Promotie I.H. (Ilse) van de Groep

Resisting, Desisting or Persisting? Neural correlates of antisocial and psychopathic pathways in early adulthood
Promotor

Prof.dr. E.A.M. Crone

Promotor

Prof.dr. A. Popma

Promotor

Prof.dr. L.M.C. Nauta-Jansen

Co-promotor

Dr. M.G.N. Bos

Datum
donderdag 6 apr 2023, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Kandidaat verdedigt haar proefschrift op donderdag 6 april 2023, getiteld: Resisting, Desisting or Persisting? Neural correlates of antisocial and psychopathic pathways in early adulthood.

Samenvatting: 

Kinderen die vroeg met de politie in aanraking komen lopen het risico om later aanhoudend antisociaal gedrag te ontwikkelen, maar ze komen lang niet allemaal op het ‘slechte’ pad terecht. Het is echter onduidelijk waarom en hoe mogelijke verschillen in ontwikkeling ontstaan, met name in de jongvolwassenheid (18-30 jaar). In deze periode verandert er veel in de sociale omgeving, wat jongeren de kans geeft om te stoppen met antisociaal gedrag. Succesvolle aanpassing vereist echter wel (zelf)kennis en vaardigheden om rekening te houden met je sociale omgeving en die je tegelijkertijd in staat stellen om je persoonlijke doelen te bereiken. In dit proefschrift heb daarom ik onderzocht of jongvolwassenen met en zonder een voorgeschiedenis van antisociaal gedrag sociale informatie over zichzelf en anderen verschillend verwerken en gebruiken. Aangezien er veel variatie bestaat in antisociaal gedrag, heb ik ook gekeken naar individuele verschillen in psychopathische trekken. Om verschillen in gedrag beter te kunnen verklaren, heb ik met behulp van functionele MRI-scans onderzocht welke hersengebieden hierbij betrokken zijn. 

Dit heeft geleid tot enkele belangrijke ontdekkingen. Jongvolwassenen met aanhoudend antisociaal gedrag hebben moeite om verschillende soorten informatie te onderscheiden en hun gedrag daarop aan te passen, terwijl gestopte jongvolwassenen hun gedrag juist extra goed kunnen aanpassen. Jongvolwassenen met hogere niveaus van psychopathische trekken lieten bovendien minder hersenactiviteit zien als ze over zichzelf nadachten, en maakten in een beloningsgebied in het brein tijdens het maken van keuzes juist meer onderscheid tussen zichzelf en anderen, wat er op wijst dat er inderdaad verschillen zijn in het verwerken en gebruiken van informatie over zelf en anderen.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen