Promotie A.B. (Annelot) Wismans

Behavioural Insights from the COVID-19 Pandemic
Promotor
Prof. dr. A.R. Thurik
Promotor
Prof. dr. I.H.A. Franken
Datum
vrijdag 27 jan 2023, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

A.B. Wismans verdedigt haar proefschrift op vrijdag 27 januari 2023, getiteld: ’Behavioural Insights from the COVID-19 Pandemic‘.

Samenvatting:

De dringende behoefte aan onderzoek naar gedrag tijdens de pandemie vormde de start van dit proefschrift. Door middel van zes studies onderzoeken we de rol van individuele verschillen in het verklaren van preventief gezondheidsgedrag tijdens de COVID-19 pandemie. In twee studies focussen we daarnaast op ondernemerschap, aangezien de pandemie hier een grote impact op had. De studies zijn onder te verdelen in drie thema’s: Naleving van COVID-19 maatregelen, COVID-19 vaccinatie en Ondernemerschap tijdens de COVID-19 pandemie.

Dit proefschrift laat zien dat verschillen op individueel niveau belangrijk zijn voor pandemie gerelateerd gedrag. We tonen onder andere dat het naleven van social distancing maatregelen en het naleven van hygiëne maatregelen twee verschillende (slechts zwak gerelateerde) gedragingen zijn. Het naleven van beide type maatregelen lijkt moeilijker voor (meer) impulsieve individuen. Mondkapjesgebruik is positief gerelateerd aan de striktheid van beleid op landniveau, maar de sterkte van deze relatie is afhankelijk van de individuele perceptie van de overheid. We tonen dat “vertrouwen in het vaccin” en een “gevoel van collectieve verantwoordelijkheid” het meest belangrijk zijn in het verklaren van de COVID-19 vaccinatie intentie van studenten. Verder observeren we zowel stijgingen als dalingen in de intentie tot ondernemen van studenten tijdens de pandemie, waarbij vrouwen vaker een daling rapporteren. Ten slotte vinden we dat ondernemers minder bereid zijn zich te laten vaccineren tegen COVID-19 dan werknemers.

Dit proefschrift draagt bij aan het begrip van gedrag tijdens de COVID-19 pandemie. De pandemie heeft aangetoond dat inzichten uit de sociale en gedragswetenschappen belangrijk zijn bij de aanpak van pandemieën, onder andere voor de effectiviteit van beleid. Hopelijk leidt dit tot een toename in het gebruik hiervan tijdens volgende pandemieën, maar ook bij het benaderen van andere grootschalige maatschappelijke problemen die te maken hebben met collectieve gedragsverandering zoals klimaatverandering.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen