Promotie B.M. (Beatrijs) Jansen

Steering Towards Transformation Of Youth Care
Promotor
Prof .dr. H.J.M. Fenger
Promotor
Prof.dr. J.F.M. Koppenjan
Datum
vrijdag 17 jun 2022, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 17 Juni 2022 verdedigt B.M. Jansen haar proefschrift, getiteld: ‘Steering Towards Transformation Of Youth Care’.

Proefschrift in het kort:

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het is de bedoeling dat deze decentralisatie bijdraagt aan een transformatie van de jeugdhulp, zodat deze beter en goedkoper wordt. Transformatie is een langdurig proces en een samenspel van maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen bij organisaties en in het organisatieveld, coalities, actiegroepen, gevestigde organisaties en sturing. Gemeenten zijn één van de actoren, met beperkte sturingsmogelijkheden. Er is  behoefte aan meer kennis over de invloed die gemeenten hebben en kunnen hebben op het gedrag van jeugdhulpaanbieders en kennis over waarom jeugdhulpaanbieders verschillen in hun reactie op sturing door gemeenten. 

Gemeenten proberen op verschillende manieren en in verschillende mate invloed uit te oefenen op jeugdhulpaanbieders. Dat was een unieke gelegenheid om te onderzoek of sturing uitmaakt en of verschil in sturing uitmaakt. Onderzocht is hoe vijf gemeenten dit  doen en hoe achttien jeugdhulpaanbieders hierop reageren. 

Dat sturing de afgelopen jaren steeds complexer is geworden blijkt ook uit dit promotieonderzoek. Zo hebben bijvoorbeeld de verschillende manieren waarop gemeenten kunnen sturen, hiërarchisch, netwerk- en marktsturing inherent hun beperkingen en staan ze vaak op gespannen voet met elkaar. Jeugdhulpaanbieders reageren lang niet altijd hetzelfde op dezelfde manier van sturen. Dit komt omdat ze verschillen in de mate waarin ze willen, kunnen en moeten voldoen aan de verwachtingen en eisen die de gemeenten aan hen stellen.

Dit onderzoek laat zien dat, ondanks alle complexiteit, gemeenten meer kunnen bereiken dan ze nu doen en reikt handvatten aan voor een meer adequate sturing.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen