Promotie B.I. (İldeniz) Arslan

Een stralende toekomst in het vooruitzicht? Opvoeding, persoonlijkheid en problemen in de kindertijd en adolescentie als voorspellers van toekomstig (mal)adaptief functioneren
Promotor
Prof. dr. N. Lucassen
Promotor
Prof. dr. L. Keijsers
Datum
woensdag 13 dec 2023, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda
ESSB logo

B.I. Arslan verdedigt haar proefschrift op woensdag 13 december 2023, getiteld: ’Een stralende toekomst in het vooruitzicht? Opvoeding, persoonlijkheid en problemen in de kindertijd en adolescentie als voorspellers van toekomstig (mal)adaptief functioneren‘.

Hieronder volgt een korte samenvatting over het proefschrift:

Hoe groeien kinderen op tot gelukkige en gezonde volwassenen? In mijn proefschrift heb ik onderzocht hoe individuele en contextuele factoren samenhangen met (mal)adaptief functioneren van kindertijd tot en met jongvolwassenheid. 

Middels verschillende longitudinale studies, vond ik dat gedragsproblemen (druk, agressie), al dan niet samen met emotionele problemen (angstig, teruggetrokken gedrag), samenhangen met een breed scala aan uitkomsten zestien jaar later,  zoals psychologische, sociale en persoonlijkheidsproblemen en tevredenheid met gezondheid. Ook bleek dat de manier waarop persoonlijkheid (emotionele stabiliteit, extraversie en vindingrijkheid) zich ontwikkelt in de adolescentie samenhing met burn-out symptomen en geluk op 25-jarige leeftijd. Een overbeschermende opvoeding was niet gerelateerd aan welbevinden op de langere termijn. Echter, ouders en adolescenten bleken elkaar over tijd te kunnen beïnvloeden: Conflict tussen ouders en adolescenten hing samen met negatieve en positieve emoties van adolescenten en vice versa.

Deze individuele en contextuele factoren bleken via unieke en gemeenschappelijke paden gerelateerd te zijn met maladaptief en adaptief functioneren. Dit benadrukt het belang van een bredere kijk op welbevinden: aandacht geven aan adaptief functioneren, zoals geluk, is net zo belangrijk als het begrijpen van maladaptief functioneren, zoals depressie. Een completer beeld van welbevinden bestaat dus uit de klachten én krachten van een persoon. 

De bevindingen tonen aan dat we al vroeg in het leven tekenen kunnen zien van een positieve, stralende toekomst van kinderen in het vooruitzicht. Het is belangrijk om in toekomstig onderzoek als ook in de klinische praktijk aandacht te hebben voor de klachten én krachten van kinderen, opvoeders en gezinnen.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen