Leerstoelhouder

 • Bea Cantillon

  Vierde leerstoelhouder

  Prof. dr. Cantillon is hoogleraar in Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen en lid van het Herman Deleeck Centrum voor Sociaal Beleid van diezelfde universiteit. Cantillon onderzoekt hedendaagse vraagstukken zoals armoede, sociaal beleid en sociale zekerheid en adviseert de Belgische regering onder andere over de hervorming van de sociale zekerheid en het pensioenstelsel. “Cantillon is een succesvol en productief onderzoeker en maakt nadrukkelijk de verbinding tussen academisch onderzoek en maatschappelijke problemen,” zegt prof.dr. Romke van der Veen (EUR ), voorzitter van het curatorium van de leerstoel. “Haar werk sluit daarmee goed aan bij de stijl en werkwijze van Van Doorn.” 

  Bij NIAS-KNAW- zal Cantillon onderzoek doen naar voedselbanken en de positie die zij innemen binnen Europese verzorgingsstaten. Voedselbanken en andere particuliere, lokale initiatieven om armoede te bestrijden krijgen (financiële) steun van de Europese Commissie. Cantillon gaat bestuderen op welke manieren deze steun bijdraagt of afbreuk doet aan een gezamenlijk sociaal beleid in de EU.

  Bij de ESSB geeft zij enkele masterclasses en seminars en zal zij werken met promovendi van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities. De looptijd van de wisselleerstoel is van 1 februari – 1 juli 2020.

  Meer over Bea Cantillon

  Prof. dr. Cantillon is hoogleraar in Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen en lid van het Herman Deleeck Centrum voor Sociaal Beleid van diezelfde universiteit. Ze studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteiten van Antwerpen en Leuven. Zij publiceert uitgebreid en internationaal. Sinds 2003 is Bea Cantillon lid van de Koninklijke Belgische Academie. Prof. Cantillon is secretary-general van de Foundation for International Studies on Social Security. Zij heeft een eredoctoraat aan de Université Saint-Louis Bruxelles. In de periode 2004-2008 was zij vice-rector van de Universiteit Antwerpen.

  Zij is regelmatig adviseur van de Belgische regering. Zij was Belgisch senator (1995-1999) en voorzitter van de Commissie Cantillon tot hervorming van de sociale zekerheid van zelfstandigen (2000-2002). Zij is lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en sinds 2013 lid van de expertcommissie Pensioenhervorming 2020-2040. Zij is voorzitter van 11.11.11 , de koepelorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen en van het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen ( UCSIA ). De missie van UCSIA is het levendig houden van het intellectuele, sociale, materiële en spirituele erfgoed van de Jezuïeten in Antwerpen en in de Lage Landen.

 • Derde leerstoelhouder

  Prof. dr. Evelyn Ruppert is benoemd als derde leerstoelhouder en aangesteld als Van Doorn Fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences (NIAS). Ze is een vooraanstaand en vernieuwend onderzoeker van de manier waarop technologie overheidsbestuur verandert.

  Met haar werk zet Ruppert een wijze van werken van professor Jacques van Doorn voort in een tijd van big data. Zo onderzoekt zij de manieren waarop beleid en bestuur samenhangen met data en kennis. Ook onderzoekt zij de wijzen waarop kennis zich vertaalt in de praktijk van hedendaagse beleidsvraagstukken als migratie en burgerschap. Ruppert stelt voor de sociologie belangrijke vragen: welke gevolgen hebben het gebruik en voorhanden zijn van big data voor de manieren waarop sociale wetenschappers onderzoek doen? Binnen welke geschiedenissen en politieke contexten komen methoden tot stand?

  Meer over Evelyn Ruppert

  Prof. dr. Evelyn Ruppert is hoogleraar Sociologie aan de Goldsmiths, University of London. In 2014 heeft zij een ERC Consolidator Grant ontvangen voor haar project ‘Peopling Europe: How data make a people’. Evelyn Ruppert is tevens een van de oprichters van het open acces wetenschappelijke tijdschrift 'Big Data & Society'. Haar meest recente boek, samen met Ensin Igin, is Being Digital Citizens uit 2015. Voordat zij in 2002 promoveerde en werkzaam werd bij de universiteit is zij elf jaar in de ruimtelijke ordening actief geweest en als heeft zij als beleidsadviseur en overheidsconsultant gewerkt.

  Op 14 juni 2018 heeft prof. dr. Evelyn Ruppert de Van Doornlezing uitgesproken tijdens de Dag van de Sociologie.

  De tekst is hier na te lezen

 • Kees Schuyt

  Tweede leerstoelhouder

  Prof. dr. mr. Schuyt heeft een lange staat van dienst zowel binnen de sociologie als daarbuiten.  Hij is benoemd op de wisselleerstoel om onderzoek te doen op het specifieke terrein van de sociologie van beleid en wetgeving en op algemene vraagstukken van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. De heer Schuyt heeft op genoemde terreinen veel samengewerkt met Jacques van Doorn. In 1974 waren zij, met professor Albeda en dr. Bram Peper, de oprichters van het tijdschrift “Beleid en Maatschappij” en was Jacques van Doorn lange tijd voorzitter van de redactie. In 1978 verscheen onder redactie van de heer van Doorn en de heer Schuyt de eerste kritische analyse van de Nederlandse verzorgingsstaat “De stagnerende verzorgingsstaat” (1978, 5e druk 2012). Schuyt heeft meer dan dertig jaar lang deel uit gemaakt van een studiekring van Jacques Van Doorn.

  Op 24 juni 2013 heeft prof. dr. mr. Kees Schuyts de 2e Van Doornlezing uitgesproken.

  Prof. dr. mr Kees Schuyt spreekt op maandag 24 juni 2013 om 16 uur in de Aula van de universiteit de Van Doornlezing in de vorm van een oratie uit. Download de tekst van de oratie of bekijk deze via YouTube

 • Prof. dr. Mark Bovens

  Eerste leerstoelhouder

  Prof. dr. mr. Mark Bovens is een van de meest vooraanstaande Nederlandse bestuurskundigen van dit moment. Aan hem wordt deze status toegekend op basis van een uitstekende publicatielijst, met meerdere gelauwerde publicaties, zijn voortreffelijke docentschap en grote bestuurlijke bekwaamheden. Bovens bezet deze leerstoel van 1 februari tot 30 juni 2012. Tijdens deze periode zal hij een aantal onderzoeksactiviteiten op de EUR voor zijn rekening nemen. In die tijd werkt hij ook op het NIAS aan een aantal lopende onderzoeksprojecten, met de thema's Meritocratie en Public Accountability.

  Op 21 juni 2012 heeft prof. dr. mr. Mark Bovens de 1e Van Doornlezing uitgesproken.