Behandel me als persoon, niet als dossier: Uithuisgeplaatste jeugdigen écht een stem geven

Datum
vrijdag 13 dec 2019, 11:30 - 17:00
Type
Symposium
Gesproken taal
Nederlands
Gebouw
Erasmus Paviljoen
Locatie
Campus Woudestein
Ticket informatie

Het symposium zit vol. Voor de reserverlijst kunt u mailen aan Symposium13dec@eur.nl

Voeg toe aan agenda
Pamflet voor het symposium Uithuisgeplaatste jongeren

Werk jij écht in het belang van de kinderen en jongeren? Durf je af te wijken van regels, om zo meer voor elkaar te krijgen voor een jeugdige? Behandel je de jeugdige écht zoals je zelf behandeld wilt worden? Welke regels kunnen worden geschrapt, zodat je de jeugdige écht centraal kan stellen? Hoe kan jij echt dóen wat werkt? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium ‘Behandel me als persoon, niet als dossier’.

Voor wie?

Dit symposium is bedoeld voor professionals die werken in de jeugdhulp en speciaal onderwijs, beleidsmakers werkzaam bij gemeenten, provincies en in de landelijke politiek, onderzoekers, studenten, jeugdigen, ouders en iedereen die interesse heeft in dit onderwerp.

Waar en wanneer?

Vrijdag 13 december 2019 van 11.30 tot 15.30 uur in het Erasmus Paviljoen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, met aansluitend de oratie van prof. dr. Annemiek Harder om 16.00 uur in de Aula van de EUR (Erasmus gebouw).

Routebeschrijving naar Erasmus Paviljoen is hier te vinden.

Sprekers

Tijdens het symposium spreken onder meer jongeren zelf, Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.

Programma

Inloop vanf 11.30 uur met lunch informatiemarkt. Om 12.30 uur start plenaire bijeenkomst. 

Na het plenaire gedeelte zijn er twee parallele sessierondes en kunt u een kijkje nemen op de informatiemarkt.
U kunt bij inschrijving kiezen uit de volgende sessies:

Luister naar de verhalen van drie jongeren die uithuisgeplaatst zijn (geweest) en stel al je vragen. Want waarom over hen praten, als zij zelf heel goed weten wat ze nodig hebben? De jongeren vertellen op welke momenten zij hebben ervaren dat er wel in hun belang werd gehandeld en wanneer dat niet zo was. Ook gaan we in op gelijkwaardigheid. Wat is daar volgens de jongeren voor nodig? Laat je inspireren en motiveren om het (nog) beter te doen!

Door: The Unforgettables van Stichting Het Vergeten Kind

Jeugdhulpprofessionals zijn geen juristen. Je komt echter wel dagelijks situaties tegen waarin wat praktische kennis van kinderrechten behulpzaam is. Is een kamermoment vrijheidsbeneming? Hoe zat dat ook al weer met hoorrecht? Mag een jongere een interventie weigeren? Gelden middelen en maatregelen ook in het onderwijs? Juristen uit Leiden hebben hun kennis en ervaring bijeengevoegd om professionals te helpen met praktische vragen waarvoor de kinderrechten en de jeugdwet een basis voor vormen. Praktische praktijkproblemen worden voorgelegd aan een forum, in de vorm van een klachtencommissie.

Door: Renske de Boer, Mireille Gommans en Susanne Hofte (Hogeschool Leiden)

Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de hulpverlening in de jeugdzorg. De problematiek is dikwijls zo complex, dat zij vraagt om een gedegen probleemanalyse en het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie alvorens te kunnen overgaan tot een effectieve aanpak. Maar hoe ziet die diagnostiek eruit als je jeugdigen centraal te stelt? En wat is een goede samenwerkingsrelatie volgens jongeren? In de workshop worden door jongeren en professionals van Horizon voorbeelden gegeven van alternatieve vormen van diagnostiek zoals het samen ontwikkelde “levensbehoeften interview” en een rollenspel ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut.

Door: Een jongere van Horizon, Ellis ter Beek en Harmke Leloux-Opmeer (Horizon)

Soms komen hulpverleners in aanraking met jongeren die ‘niets willen’ of die iets anders willen dan zij wenselijk vinden. Het kan dan een enorme uitdaging zijn om een goed contact te houden. Vaak hebben hulpverleners namelijk de neiging om goedbedoeld, maar ongevraagd advies te geven aan de jongere over wat de beste keuze voor hem of haar is. Met de nieuw ontwikkelde behandelmethode Up2U kan dat worden voorkomen en is het mogelijk voor hulpverleners om zich vooral te richten op de drijfveren van de jongeren zelf. Tijdens deze workshop worden de uitgangspunten van deze methodiek aan de hand van een korte interactieve quiz toegelicht, gevolgd door een aantal concrete onderdelen van Up2U. Alle aanwezigen ontvangen na afloop van de workshop de Up2U handleiding.

Door: Annemiek Harder (Erasmus Universiteit) en Annika Eenshuistra (Rijksuniversiteit Groningen)

Hoe houd je de hulpvraag van ouders en jeugdigen centraal voor, tijdens en na een uithuisplaatsing? Het helpt om samen met ouders en jeugdigen een verklarende analyse te maken: begrijpen wij samen waar de hulpvraag vandaan komt en hoe het (probleem)gedrag verklaart kan worden? Ons onderzoek liet zien dat dit nog onvoldoende gebeurt en gaf aanknopingspunten om samen aan de slag te gaan. Hoe komen we tot een gedegen verklarende analyse en zorgen we ervoor dat deze leidend is in het hulpaanbod in plaats van in valkuilen te stappen zoals het leren aanpassen van de jeugdige aan de groep, het behandelen van jeugdigen terwijl de hulpvraag (ook) in het systeem leeft of het bieden van een veilige woonplek op een behandelgroep? Tijdens deze sessie delen we de uitkomsten van ons onderzoek ten aanzien van hierboven genoemde valkuilen en gaan we aan de slag met een aantal casussen met daarbij expliciet aandacht voor het maken van een verklarende analyse, het kritisch bekijken van het bestaande aanbod, het inzetten van bewezen effectieve interventies en het samen beslissen met ouders en jeugdigen.

Door: Charlotte Vissenberg (Hogeschool Windesheim) en Hilde Tempel (Accare)

Om je ergens thuis te kunnen voelen, maakt het wel degelijk uit hoe het eruit ziet. Fysieke inrichting kan veel doen voor het gevoel van gelijkwaardigheid en een goede sfeer. Bovendien zit het soms in kleine dingen: geen lijsten op de koelkast en een fatsoenlijk toilet. Tijdens deze sessie ervaren we, aan de hand van foto’s, hoe je ‘beheersbaarheid’ vaak nog terugziet in de inrichting van residentiële voorzieningen en scholen voor speciaal onderwijs en onderzoeken we hoe we dat kunnen veranderen.

Door: Jeroen Maissan (architect) & Chris Kuiper (Horizon)

Tijdens deze deelsessie zullen presentaties worden gegeven over de webgebaseerde Samen1Plan methodiek en de app IamYu. Met deze innovatieve middelen krijgen jeugdigen en ouders echt een stem tijdens de hulpverlening en kan er transparant samen worden gewerkt. Ook gelijkwaardigheid tussen jeugdigen, ouders en hulpverleners wordt met de toepassing van deze innovaties bevorderd.

Door: Marieke Boelhouwer (Samen1plan/Molendrift) & Anna Lichtwarck-Aschof (IamYu/Radboud Universiteit Nijmegen)

Kosten

Deelname kost 45,- euro (incl. koffie/thee, lunch en symposiumtas). Hierbij zit ook het boek Uithuisgeplaatste jeugdigen inbegrepen. Deze ontvangt u in het voorjaar van 2020 per post.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link: https://hetvergetenkind.typeform.com/to/uHch3N

Dit symposium is geaccrediteerd met 5 punten voor het SKJ-register. K&J/OG accreditatie is aangevraagd bij NIP/NVO.

Meer informatie

Symposium13dec@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen