prof.dr.ing. (Geert) GR Teisman

prof.dr.ing. (Geert) GR Teisman
Full professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-21
Email
teisman@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Prof. dr. ing. Geert Teisman (1956) is professor in Complex Decision Making and Process Management at the Department of Public Administration of Erasmus University Rotterdam. He holds degrees in Transport and Sociology.

His PhD thesis concerned the phenomena of complex decision making especially in the field of urban development, transport en environmental affairs. The thesis was published in 1992 and followed by a second edition in 1995 and a third edition in 1998.

Between 1997 and 2000 he was professor in Spatial Planning at the University of Nijmegen. Since 2000 he is professor in Complex Decision Making and Process Management at Erasmus University Rotterdam.

Furthermore, he holds several positions on the boundaries of scientific research and practical applications. He is a member of the Board of Habiforum, a joint venture between science, private sector and public authorities, and exploring possibilities of multiple land-uses. He is also scientific director of the foundation Living with Water, governing a variety of projects in which water system improvement is one of the important aims. And he is on the Executive Board of Netlipse, a European knowledge exchange network in the field of infrastructure project management.

On a regular basis he gives advice to governments and private organisations on topics such as complex decision making, strategic planning, public-private partnerships, process management, intergovernmental co-operation in metropolitan areas and policy evaluation.

 • Geert Teisman, Arwin Buuren & FCJ Wolf (2012) - Van vast naar vloeibaar. Naar een vitaler kennis- en innovatienetwerk in de watersector. - Water Governance, 2 (1), 9-19
 • FAA (Frank) Boons, W Moes, Geert Teisman & Arwin Buuren (2009) - Luchthavendossier vergt creatieve confrontatie - Milieu: opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM), 15 (1), 36-37
 • Arwin Buuren & Geert Teisman (2009) - Resilient water governance: balancing between robustness and flexibility - Change Magazine, 5 (1), 60-61
 • Geert Teisman, Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Lasse Gerrits (2008) - Leven met Water Waterbeheer als verbindend element - Civiele Techniek, 63 (1), 23-25
 • Geert Teisman (2008) - Klimaatverandering is voor de overheid 'gewoon' een extra uitdaging - Change Magazine, 4 (2), 26-27
 • Jurian Edelenbos & Geert Teisman (2004) - Interactief beleid en besluitvorming - Openbaar Bestuur, 11, 12-15
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (2004) - PPPs: torn between two lovers - European Business Forum, 18 (zomer), 27-29
 • Geert Teisman (2001) - Een moeizame toekomst voor PPS - Verkeerskunde (ANWB), 52 (6), 54-58
 • Geert Teisman (2001) - De Deltametropool als supernetwerk - Rooilijn, 43 (4), 186-190
 • Geert Teisman (2000) - Overheden zijn nog lang niet klaar voor het managen van competitie - Economisch-Statistische Berichten, 85 (4261), 30-31
 • Geert Teisman (1999) - Spagaat tussen denken en doen - Land en Water, 39 (12), 307-308
 • Geert Teisman (1999) - Interactieve beleidsvorming als norm - Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 80 (5), 8-11
 • Henk Klaassen & Geert Teisman (1997) - Nieuwe arrangementen van problemen en oplossingen. Het corridorconcepts als startpunt voor een andere benadering - Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, (3), 41-45

 • Geert Teisman, Arwin Van Buuren & Lasse Gerrits (2009) - Managing complex governance systems - doi: 10.4324/9780203866160 - Routledge/Taylor & Francis Group
 • Geert Teisman (2006) - Stedelijke netwerken; ruimtelijke ontwikkeling door het verbinden van bestuurslagen - NIROV
 • Geert Teisman (2005) - Publieke management op de grens van chaos en orde : over leidinggeven en organiseren in complexiteit - Academic Service
 • Geert Teisman (2001) - Besluitvorming en Ruimtelijk Procesmanagement - Academische Uitgeverij Eburon
 • Geert Teisman (2001) - Ruimte mobiliseren voor coöperatief besturen - Academische Uitgeverij Eburon
 • Geert Teisman (1995) - Complexe besluitvorming; een pluricentrisch perspectief op besluitvorming over ruimtelijke investeringen - VUGA Uitgeverij B.V.
 • Geert Teisman (1992) - Complexe besluitvorming, een pluricentrisch perspectief op ruimtelijke investering - Elsevier

 • Geert Teisman, Martijn Steen, A Frankowski & B van Vulpen (2018) - Effectief Sturen met Multi-level Governance - NSOB
 • Martijn Steen, Geert Teisman, Jitske Verkerk, Arwin Buuren & Astrid Molenveld (2018) - Werkende Samenwerking - VNG
 • Hans Bil & Geert Teisman (2017) - Zit je vast? Maak het complexer! Hoe complexificeren als management strategie Stationsplein Oost nieuw leven gaf - Academische Uitgeverij Eburon
 • Y Deelsta, Sibout Nooteboom & Geert Teisman (2006) - Tussen zelf doen en overlaten; aanzetten tot sturingsfilosofie DG Water - DHV
 • Geert Teisman, Marcus Twist, JM Schulz & DS Puma (2006) - Stagnatie of Transitie; evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in de Randstad - Berenschot

 • Geert Teisman, Arwin Buuren & Lasse Gerrits (2009) - Managing complex governance systems. Dynamics, self-organisation and coevolution in public investments - Routledge
 • H Bruijn, Geert Teisman, Jurian Edelenbos & W Veeneman (2004) - Meervoudig Ruimtegebruik en het Management van Meerstemmige Processen - Lemma
 • Geert Teisman & RECM van der Heijden (1999) - Rondom bestuur en infrastructuur - Delft University Press

 • Sibout Nooteboom & Geert Teisman (2019) - Leadership and complexity: Can individuals make differences in complex systems - In V. Galaz, Global Challenges, Governance, and Complexity: Applications and Frontiers (pp. 239-273) - Edgar Elgar
 • Arwin Buuren, Sibout Nooteboom & Geert Teisman (2012) - Climate adaptation in complex governance systems. Governance systems between inertia and adaptability - In G. de Roo, J. Hillier & J. van Wezemael, Complexity and Planning: Systems, Assemblages and Simulations (pp. 221-242) - Ashgate Publishing
 • Geert Teisman, Sibout Nooteboom & Y (Ytsen) Deelstra (2012) - Balance between order and chaos as emerging value in complexity leadership - In L. Gerrits & P. Marks, Compact I: Public Adminstration in Complexity (pp. 289-305) - Emergent Publications
 • Geert Teisman & Arwin Buuren (2012) - Models for research into decision-making processes: on phases, streams, rounds and tracks of decision-making - In E Araral, A Fritzen, M Howlett, M Ramesh & X Wu, Handbook of Public Policy (pp. 299-319) - Routledge
 • Lasse Gerrits & Geert Teisman (2012) - Coevolutionary Planning Processes - In G. Roo, J. Hilier & J. Van Wezemail, Complexity and Planning. Systems, Assemblages and Simulations (pp. 199-220) - Ashgate
 • B (Bonno) Pel, Geert Teisman & FAA (Frank) Boons (2012) - Transition by translation: The Dutch traffic intelligence innovation cascade - In F.W. Geels, R. Kemp, G. Dudley & G. Lyons, Automobility in transition? A Socio-Technical Analysis of Sustainable Transport (pp. 250-267) - Routledge
 • Geert Teisman, Lasse Gerrits & Arwin Buuren (2009) - Introduction - In G.R. Teisman, M.W. van Buuren & L Gerrits, Managing complex governance systems. Dynamics, self-organisation and coevolution in public investments (pp. 1-16) - Routledge
 • MJ Buijs, N (Nancy) van der Bol & Geert Teisman (2009) - Metropolitan Regions as Self-organizing Systems - In G.R. Teisman, M.W. van Buuren & L.M. Gerrits, Managing Complex Governance Systems. Dynamics, self-organization and coevolution in public investments (pp. 97-115) - Routledge
 • FAA (Frank) Boons, Arwin Buuren, Lasse Gerrits & Geert Teisman (2009) - An approach to evolutionary public management - In G.R. Teisman, M.W. van Buuren & L. Gerrits, Managing complex governance systems. Dynamics, self-organization and coevolution in public investments (pp. 231-249) - Routledge
 • MKA (Marcel) van Gils, Lasse Gerrits & Geert Teisman (2009) - Non-linear dynamics in port systems: change events at work - In G.R. Teisman, A. van Buuren & L. Gerrits, Managing Complex Governance Systems. Dynamics, self-organization and coevolution in public investments (pp. 76-96) - Routledge
 • Geert Teisman, E Westerveld & M Hertogh (2009) - Appearances and sources of process dynamics: the case of infrastructure development in the UK and the Netherlands - In G.R. Teisman, M.W. van Buuren & L Gerrits, Managing complex governance systems. Dynamics, self-organisation and coevolution in public investments (pp. 56-75) - Routledge
 • Geert Teisman (2009) - Gebiedsontwikkeling van bouwen naar ontwikkelen - In B. Maandag, Rotterdam Open Stad, gebiedsontwikkeling in de praktijk/ urban development in practice (pp. 12-14) - Post Editions
 • Geert Teisman (2009) - Epiloog - In B. Maandag, Rotterdam Open Stad, gebiedsontwikkeling in de praktijk/ urban development in practice (pp. 154-156) - Post Editions
 • Geert Teisman (2008) - Infrastructure investments on the Edge of Public and Private Domains - In G. Arts, W. Dicke & L. Hancher, New Perspectives on Investments in Infrastructures (pp. 319-346) - Amsterdam University Press
 • Geert Teisman & Sibout Nooteboom (2008) - Een gunstig klimaat voor hoogwaardige gebiedsontwikkeling. Hoofdstuk 6 - In F. de Pater, J. Spit & P. Driessen, Klimaatverandering en ruimtelijke ordening, Nationaal Onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte (pp. 39-45) - Nationaal Onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte
 • Geert Teisman, W Buunk & P van Ree (2007) - Verbindend vermogen en leiderschap in stadsregio's en stedelijke netwerken - In J. Brouwer & [et al.], De Grenzeloze Regio: praktijkboek regionale strategieen (pp. 214-223) - Sdu Uitgevers
 • Jurian Edelenbos & Geert Teisman (2007) - Management van Meerstemmige Ruimtelijke Processen - In H.A. Haccou & F.M. Feddes, De functiescheiding voorbij - Sdu Uitgevers
 • Arwin Buuren & Geert Teisman (2007) - Implementing NPM, balancing between old order and new chaos? A complexity perspective on public management reform trajectories - In C. Pollitt, V. Homburg & S. van Thiel, New Public Management in Europe: adaptation and alternatives - Palgrave Macmillan
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (2005) - Partnership Arrangements: Governmental Rhetoric of Governance Scheme? - In R. Hodges, Governance and the public sector (pp. 480-505) - Elgar
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2005) - Public-Private partnership as the managing of co-production; strategic and institutional obstacles in a difficult marriage - In G. Hodge & C. Greve, The Challenge of public private partnerships (pp. 95-116) - Edward Elgar Publishing
 • Geert Teisman, H Bruijn & Jurian Edelenbos (2004) - Conclusies - In H. Bruijn, G. Teisman, J. Edelenbos & W. Veeneman, Meervoudig Ruimtegebruik en het Management van Meerstemmige Processen (pp. 411-431) - Lemma
 • Geert Teisman & Jurian Edelenbos (2004) - Getting through the 'twilight zone': Managing complex system innovations through process governance - In B. Elzen, F. Geels & K. Green, System Innovation and the Transition to Sustainability. Theory, Evidence and Policy (pp. 168-190) - Edward Elgar Publishing
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2004) - Vertrouwen als managementopgave bij PPS - In M. Bult-Spiering, J. van der Heijden, M. Hertogh, F. Hobma & J. Edelenbos, Publiek-private samenwerking: rijksoverheid in debat met wetenschappers (pp. 14-16) - Academische Uitgeverij Eburon
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2004) - Public Private partnership: The right form at the wrong moment? An analysis of institutional and strategic obstacles - In A. Ghobadian, D. Gallear, N. O'Regan & H. Viney, Public Private Partnerships; policy and experience, Houndmills (pp. 147-161) - Basingstroke
 • Geert Teisman (2004) - Ruimtelijke ontwikkeling vereist procesmanagement - In H. de Bruijn, G.R. Teisman, J. Edelenbos & W. Veeneman, Meervoudig ruimtegebruik en het management van meerstemmige processen (pp. 13-26) - Lemma
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (2002) - Barrieres bij de totstandkoming van publieke en private samenwerking en mogelijkheden om deze te overwinnen: een institutionele invalshoek - In H. van der Ham & J. Koppenjan, Publiek-private samenwerking bij transportinfrastructuur (pp. 47-77) - Lemma
 • Geert Teisman (2002) - Stedelijke netwerken in Europees perspectief - In . Ministerie VROM, Academische reflecties; de wetenschap aan het woord over de Vijfde nota (pp. 143-155) - VROM
 • Geert Teisman, Erik Hans Klijn & WJ Oosten (2001) - Het fenomeen procesmanagement nader verkend - In G.R. Teisman, E.H. Klijn & W.J. Oosten, Besluitvorming en ruimtelijke procesmanagement; studie naar eigenschappen van ruimtelijke besluitvorming die realisatie van meervoudig ruimtegebruik remmen of bevorderen (pp. 45-53) - Academische Uitgeverij Eburon
 • Geert Teisman (2001) - Perspectieven op beleidsprocessen: over fasen-, stromen-, en rondenmodellen - In T. Abma & R. in 't Veld, Handboek Beleidswetenschap (pp. 302-310) - Boom
 • Geert Teisman (2001) - Het bestuurlijk consortium - meer bestuurlijke rijkdom door gezamenlijk probleemeigenaarschap - In A. de Rooy, Fysica van samenwerking (pp. 104-114) - Europese Bibliotheek
 • Geert Teisman (2001) - Infrastructure Planning: Balancing between Fixation and Enrichment - In F. Hendriks & T.A.J. Toonen, Polder politics: the re-invention of consensus democracy in the Netherlands (pp. 115-135) - Ashgate Publishinh Limited
 • Geert Teisman, Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & J Verbart (2001) - Ruimtelijke ontwikkelingsprocessen - In G.R. Teisman, E.H. Klijn & W.J. Oosten, Besluitvorming en ruimtelijk procesmanagement; studie naar eigenschappen van ruimtelijke besluitvorming die realisatie van meervoudig ruimtegebruik remmen of bevorderen (pp. 29-43) - Academische Uitgeverij Eburon
 • M Esselbrugge, J Jonge, H Mastop & Geert Teisman (2000) - Corridors als reële entiteiten en als vruchtbaar strategisch ontwikkelingsconcept - In M. van den Top & T. Selnes, Sturing Stad en Land (pp. 127-142) - ALTERRA
 • Geert Teisman (2000) - Strategies for Improving Policy Results in a Pluricentric Society - In W. Salet & A. Faludi, The Revival of Strategic Spatial Planning (pp. 229-240) - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2000) - Managing public-private partnerships: influencing processes and institutional context of public-private partnerships - In O. van Heffen, W.J.M. Kickert & J.J.A. Thomassen, Governance in modern society (pp. 329-348) - Kluwer Academic Publishers
 • Geert Teisman (2000) - Knowledge and the VINEX location policy - In R.J. In 't Veld, Willingly and Knowingly (pp. 91-106) - Lemma Publishers
 • Geert Teisman (2000) - Process management and public-private partnership: governance by creative coopetition - In S. Schruijer, Multi-organizational partnerships and co-operative strategy (pp. 93-98) - Dutch University Press
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2000) - Governing public-private partnerships: analysing and managing the processes and institutional characteristics of public-private partnerships - In S.P. Osborne, Public-private partnerships; theory and practice in international perspective (pp. 84-102) - Routledge
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (2000) - Public-private partnerships in the European Union: officialy suspect, embraced in daily practice - In S.P. Osborne, Public-private partnerships; theory and practice in international perspective (pp. 165-186) - Routlegde
 • Geert Teisman (2000) - Ruimtelijk procesmanagement en meervoudig ruimtegebruik - In R.J. in 't Veld & P. Leemhuis, Nova Cura, over meervoudig ruimtegebruik (pp. 85-102) - Lemma
 • Geert Teisman (1999) - Institutionele transplantatie - In M. de Jong, - - Academische Uitgeverij Eburon
 • Geert Teisman (1999) - Complex decision making on infrastructure projects in the next century; the need for decision making process redesign - In G.R. Teisman, Which change for transport in the next century? (pp. 223-281) - OECD Publications
 • Geert Teisman (1999) - Van sturen naar creatieve coöpetitie: een trend naar creërende beleidsontwikkeling - In R.J. in 't Veld, Sturingswaan & ontnuchtering (pp. 1-66) - Lemma
 • Geert Teisman (1999) - Stuur of overstuur - In J.M.C. Dirven, - - Elsevier
 • Geert Teisman & RECM van der Heijden (1999) - Besturing, management en besluitvormingsondersteuning bij de ontwikkeling en vernieuwing van infrastructuur - In G.R. Teisman & R.E.C.M. van der Heijden, Rondom bestuur en infrastructuur (pp. 1-19) - Delft University Press
 • Geert Teisman (1998) - Infrastructurele besluitvorming tussen fixatie en verrijking - In F. Hendriks & Th. Toonene, Schikken en Plooien; de stroperige staat bij nader inzien (pp. 135-152) - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Geert Teisman (1998) - De sturende potenties van debatmethoden in beleid - In D.H. Frieling et.al, Het Metropolitane Debat (pp. 100-117) - THOTH, cop
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (1997) - Strategies and games in networks - In W.J.M. Kickert, E.H. Klijn & J.F.M. Koppenjan, Managing complex networks (pp. 98-118) - Sage
 • Geert Teisman (1995) - De HSL beschouwd als een besluitvormingsvraagstuk. - In xx xx, De hogesnelheidslijn; het goede spoor naar de 21e eeuw?, Proceedings van het NIROV-symposium dd. 24 november 1994. (pp. 79-90)
 • Geert Teisman (1995) - Publieke besluitvorming tussen co-productie en stagnatie: het spel om Zestienhoven - In P. 't Hart, M. Metselaar & B. Verbeek, Publieke besluitvorming; openbaar bestuur en de mechanica van macht. - VUGA Uitgeverij B.V.

 • Geert Teisman & L van den Aarsen (2014) - Slim samenspel tussen Rij en Regio - In K Termeer, Governance van klimaatadaptatie (pp. 74-84) - Wageningen University & Research
 • Sibout Nooteboom, Y (Ytsen) Deelstra, Geert Teisman, W Kesseler & A Kahane (2011) - Principes van het kwartier maken - In S.G. Nooteboom, Y. Deelstra, J. van den Berg & W. Kesseler, Kwartiermakers van de toekomst - Mastercircle
 • Jurian Edelenbos, Geert Teisman & Arwin Buuren (2004) - Sustainable Development as a Joint Fact-Finding Process: Overcoming Institutional Barriers through Process Management - In F. Biermann, S. Campe & K. Jacob, Proceedings of the 2002 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change "Knowledge for the Sustainability Transition. The Challenge for Social Science (pp. 337-345) - Global Governance Project
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2002) - PPS: een kwestie van vastleggen - In NIET BEKEND, Jaarboek Berenschot Procesmanagement 2002. Ruimte voor reflectie (pp. 61-66) - Berenschot
 • Geert Teisman, Jasper Saris & T Metze (2000) - Het onderzoeksspoor; terugblik op toekomstverkenningen - In xx xx, Terugblik op toekomstverkenningen (pp. 5-92) - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Geert Teisman & RJ (Roel) in 't Veld (1996) - Versterking van de procesarchitectuur bij de besluitvorming over ruimtelijke investeringen - In -- onbkend, Netwerk RO, Investeringen in de ruimtelijke ordening; naar en marktordening voor VINEX en daarna - DUP

 • S (Stefan) Verweij, Geert Teisman & Lasse Gerrits (2013) - Dealing with unexpected events in implementing PPP projects: Lessons from two Dutch transportation infrastructure projects - Global Challenges in PPP: Cross-Sectoral and Cross-Disciplinary Solutions?
 • S (Stefan) Verweij, Lasse Gerrits, Geert Teisman & Peter Marks (2012) - A qualitative configurational approach to researching the management of public-private infrastructure projects - Netherlands Institute of Government Annual Work Conference
 • Ingmar Meerkerk, M Kok, M Rijswick, R Brouwer, Jurian Edelenbos & Geert Teisman (2010) - Governance analyse van het Kierbesluit - Afsluitende congres Leven met Water
 • Sibout Nooteboom & Geert Teisman (2007) - Linking Sustainability Knowledge To Energy Development. - 4th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems
 • Jurian Edelenbos, Arwin Buuren & Geert Teisman (2004) - By-passing Barriers in Sustainable Knowledge Production - Berlin Conference on the Human, 2002

 • N (Nancy) van der Bol, Jurian Edelenbos & Geert Teisman (2009) - Managing earth system complexity: on the edge of project, line and program management - Conference on Earth System Governance
 • Peter Scholten, Jurian Edelenbos & Geert Teisman (2009) - Daring Leadership: Belancing between Transactional and Transformational Leadership - Conference 'Earth System Governance'
 • B (Bonno) Pel & Geert Teisman (2009) - Mobiliteitsbeleid als klimaatbeleid of watermanagement; zelforganisatie als aangrijpingspunt voor effectieve beleidsmatige interventies - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
 • Arwin Buuren & Geert Teisman (2009) - De governance van klimaatadaptatie. Naar een legitieme balans tussen daadkracht en draagvlak. - NIG Annual Conference
 • NEW (Nanny) Bressers & Geert Teisman (2009) - Learning evaluations in auditing a knowledge and innovation programme. An instrument for improving multi-level governance effectiveness - ECPR 2009
 • B (Bonno) Pel & Geert Teisman (2009) - Governance of transitions as selective connectivity - IRSPM conference
 • FAA (Frank) Boons, Arwin Buuren, Lasse Gerrits & Geert Teisman (2008) - Complexity and evolution in process systems: A framework for analysing governance - 3rd International Conference in Interpretive Policy Analysis: Democracy, Governance, and Methods
 • Arwin Buuren, MJ Buijs & Geert Teisman (2008) - Programme management on the edge of integration and separation: Dealing with potential tensions and synergies between projects of spatial development - EURAM 2008 Conference; Track: Projects and Programmes
 • Jasper Eshuis, Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2007) - Branding as coproduction in public management - European Urban Research Association (EURA): 10th Anniversary Conference, University of Glasgow
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2007) - Complexity Theory and Public administration: A critical appraisal - Panel `Complexity Theory and Public Management¿ at the XI International research Symposium of Public management
 • Sibout Nooteboom & Geert Teisman (2007) - Linking Sustainability Knowledge To Energy Development - 4th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems
 • MJ Buijs & Geert Teisman (2006) - Vervoer als vraagstuk van coproductie in de Noordvleugel: Een complexiteitstheoretisch perspectief op ontwikkeling van een mobiliteitsysteem - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
 • Jurian Edelenbos, Geert Teisman & Arwin Buuren (2002) - Sustainable Development as a Joint Fact-Finding Process: Overcoming Institutional Barriers through Process Management - 2002 Berlin Conference on the human dimensions of global environmental change
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2002) - Institutional and strategic barriers to public-private partnerships: an analysis of Dutch cases - British Academy of Management Conference
 • Geert Teisman & Jurian Edelenbos (2002) - Getting through the 'twilight zone': Managing complex system innovations through process governance - expert meeting "Transitions to Sustainability through Innovations"
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2000) - Vertrouwen, contacten en institutionele inbedding; cruciale ontwerpprincipes bij publiek-private partnerschappen - NOB congres, workshop 'Public-Private arrangements'
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2000) - Appearances of Public-Private Partnerships; ppp as governance arrangement and the management problems in concrete projects - The fourth International Research Symposium for Public Management
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (1999) - Managing Public-Private Partnerships: influencing processes and institutional context of public private partnerships

 • M Esselbrugge, H Mastop, Geert Teisman & J Jonge (1999) - Corridors als reële entiteiten en als vruchtbaar strategisch ontwikkelingsconcept - Seminar 'Sturing stad en land'

 • Jitske Verkerk, Geert Teisman & Arwin Buuren (2019) - Eb en vloed van het Deltaprogramma: De Deltacommunity anno 2019 in beeld gebracht - [link] - Erasmus University Rotterdam
 • Hans Bil, Geert Teisman, Sanne Verschoor & A van Buuren (2019) - Wanneer vele handen het werk niet lichter maken: Een complexiteitsbenadering voor gezinnen en instanties met multiproblematiek. - [link] - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Arwin Buuren & Geert Teisman (2014) - Samen verder werken aan de Delta, de governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 - Erasmus University
 • Arwin Buuren & Geert Teisman (2011) - Tussen eenvoud en meervoud. Reflecties op de kennisinfrastructuur water - Water Governance Centre
 • Geert Teisman & Arwin Buuren (2011) - Van kennishamsteraars naar innovatiemakelaars. Reflecties op een vitale kennis- en innovatie-infrastructuur water. - Water Governance Centre
 • Y (Ytsen) Deelstra, Sibout Nooteboom & Geert Teisman (2011) - Tussen zelf doen en overlaten. Aanzet tot een sturingsfilosofie voor het waterbeleid - DHV / Ministry of Transport and Waterways
 • Geert Teisman & FAA (Frank) Boons (2010) - Bindende energie - EUR
 • Arwin Buuren & Geert Teisman (2009) - Vormgeven aan klimaatadaptatie. Principes voor de governance van adaptatie. Essay t.b.v. Definitiestudie Afwegingskader Ruimte & Klimaat fase 2: Governance aspecten van klimaatmaatregelen - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • RJ (Roel) in 't Veld, Geert Teisman, M Ligthart, Arwin Buuren, Lasse Gerrits, Sibout Nooteboom & W Moes (2009) - Loslaten, maar niet overlaten. Succesvol regionaal water governance en de rol van rijkspartijen - RMNO
 • NEW (Nanny) Bressers, B Satijn & Geert Teisman (2009) - Leven met Water. Ontwikkeling nieuwe mijlpalen. - Leven met Water
 • Arwin Buuren, Lasse Gerrits, Sibout Nooteboom, Geert Teisman & W Moes (2008) - Overlaten, maar niet loslaten. Succesvol water Succesvol regionaal water governance en de rol van Rijkspartijen - RMNO
 • Geert Teisman, FAA (Frank) Boons, Arwin Buuren, Peter Marks & W Moes (2008) - Duurzame ontwikkeling en Schiphol: naar een creatieve confrontatie. Tweede voortgangsrapportage inzake de duurzame ontwikkeling van het governance-veld rond Schiphol - RMNO
 • Geert Teisman, FAA (Frank) Boons, Arwin Buuren, Peter Marks, Sibout Nooteboom & W Moes (2008) - Decibel-debat of duurzaamheidsdialoog - Ministerie Verkeer en Waterstaat
 • Geert Teisman (2006) - Regionale bestuurskracht tussen eenheid en eendracht; zoeken naar de naald der wijzen in een complexe hooiberg - Ministerie VROM
 • Jurian Edelenbos, Geert Teisman & MA Reudink (2004) - De LAT-relatie tussen Interactief Beleid en Besluitvorming - Innovatienetwerk groene ruimte en agrocluster
 • Geert Teisman, Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & MA Reudink (2004) - State of the art coproductie. Stip-studie in opdracht van NWO en het Kenniscentrum Grote Steden - [s.n.]
 • Geert Teisman, Jurian Edelenbos, FGJ Soeterbroek & Sibout Nooteboom (2003) - Positionering Ruimtelijke Kwaliteitstoets. Effectief bijdragen aan het vergroten van ruimtelijke kwaliteit in complexe afwegingsprocessen - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Geert Teisman, Frans-Bauke Meer, Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos, Henk Klaassen & MA Reudink (2002) - Evalueren om te leren: naar een evaluatiearrangement voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening - Erasmus Universiteit Rotterdam/FSW
 • Sibout Nooteboom, Geert Teisman, FB Meer, Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn, Henk Klaassen & MA Reudink (2002) - Evalueren om te leren. Naaar een evaluatiearrangement voor de vijfde nota RO - Ministry of Housing Spatial Planning and the Environment
 • Jurian Edelenbos, Geert Teisman & MA Reudink (2001) - Interactieve beleidsvorming als sturingsopgave. Een voorstudie in het kader van ICES/KIS-3, over de (onbenutte) potenties van interactieve beleidsvorming voor de ontwikkeling van de groene Delta - Innovatienetwerk Groene Delta en Agrocluster
 • Geert Teisman & MA Reudink (2001) - Rollen voor de provincie Zuid-Holland bij herstructurering in de Zuidvleugel - Erasmus Universiteit Rotterdam/FSW
 • Geert Teisman (1998) - Nieuwe methoden voor ruimtelijke besluitvorming, onderzoek naar de vier landstrekendebatten over het ruimtelijk beleid in Nederland tot 2030. - Stichting het Metropolitane debat
 • Henk Klaassen, HJ Frieman, Geert Teisman & PGJ Tobben (1997) - Economisch verkeersonderzoek VCP de Pijp - ACE, IMK, TRAIL
 • P Harberer, Geert Teisman & - E.A. (1996) - Combi-Road, het implementatietraject - Centrum voor Transport Technologie
 • Geert Teisman (1996) - Beleid in eenhperdynamische context: uitdaging van de 21-ste eeuw - Rijksplonologische Dienst
 • R van Heijden & Geert Teisman (1996) - Bestuurlijke en Maatschappelijke implementatiestrategie voor combi-road - Centrum voor Transport Technologie

 • Saskia Broekhoven, Arwin Buuren, D Huitema, B McFadgen, S Meijerink, Geert Teisman & Jitske Verkerk (2011) - Climate adaptation and the challenge of realizing connectivity within fragmented governance systems - National Research Programme Knowledge for Climate

 • Geert Teisman (2013) - International Journal of Water Governance (print) (Journal)

 • Geert Teisman & WJ Oosten (2000) - Expert meeting inzake methodiek meervoudig ruimtegebruik - Uitnodiging van Habiform Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik

Nationaal Programma Regionale Energiestrategieen

Begindatum goedkeuring
juni 2021
Einddatum goedkeuring
april 2023
Plaats
DEN HAAG
Beschrijving
meedenken over vervolgstappen op afroep

4.1 Policy Innovat. in Complex Systems

Year
2021
Course Code
FSWBM-7020

Year
2021
Course Code
FSWBM-2270

4.3 Thesis/researchproject Master GMCS

Year
2021
Course Code
FSWBM-3050

4.3 Internship Master GMCS

Year
2021
Course Code
FSWBM-3100

4.1 Governance & Complexity

Year
2021
Course Code
FSWBM-3110

Year
2021
Course Code
FSWBM-3130

 • Hans Quak

  Sustainability of Urban Freight Transport: Retail Distribution and Local Regulations in Cities
 • Martijn Burger

  Structure and Cooptition in Urban Networks
 • Erik Braun

  City Marketing: Towards an Integrated Approach
 • Ronald Wall

  NETSCAPE: Cities and Global Corporate Networks

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen