Promotie D. (Dirk) Heine

Promotor

Prof.dr. M.G. Faure

Promotor

Prof.dr. A. Heise

Co-promotor

Dr. E. Aisbett

Datum
donderdag 9 jul 2020, 16:00 - 17:30
Type
Promotie
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 9 juli 2020 verdedigt D. Heine zijn proefschrift, getiteld: ‘Challenges and Solutions to Environmental Tax Reforms’.

De toestand van de milieubelastingen in de wereld van vandaag is paradoxaal. Landen nemen steeds strengere milieudoelstellingen aan, in het bijzonder voor het tegengaan van klimaatverandering, en economen pleiten voor steeds meer scaal beleid als het meest eciënte beleidsinstrument om die maatschappelijke kosten te internaliseren. Toch wordt er weinig vooruitgang geboekt wat betreft de invoering van milieubelastingen. De belastingtarieven liggen ver onder de niveaus die vereist zijn voor de tenuitvoerlegging van het Akkoord van Parijs, en het algemene verschil tussen de tarieven van brandstofbelastingen die gerechtvaardigd worden door de milieukosten en de werkelijke brandstofbelastingtarieven van de landen wordt groter. Dit falen wordt niet gecompenseerd door een overeenkomstige overname door alternatieve beleidsinstrumenten, zoals markten voor emissierechten, regelgeving, technologiebeleid, groene obligaties, betere mogelijkheden voor milieugeschillenbeslechting of doorbraken in de particuliere sector. De tijd dringt en de marginale maatschappelijke kosten van emissies blijven maar toenemen – zonder dat er maatregelen werden genomen. Het is dus dringend tijd om oplossingen te vinden tegen de belemmeringen van deze maatregelen. Veel van deze belemmeringen voor milieubelastingen zijn nauw verweven met juridische en economische problemen. Ook rechtseconomen hebben schrijnende kritiek op milieubelastingen geuit. In dit proefschrift wordt daarom een reeks uitdagingen op het gebied van milieubelastingen onderzocht met als doel theoretische en beleidsoplossingen aan te reiken.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen