Promotie J. (Joost) Jansen

Promotor

Prof.dr. G.B.M. Engbersen

Promotor

Prof.dr. G. Oonk

Datum
donderdag 18 jun 2020, 11:30 - 13:00
Type
Promotie
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 18 juni 2020 verdedigt J. Jansen zijn proefschrift, getiteld: ‘Who Can Represent the Nation? Migration, citizenship, and nationhood in the Olympic Games’.

Dit proefschrift onderzoekt de blijvende relevantie van Eric Hobsbawm’s idee dat sporters die hun land of staat vertegenwoordigen in internationale sportcompetities ‘primaire expressies zijn van hun ingebeelde gemeenschappen’. Meer specifiek gaat deze studie over de implicaties van zijn claim dat 'de ingebeelde gemeenschap van miljoenen meer reëel lijkt als een team van elf sporters’, vooral in tijden waarin de koppeling tussen natie en de staat in een crisis verkeert en, volgens sommige politieke lezingen, natiestaten worden aangevallen. Door publieke en academische debatten aangaande de status van Olympische atleten met een migratieachtergrond te bestuderen, poog ik de onderlinge relatie tussen migratie, burgerschap en natie verder te onderzoeken. Allereerst worden veranderingen in aantallen en herkomst van in het buitenland geboren Olympische atleten bestudeerd vanuit een vergelijkend historisch perspectief. Vervolgens worden deze veranderingen in verband gebracht met belangrijke debatten in de literatuur over burgerschap om te onderzoeken wie er formeel in aanmerking komt om de natie te vertegenwoordigen, en of dergelijke veranderingen indicatief zijn voor een vercommercialisering van burgerschap. Vervolgens maak ik de sprong van formele naar morele opvattingen over wie de natie kan en mag vertegenwoordigen. Op deze manier wordt aangetoond hoe een vanzelfsprekend begrip over naties en nationaliteit ten grondslag ligt aan pogingen om het idee van sportieve nationaliteit verder te regulariseren en controleren. Dit met als doel het behoud van authentieke internationale competities tussen naties die vertegenwoordigd worden door atleten met ‘echte’ banden met die landen.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen