscheidenheid’ aan de Universiteit van Amsterdam, en lid van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR). Daarbinnen is hij vooral actief in het Center for Urban Studies (CUS) en het Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES). Rath is voorts Research Fellow aan het Migration Research Center (MiReKoc) van Koç University, Istanbul. Samen met collega’s van die universiteit is hij managing editor van het interdisciplinaire tijdschrift International Migration.

  Daarnaast is hij voorzitter van International Metropolis, een wereldomspannende organisatie die beoogt onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers op het gebied van immigratie en integratie dichter bij elkaar te brengen. Hij heeft tal van lokale, nationale en supranationale overheden en maatschappelijke instellingen geadviseerd, waaronder de Europese Commissie (met name DG Enterprise and Industry), de OECD, de OSCE, en de Verenigde Naties (met name de IOMUNHCRUNCTAD, en de Bevolkingsdivisie). Tenslotte is hij gelieerd aan het World Economic Forum, en lid van de Raad van Toezicht van JINC, een maatschappelijke instelling die met steun van het bedrijfsleven probeert jonge mensen uit achterstandsbuurten te ondersteunen in hun zoektocht naar werk.

 • Vierde leerstoelhouder (2021-2020)

  Prof. dr. Bea Cantillon is hoogleraar in Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen en lid van het Herman Deleeck Centrum voor Sociaal Beleid van diezelfde universiteit. Cantillon onderzoekt hedendaagse vraagstukken zoals armoede, sociaal beleid en sociale zekerheid en adviseert de Belgische regering onder andere over de hervorming van de sociale zekerheid en het pensioenstelsel. “Cantillon is een succesvol en productief onderzoeker en maakt nadrukkelijk de verbinding tussen academisch onderzoek en maatschappelijke problemen,” zegt prof.dr. Romke van der Veen (EUR ), voorzitter van het curatorium van de leerstoel. “Haar werk sluit daarmee goed aan bij de stijl en werkwijze van Van Doorn.” 

  Bij NIAS-KNAW- zal Cantillon onderzoek doen naar voedselbanken en de positie die zij innemen binnen Europese verzorgingsstaten. Voedselbanken en andere particuliere, lokale initiatieven om armoede te bestrijden krijgen (financiële) steun van de Europese Commissie. Cantillon gaat bestuderen op welke manieren deze steun bijdraagt of afbreuk doet aan een gezamenlijk sociaal beleid in de EU. Bij de ESSB geeft zij enkele masterclasses en seminars en zal zij werken met promovendi van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities. De looptijd van de wisselleerstoel is van 1 februari – 1 juli 2020.

  Op 1 december 2021 heeft prof. dr. Bea Cantillon de Van Doorn-lezing uitgesproken tijdens de DPAS International lecture series, video en tekst

  Meer over Bea Cantillon

  Prof. dr. Bea Cantillon is hoogleraar in Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen en lid van het Herman Deleeck Centrum voor Sociaal Beleid van diezelfde universiteit. Ze studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteiten van Antwerpen en Leuven. Zij publiceert uitgebreid en internationaal. Sinds 2003 is Bea Cantillon lid van de Koninklijke Belgische Academie. Prof. Cantillon is secretary-general van de Foundation for International Studies on Social Security. Zij heeft een eredoctoraat aan de Université Saint-Louis Bruxelles. In de periode 2004-2008 was zij vice-rector van de Universiteit Antwerpen.

  Zij is regelmatig adviseur van de Belgische regering. Zij was Belgisch senator (1995-1999) en voorzitter van de Commissie Cantillon tot hervorming van de sociale zekerheid van zelfstandigen (2000-2002). Zij is lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en sinds 2013 lid van de expertcommissie Pensioenhervorming 2020-2040. Zij is voorzitter van 11.11.11 , de koepelorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen en van het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen ( UCSIA ). De missie van UCSIA is het levendig houden van het intellectuele, sociale, materiële en spirituele erfgoed van de Jezuïeten in Antwerpen en in de Lage Landen.

  Bea Cantillon
 • Derde leerstoelhouder (2018)

  Prof. dr. Evelyn Ruppert is een vooraanstaand en vernieuwend onderzoeker van de manier waarop technologie overheidsbestuur verandert. Met haar werk zet Ruppert een wijze van werken van professor Jacques van Doorn voort in een tijd van big data. Zo onderzoekt zij de manieren waarop beleid en bestuur samenhangen met data en kennis. Ook onderzoekt zij de wijzen waarop kennis zich vertaalt in de praktijk van hedendaagse beleidsvraagstukken als migratie en burgerschap. Ruppert stelt voor de sociologie belangrijke vragen: welke gevolgen hebben het gebruik en voorhanden zijn van big data voor de manieren waarop sociale wetenschappers onderzoek doen? Binnen welke geschiedenissen en politieke contexten komen methoden tot stand?


  Op 14 juni 2018 heeft prof. dr. Evelyn Ruppert de Van Doornlezing uitgesproken tijdens de Dag van de Sociologie, video en tekst. 

  Meer over Evelyn Ruppert

  Prof. dr. Evelyn Ruppert is hoogleraar Sociologie aan de Goldsmiths, University of London. In 2014 heeft zij een ERC Consolidator Grant ontvangen voor haar project ‘Peopling Europe: How data make a people’. Evelyn Ruppert is tevens een van de oprichters van het open acces wetenschappelijke tijdschrift 'Big Data & Society'. Haar meest recente boek, samen met Ensin Igin, is Being Digital Citizens uit 2015. Voordat zij in 2002 promoveerde en werkzaam werd bij de universiteit is zij elf jaar in de ruimtelijke ordening actief geweest en als heeft zij als beleidsadviseur en overheidsconsultant gewerkt.

 • Tweede leerstoelhouder (2013)

  Prof. dr. mr. Schuyt heeft een lange staat van dienst zowel binnen de sociologie als daarbuiten.  Hij was benoemd op de wisselleerstoel om onderzoek te doen op het specifieke terrein van de sociologie van beleid en wetgeving en op algemene vraagstukken van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. De heer Schuyt heeft op genoemde terreinen veel samengewerkt met Jacques van Doorn. In 1974 waren zij, met professor Albeda en dr. Bram Peper, de oprichters van het tijdschrift “Beleid en Maatschappij” en was Jacques van Doorn lange tijd voorzitter van de redactie. In 1978 verscheen onder redactie van de heer van Doorn en de heer Schuyt de eerste kritische analyse van de Nederlandse verzorgingsstaat “De stagnerende verzorgingsstaat” (1978, 5e druk 2012). Schuyt heeft meer dan dertig jaar lang deel uit gemaakt van een studiekring van Jacques Van Doorn.

  Op 24 juni 2013 heeft prof. dr. mr. Kees Schuyts de 2e Van Doornlezing uitgesproken. Tekst van de oratie .

  Kees Schuyt
 • Eerste leerstoelhouder (2012)

  Prof. dr. mr. Mark Bovens is een van de meest vooraanstaande Nederlandse bestuurskundigen van dit moment. Aan hem wordt deze status toegekend op basis van een uitstekende publicatielijst, met meerdere gelauwerde publicaties, zijn voortreffelijke docentschap en grote bestuurlijke bekwaamheden. Bovens bezette deze leerstoel van 1 februari tot 30 juni 2012. Tijdens deze periode had hij een aantal onderzoeksactiviteiten op de EUR voor zijn rekening genomen. In die tijd werkte hij ook op het NIAS aan een aantal lopende onderzoeksprojecten, met de thema's Meritocratie en Public Accountability.

  Op 21 juni 2012 heeft prof. dr. mr. Mark Bovens de 1e Van Doornlezing uitgesproken.  

  Prof. dr. Mark Bovens

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen