Leeskabinet-lezing: bibliothecaris Roman Koot over de verborgen schatten van het Leeskabinet

Begindatum

woensdag, 22 mei 2019, 20:00

Einddatum

woensdag, 22 mei 2019, 21:15

Bibliothecaris Roman Koot houdt een lezing over bijzondere boeken uit het Leeskabinet. De collectie telt vele bijzondere en zeldzame boeken, die vaak door leden van de vereniging aan de bibliotheek zijn geschonken. Ze worden zorgvuldig bewaard in een goed geklimatiseerd depot, zijn terug te vinden in de bibliotheekcatalogus en worden op verzoek ter inzage gegeven aan belangstellenden en onderzoekers. 

In de lezing geeft Roman Koot een beeld van de variëteit van de bijzondere collectie, in de context van de geschiedenis van het Rotterdamsch Leeskabinet en van de vele schenkingen uit het verleden.

Voorafgaand aan deze lezing vindt de Algemene Jaarvergadering plaats om 19:00 uur in de Senaatszaal. Alle leden van het Rotterdamsch Leeskabinet zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Op de agenda staan zoals gebruikelijk het jaarverslag en de jaarrekening 2018, maar ook de concept-beleidsnota voor de periode 2019 tot 2024. U kunt deze stukken via het emailadres leeskabinet@eur.nl aanvragen. U krijgt ze dan ruim op tijd voor de vergadering toegestuurd.

Meer informatie

Woensdag 22 mei

Aanvang Algemene Ledenvergadering 19:00 uur, inloop vanaf 18:30

Aanvang lezing 20:00, inloop vanaf 19:30

Toegang gratis, ook voor niet-leden.

Locatie: Senaatszaal (Erasmus Building, voorheen gebouw A, 1e verdieping)

Aanmelden via tel. 010 408 11 95 / of mail leeskabinet@eur.nl