Promotie J. (Jannes) Blokstra

Promotor

Prof.dr. J. Edelenbos

Co-promotor

Dr. I.F. van Meerkerk

Datum
vrijdag 20 dec 2019, 13:30 - 15:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 20 december 2019 verdedigt J. Blokstra zijn proefschrift, getiteld: ‘Vertrouwen in de lokale overheid. Een methodologische zoektocht naar factoren die het vertrouwen in de gemeente verklaren’.

De centrale onderzoeksvraag was: Wat bepaalt de mate van vertrouwen dat burgers in hun lokale overheid hebben? Het onderzoek vond plaats in de Drechtstedengemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Een belangrijk resultaat van het onderzoek is de conclusie dat persoonsgebonden antecedenten geen rol spelen bij het verklaren vertrouwen in de lokale overheid. Slechts twee niet-persoonsgebonden antecedenten verklaren het leeuwendeel van de variantie in dat vertrouwen: responsiviteit (luisteren naar wat inwoners willen en daarnaar handelen) en beeldvorming (de perceptie van de bestuurlijke competentie van de gemeente, voornamelijk berustend op reputatie). Het vertrouwensmodel van Mayer, Davis en Schoorman (1995) is in aangepaste vorm ook in de context van de lokale overheid toepasbaar: integriteit en vertrouwensgeneigdheid vervallen, competentie is beeldvorming, en bij welwillendheid gaat het om de voice-variant, responsiviteit. Het onderzoek bevestigt de bruikbaarheid van één enkele vertrouwensvraag, namelijk naar het rapportcijfer voor vertrouwen. Bij toepassing van Structural Equation Modeling (SEM) verdient het gebruik van pakketjes items in plaats van losse items de voorkeur. Het formatieve karakter van vertrouwen maakt de toepassing van SEM als analysetechniek lastig. Het onderzoek levert praktische aanknopingspunten op voor gemeenten die het vertrouwen van hun inwoners willen vergroten. Als responsiviteit en beeldvorming zo belangrijk zijn als het om vertrouwen in de gemeente gaat, moeten daarop gerichte acties aansluiten bij die twee antecedenten.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 13.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen