Kees Schuyt

De wisselleerstoelhouder

Prof.dr.mr. Kees Schuyt, studeerde sociologie en rechten in onder andere Leiden en specialiseerde zich in de combinatie van beide: de rechtssociologie. Hij publiceerde onder andere over rechtssociologie, over de toegang tot het recht en over rechterlijke besluitvorming. Hij deed met Godfried Engbersen en Romke van der Veen in Leiden o.a. onderzoek naar armoede en langdurige werkloosheid, "Cultures of Unemployment"(Boulder, 1993) en naar de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat (o.a. 1982, 1991, 1996, en in 2006 "Steunberen van de Samenleving").

In 2000 publiceerde hij samen met Ed Taverne een historische studie over de Nederlandse cultuur na 1945," 1950: Welvaart in Zwart-Wit" (ook verschenen als: "1950: Prosperity and Welfare", New York 2004). In 2010 verscheen van zijn hand "Het Spoor Terug" , een biografie van de criminoloog en schrijver-dichter J.B. Charles/ W.H. Nagel, 1910 – 1983, recentelijk bekroond met de Boerhaave-biografieprijs 2012. Hij schreef van 1989 tot 2005 een tweewekelijkse column in De Volkskrant.

Schuyt was van 1972 tot 1980 hoogleraar Rechtssociologie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1980 tot 1990 hoogleraar Empirische Sociologie aan de Universiteit Leiden en – na de opheffing van de sociologie te Leiden - tot 2007 hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. In Leiden bekleedde hij daarna nog de Cleveringa-leerstoel in het academisch jaar 2006-2007.

Daarnaast was Schuyt van 1998 tot 2005 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Van 2005 tot 1 januari 2013 was Schuyt lid van de Raad van State. Hij is sinds 2006 voorzitter van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). In september 2012 werd door de commissie onder zijn voorzitterschap het KNAW-advies uitgebracht : Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens. Vanaf 1991 is hij lid van het Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

Meer informatie is te vinden op www.keesschuyt.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen