Promotie C.J.J. (Conny) Roobol

Promotor

Prof.dr. P.A. Dykstra

Promotor

Prof.dr. F. Koster

Datum
donderdag 17 dec 2020, 11:30 - 13:00
Type
Promotie
Gesproken taal
Dutch
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 17 december 2020 verdedigt C.J.J. Roobol haar proefschrift, getiteld: ‘Employable During Mid- and Late Career’.

Inzetbaarheid – gedefinieerd als werknemers’ proactieve leerhoudingen en –gedragingen, werkvermogen, vaardigheden en mentoringrelaties – is een belangrijk thema in wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke debatten. Onderzoek naar de vraag of inzetbaarheid aan verandering onderhevig is, welke factoren eraan ten grondslag liggen evenals welke uitkomsten ermee gepaard gaan, is echter schaars, versplinterd of kent een beperkte reikwijdte. Deze dissertatie speelt in op bestaande kennishiaten door aandacht te besteden aan de aanjagers, barrières en uitkomsten van de inzetbaarheid van werknemers in de middelste en laatste fasen van hun loopbaan. Deze werknemers worden ook wel “mid-careerists” respectievelijk ervaren werknemers genoemd. Mijn hoofdvraag wordt beantwoord vanuit het perspectief van organisaties met gebruikmaking van panel, semi-experimenteel en cross-sectioneel (vragenlijst)onderzoek. Mijn wetenschappelijk werk brengt nuances in bestaand inzetbaarheidsonderzoek aan door allereerst te laten zien dat de proactieve leerhoudingen en –gedragingen van ervaren werknemers nauwelijks veranderen. De proactiviteit van ervaren werknemers lijkt daarmee niet kneedbaar te zijn. Een tweede nuance houdt verband met het resultaat dat werkvermogen (i.e. het vermogen om de huidige baan met vertrouwen uit te oefenen) en niet zozeer proactieve leerhoudingen en –gedragingen cruciaal is voor het voorspellen van de loopbaanvooruitzichten van ervaren werknemers. Een voorbeeld is baanbehoud. Mijn wetenschappelijk werk verrijkt tevens bestaand mentoringonderzoek door te laten zien dat “mid-careerists” en ervaren werknemers vaardigheden en loopbaankansen kunnen ontlenen aan een mentoringrelatie. Een voorbeeld is zelfonthulling. Daarbij is het van belang dat hun organisatie hen voldoende leermogelijkheden en sociale steun biedt en de tijdsdruk evenals het gedwongen ontslag naar aanleiding van reorganisaties beslecht.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen