Promotie C. (Christina) Langenbusch

Promotor

Prof.dr. J.P. Cornelissen

Promotor

Prof.dr. G. Jacobs

Datum
donderdag 2 apr 2020, 13:30 - 15:00
Type
Promotie
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 2 april 2020 verdedigt C. Langenbusch haar proefschrift, getiteld: ‘A Lot to Lose. Organizational identity and emotions in institutional contexts’.

In de levenscyclus van een organisatie zijn er mechanismen aan het werk die verder reiken dan het functioneren naar een doel. Deze complexe, informele processen definiëren een organisatie soms net zo goed of zelfs meer dan haar operationele basis functies. Om dit te verkennen, beginnen wij met een systematisch literatuur onderzoek (Hoofdstuk 2), welke kritisch onderzoekt hoe de formatie en sterkte van de identiteit van een organisatie is geassocieerd met waarde creatie. We verstrekken hierbij een multi-level en multi-theoretisch raamwerk welke introduceert hoe organisatie identiteit zich manifesteert en waarde creëert. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op een case studie van vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos, als Europese antwoord op aankomende vluchtelingen. Hoofdstuk 3 onderzoekt de verborgen mechanismen die spelen binnen een hypercomplexe context met meerdere niveaus en belanghebbenden. Het hoofdstuk onderzoekt hoe een lokale manifestatie van een globale “grand challenge” van gedwongen verplaatsing diep gevoelde emoties kan veroorzaken en hoe dergelijke emoties van invloed zijn op individuele sensemaking en de strategieën om met de situatie om te gaan. Het hoofdstuk gaat dieper in op de verschillende uitdagingen waarmee belanghebbenden worden geconfronteerd, de gemengde en ambivalente emoties die deze uitdagingen uitlokken, de rollen en identiteiten die de spelers op zich nemen, en de paden die ze maken om de situatie draaglijk en begrijpelijk te maken. Dergelijk veldwerk maakt onderzoekers echter onderdeel van de setting, waardoor ze worden blootgesteld worden aan dezelfde situaties en deze mogelijk dezelfde sterke emoties oproepen. Hoofdstuk 4 onderzoekt daarom de impact van extreme contextonderzoek op de emoties en sensemaking van onderzoekers, en pleit ervoor om emoties niet alleen achteraf te gebruiken als validatiemodel in de context van reflexiviteit, maar ook als productief element van theorievorming. Als geheel beoogt dit proefschrift deze perspectieven op informele, minder voor de hand liggende, en zelden onderzochte dynamiek te combineren om enig inzicht te 190 werpen op deze weinig onderzochte maar zeer invloedrijke elementen van het organisatieleven. Als geheel beoogt dit proefschrift deze perspectieven op de informele, minder voor de hand liggende en zelden onderzochte dynamiek te combineren om zo een licht te werpen op deze onderbelichte maar zeer invloedrijke elementen van het organisatieleven.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen