Promotie A.M. (Andrea) Reina Tamayo

Promotor

Prof.dr. A.B. Bakker

Co-promotor

Dr. D.A.J.A. Derks- Theunissen

Datum
donderdag 20 feb 2020, 13:30 - 15:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda
Tim Leguit

Op donderdag 20 februari 2020 verdedigt A.M. Reina Tamayo haar proefschrift, getiteld: ‘Work Engagement: An Episodic Perspective’.

In de studies gebundeld  in dit proefschrift hebben onderzocht of bevlogenheid ook over verschillende episodes binnen een werkdag fluctueert. Ook hebben we de meest  proximale voorspellers en uitkomsten hiervan in kaart gebracht. We hebben een theoretisch model van episodische bevlogenheid gepresenteerd, waarbij we de proposities van het episodic process model of performance en het challenge stressor-hindrance stressor raamwerk hebben geïntegreerd in de JD-R theorie. In dit proefschrift hebben we dit theoretisch model getoetst met vier experience sampling studies waarin we laten zien dat bevlogenheid zeer dynamisch van karakter is en substantieel fluctueert tussen verschillende werkactiviteiten gedurende een werkdag. Onze bevindingen laten zien dat werknemers het meest bevlogen zijn en het beste presteren tijdens een werkactiviteit wanneer zij toegang hebben tot episodische hulpbronnen in de werkomgeving en als ze zich aangetrokken voelen tot deze werkactiviteit (d.w.z., attentional pull). De mate van bevlogenheid neemt juist af wanneer ze  episodische belemmerende taakeisen ervaren en wanneer zij gedachten hebben die hun aandacht afleid van de werkactiviteit zelf (cognitieve interferentie). Desalniettemin bleken episodische hulpbronnen en mindfulness tijdens een werkactiviteit factoren te zijn die onmiddellijk de nadelige effecten van belemmerende episodische taakeisen op de episodische bevlogenheid van een werknemer kunnen verlichten. Het huidige onderzoek biedt een beter begrip van de conceptualisatie van bevlogenheid op het episodische niveau. Wij hopen dat dit onderzoek als stimulans zal dienen voor toekomstig onderzoek naar episodische bevlogenheid, zodat onze kennis over dit fenomeen zal toenemen en we hiermee het welbevinden van werknemers kunnen verbeteren.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 13.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen