Promotie G. (Georgia) Antonopoulou

Forum Selling and Forum Marketing in International Commercial Disputes: The Case of International Commercial Courts
Promotor

Prof. mr. dr. X.E. Kramer

Promotor

Prof. mr. dr. E. Bauw

Datum
vrijdag 23 sep 2022, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda
Logo Erasmus School of Law

Op vrijdag 23 September 2022 verdedigt G. Antonopoulou haar proefschrift, getiteld: ‘Forum Selling and Forum Marketing in International Commercial Disputes: The Case of International Commercial Courts’.

Proefschrift in het kort:

De laatste jaren schieten internationale handelsrechtbanken in de wereld als paddestoelen uit de grond. Deze rechtbanken zijn nationale rechtbanken die gespecialiseerd zijn in grensoverschrijdende commerciële geschillen. Verschillende vernieuwende kenmerken onderscheiden deze rechtbanken van gewone rechtbanken, waaronder het gebruik van Engels als gerechtstaal en het benoemen van rechters met een buitenlandse nationaliteit. Hierdoor worden ze frequent genoemd in academische literatuur. Commentatoren hebben opgemerkt dat internationale handelsrechtbanken, anders dan gewone rechtbanken, deel uitmaken van een breder overheidsbeleid om buitenlandse investeringen of geschillenbeslechting aan te trekken. Er is echter weinig bekend over de invloed van deze doelstelling op de praktijken, regels en jurisprudentie van de rechtbanken.

Dit onderzoek bestudeert internationale handelsrechtbanken vanuit een nieuw perspectief: dat van forum marketing en forum selling. Er wordt onderzocht waarom en hoe internationale handelsrechtbanken zich precies bezighouden met forum marketing en forum selling. Op basis van interviews met advocaten en rechters, en de bestudering van jurisprudentie en academische literatuur wordt een vergelijkende analyse gedaan van de wijze waarop verschillende internationale handelsrechtbanken zichzelf aantrekkelijker maken voor potentiële procespartijen. Hiernaast worden de forum marketing en forum sellin praktijken van rechtbanken in kaart gebracht. Ten slotte wordt onderzocht hoe forum marketing en forum selling de civiele procedure hervormen en welke gevolgen dit heeft voor de toegang tot de rechter. Hoewel wordt erkend dat internationale handelsrechtbanken de beslechting van internationale handelsgeschillen kunnen verbeteren, wordt benadrukt dat de praktijken van de rechtbanken onder bepaalde omstandigheden negatieve gevolgen kunnen hebben voor de toegang tot de rechter en de rol van de rechtbanken als openbare instellingen.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen