Economische Verkenning Rotterdam 2024

Erasmus School of Economics en Gemeente Rotterdam
ESE - Economische Verkenning
Datum
dinsdag 28 mei 2024, 13:00 - 17:00
Type
Algemeen
Gesproken taal
Nederlands
Locatie

Erasmus Hub!, Nassaukade 3, Rotterdam

Voeg toe aan agenda
ESE - Economische Verkenning

Op dinsdag 28 mei presenteren Erasmus School of Economics en de Gemeente Rotterdam de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2024. 

Erasmus School of Economics en de Gemeente Rotterdam presenteren dit jaar in vernieuwde vorm de Economische Verkenning Rotterdam 2024. Deze presentatie vindt plaats op dinsdag 28 mei van 13.00 – 17.00 bij de Erasmus Hub! (Nassaukade 3, Rotterdam). Beschikbare plekken zijn beperkt, dus meld je snel aan. 

In de Economische Verkenning Rotterdam onderzoeken we door middel van de economische kerngegevens de stand van de Rotterdamse economie en maken we een vooruitblik naar de toekomst: wat is de staat van de Rotterdamse economie en hoe gaat deze zich ontwikkelen?

We richten ons hierbij op verschillende thema’s die van belang zijn voor Rotterdam, zoals ruimtegebruik, duurzaamheid en ondernemerschap, maar ook arbeidsmarkt en onderwijs. Centraal staat de vraag hoe Rotterdam zich structureel positief kan ontwikkelen op sociaaleconomisch vlak.

Er staat een interessant en veelzijdig programma voor je klaar:

Programma

Directeur Sociaal Cultureel Planbureau
 

 door dr. Walter Manshanden 

Vraaggesprek met de onderzoekers over de belangrijkste trends en knelpunten in de economie van stad en regio

De sleutelrol van ruimte in het faciliteren van de Nederlandse economie wordt recent breed uitgemeten in de media. Of je het nu aan de Nederlandse Bank, onderzoekers of de Rijksadviseur vraagt: we moeten onze schaarse fysieke- en milieuruimte veel selectiever inzetten. Tegelijkertijd wordt de druk op de ruimte door het woningtekort alleen maar groter en willen de nieuwe bewoners ook een baan en voorzieningen. Deze deelsessie richt zich op de vraag of de stad met de beschikbare bedrijfsruimte tegelijk de fundamentele economie in stand kan houden, circulair kan worden en relevant werk kan bieden dicht bij de bewoners. Welke ruimtelijke condities en lastige keuzes zijn hiervoor nodig?

Aan het concept brede welvaart wordt veel waarde gehecht, maar voor iedere regio en instantie is de nadruk op wat verbeterd moet worden anders. Wat zijn de knelpunten in Rotterdam en Zuid-Holland, en welke beleidsinitiatieven zijn nodig om brede welvaart goed verankerd te krijgen?

De ontwikkelingen op de Rotterdamse arbeidsmarkt die in de EVR worden geschetst, raken ook mensen die in een kwetsbare positie verkeren omdat ze niet of vanuit een onzekere positie op de arbeidsmarkt participeren. In deze workshop gaan we in op het perspectief van deze groep. Wat gaan zij merken van de ontwikkelingen, hoe kunnen zij zich daarop voorbereiden en wat is er vanuit hun perspectief nodig? Ook kijken we naar hoe deze thema’s kunnen landen in het onderwijs van de EUR. 

Menno Fenger en Jeroen van Haaren gaan in gesprek met stakeholders uit de stad en partijen die langjarig betrokken zijn bij de Economische Verkenning Rotterdam. In dit gesprek gaan we aan de slag met de vraag hoe de Economische Verkenning partijen in de stad kan helpen om bij te dragen aan een aantrekkelijke en inclusieve stad. Partijen die de EVR een warm hart toedragen zijn van harte uitgenodigd mee te denken over de EVR in een nieuw jasje. 

Keynote spreker

Karen van Oudenhoven-van der Zee 

Karen van Oudenhoven-van der Zee schetst tijdens haar lezing de ‘Stand van het land’: hoe gaat het met de mensen in Nederland en de samenleving als geheel? Ze gaat daarbij in op de kwaliteit van leven van mensen, in welke mate mensen mee kunnen doen, de structurele ongelijkheid tussen groepen en het lage vertrouwen in de politiek. En wat er nodig is om het tij te keren?

Sprekers

Dr. Walter J.J. Manshanden

Dr. Walter J.J. Manshanden heeft meer dan 25 jaar onderzoekservaring op het gebied van regionaal-economische vraagstukken en is werkzaam bij het mede door hem opgerichte Netherlands Economic Observatory te Rotterdam. Hij was als onderzoeker eerder verbonden aan de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam en TNO. 

Prof. Frank van Oort

Prof. Frank van Oort is hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie aan de Erasmus School of Economics. Hij is een research fellow van het Tinbergen Instituut, en editor van het journal Regional Studies. Hij werkte eerder aan de Universiteit Utrecht, bij het Ruimtelijk Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving, en het Ministerie van VROM. 

Jeroen van Haaren

Jeroen van Haaren is stedelijk en regionaal econoom. Hij onderzoekt arbeidsmarkten, vastgoedmarkten, voorzieningen en de relaties daartussen. Werkgelegenheids- en productiviteitsgroei, betaalbaarheid op de woningmarkt, maar ook stedelijke aantrekkelijkheid zijn onderwerpen waar Jeroen onderzoek naar heeft gedaan. Het onderzoek van Jeroen kenmerkt zich door een op feiten gebaseerde aanpak en is vaak data gedreven, maar met oog voor praktische toepassingen. Jeroen adviseert bestuurders en beleidsmakers bij het bepalen van strategieën om evenwichtige ontwikkeling in steden en regio’s na te streven. Jeroen heeft de afgelopen jaren regelmatig onderzoeksbijdragen geleverd aan de EVR. 

Prof. dr. Menno Fenger

Menno Fenger is hoogleraar Institutionele beleidsanalyse aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk of de vormgeving, de uitvoering en de effecten van het beleid dat zich richt op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Menno is daarnaast voorzitter van de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt, een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit, de Hogeschool Rotterdam en de gemeente Rotterdam op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.

Merten Nefs

Merten Nefs is senior onderzoeker bij het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (UPT), in Rotterdam. Hij geeft onderwijs aan verschillende universiteiten en hogescholen sinds 2016. Merten promoveert op duurzame ruimtelijke planning van logistiek (Landscapes of Trade, TUDelft, 2024). Hij heeft ervaring met ruimtelijke planning en analyse, vooral op onderwerpen waar de economie dilemma’s voortbrengt in het ruimtegebruik, zoals de circulaire economie en brede welvaart.

Florian Wijker

Florian Wijker is programmaleider onderwijs bij het strategische initatief Erasmus Verbindt (EV). Erasmus Verbindt: Hoe zorgen wij ervoor dat uitdagingen, kennis en informatie uit de regio de weg naar onze universiteit blijven vinden? Hoe zorgen wij ervoor dat academische inzichten juist die plekken in de stad bereiken waar zij een positieve impact kunnen genereren?

En hoe doen we dat op zo’n manier dat we de studenten die het uitvoeren opleiden tot maatschappelijk betrokken en vaardige studenten? Dat is de missie van Erasmus Verbindt. Als programmaleider onderwijs zorgt Florian ervoor dat er jaarlijks meer dan 50 onderwijsvormen van de EUR, het EMC en de TU Delft van concrete sociaalmaatschappelijke casussen worden voorzien.

Joris Beek

Joris Beek is post doc onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij zich richt op wat werk betekent voor mensen en hoe werk sociaal en geografisch gestructureerd is binnen onze samenleving. 

Hij promoveerde in de onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht waar hij zich richtte op interesseontwikkeling en hoe interesseontwikkeling samenhangt met de gesitueerdheid van jongeren binnen hun (meervoudige) sociale praktijken.

Registratie

 Er zijn slechts 100 plekken beschikbaar. Wil je bij de presentatie aanwezig zijn? Meld je dan hieronder aan:

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Privacy Statement

Erasmus School of Economics gaat vertrouwelijk om met uw (inschrijvings)gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor logistieke doeleinden. Meer informatie vindt u op www.eur.nl/en/ese/disclaimer/privacy-statement.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen