Mark Bovens

De eerste leerstoelhouder

Mark Bovens is hoogleraar Bestuurskunde en Directeur Onderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Hij studeerde staats-en bestuursrecht, politicologie en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden en aan Columbia University Lawschool in New York (LL.M 1983).

Carrière

Hij promoveerde in 1990 op het proefschrift Verantwoordelijkheid en organisatie, dat bekroond werd met de G.A. van Poeljeprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde. In 1997 werd hij in Utrecht benoemd als hoogleraar, aanvankelijk met als leeropdracht Rechtsfilosofie en later ook met als leeropdracht Bestuurskunde. Daarvoor werkte hij in Leiden bij de vakgroepen Politieke Wetenschappen en Bestuurskunde. In 2000 was hij mede-oprichter van de USBO en werd hij full time hoogleraar Bestuurskunde.

Centrale thema's in zijn onderzoek zijn onder andere: politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid; publieke verantwoording (zie bijvoorbeeld: het NWO-project Multilevel governance and public accountability in Europe); democratie, rechtsstaat en burgerschap in de informatiemaatschappij; en succes en falen van beleid.

Boeken en bundels

In de afgelopen jaren verschenen van zijn hand een vijftiental boeken en bundels op het terrein van politiek, openbaar bestuur, democratie en rechtsstaat, waaronder:

 • Understanding Policy Fiascoes (samen met P. 't Hart; Transaction 1996),
 • The Quest for Responsibility (Cambridge University Press 1998),
 • Success and Failure in Public Governance (samen met P. ‘t Hart & B. Guy Peters; Edward Elgar 2001) en
 • De digitale republiek (Amsterdam University Press 2003).

Ook was hij medeauteur van het pamflet De verplaatsing van de politiek (Wiarda Beckmanstichting 1995). Hij ontving voor zijn werk een aantal onderscheidingen, waaronder Kluwer's Post Scriptum prijs, de KNAW Reviewessay prijs, en de Professionele Publikatie Prijs van de Raad van Organisatieadviesbureau's.

Functies

Hij is lid van de KNAW en voorzitter van de Sociaal-Maatschappelijke Raad van de KNAW. Hij is als gasthoogleraar verbonden aan het Department of Political Science van de Research School of Social Sciences van de Australian National University in Canberra.

Hij was in het verleden als beleidsmedewerker gedetacheerd bij de ministeries van V&W en Justitie en was de afgelopen jaren lid van een aantal adviescommissies, onder andere op het gebied van ICT & overheid, grondrechten, en overheidsaansprakelijkheid. In 2001 en 2002 leidde hij een van de deelonderzoeken in het kader van de Parlementaire Enquete Bouwnijverheid. Hij publiceert over de Kunst van het besturen in de Staatscourant.

Recent  verschenen publicaties

 • Diplomademocratie:
  Over de spanning tussen meritocratie en democratie, Mark Bovens en Anchrit Wille, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2011

 • Mark Bovens & Anchrit Wille, Politiek vertrouwen in Nederland:
  tijdelijke dip of definitieve daling? in: Rudy Andeweg & Jacques Thomassen (red.), Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie, Leiden: Leiden University Press 2011: 21-43.

 • Mark Bovens & Thomas Schillemans, Publieke verantwoording:
  De staat van de verantwoordingsstaat, in: Rudy Andeweg & Jacques Thomassen (red.), Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie, Leiden: Leiden University Press 2011: 439-455.

 • Aan het pluche gekleefd?
  Aard en achtergrond van het aftreden van individuele bewindslieden 1946-2009. Mark Bovens, Gijs Jan Brandsma, Dick Thesingh en Thierry Wever, B&M, jaargang 37, nummer 4.

 • Diplomademocratie:
  Over de spanning tussen meritocratie en democratie, Mark Bovens en Anchrit Wille, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2010.

 • The Real World of EU Accountability:
  What Deficit?, Mark Bovens, Deirdre Curtin & Paul 't Hart (eds.), Oxford: Oxford University Press 2010.

 • The education gap in political participation and its political consequences, Mark Bovens & Anchrit Wille, Acta Politica, 45, 4: 393-422.

 • 'Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism', Bovens, Mark. West European Politics, vol. 33, No. 5, 2010 (946-967).

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen