Promotie A. (Amber) Zwanenburg

Schijnconstructies in het sociaal recht: een onderzoek naar de juridische benadering en mogelijke correctie van nationale en grensoverschrijdende ‘schijnconstructies’ in sociaalrechtelijke procedures voor Nederlandse rechters
Promotor
Prof.mr.dr. J.H. Even
Promotor
Prof.mr.dr. A.R. Houweling
Datum
woensdag 19 jun 2024, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 19 juni 2024 verdedigt A. Zwanenburg het proefschrift met de titel: ‘Schijnconstructies in het sociaal recht: een onderzoek naar de juridische benadering en mogelijke correctie van nationale en grensoverschrijdende ‘schijnconstructies’ in sociaalrechtelijke procedures voor Nederlandse rechters‘.

Korte samenvatting van het proefschrift:

In de politiek en in de media wordt veel gesproken over schijnconstructies die verband houden met het sociaal recht. Schijnconstructies zijn strategieën die worden bedacht om een arbeidsrechtelijk voordeel te behalen en waarmee vaak wordt ingespeeld op het grijze gebied van het recht. De strategieën lijken op het eerste gezicht niet in strijd met de letter van de wet, maar roepen bij sommigen het (rechts)gevoel op dat ‘dit toch niet zou moeten kunnen’. Soms zijn deze constructies grensoverschrijdend en wordt ingespeeld op de sociaalrechtelijke verschillen tussen Nederland en andere lidstaten. In andere gevallen wordt met ‘schijnconstructies’ ingespeeld op de Nederlandse wet. Over de legaliteit van deze nationale en grensoverschrijdende schijnconstructies wordt ook geprocedeerd, en over die procedures gaat mijn proefschrift. In het proefschrift ga ik onder meer in op de vraag hoe je een moreel argument (‘deze constructie is onwenselijk of moreel verwerpelijk’) vertaalt naar een juridisch argument (‘deze constructie is illegitiem’). Ook breng ik in kaart hoe de rechter deze ‘schijnconstructies’ nu benadert en in welke mate deze nu worden gecorrigeerd.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst zijn kinderen onder de leeftijd van 6 jaar niet toegestaan tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen