Promotie J.O. (Jurjen) van der Vlist

Promotor

Prof.dr. H.J.M. Fenger

Promotor

Prof.dr. M.J.W. van Twist

Datum
donderdag 30 jan 2020, 09:30 - 11:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 30 januari 2020 verdedigt J.O. van der Vlist zijn proefschrift, getiteld: ‘Voorzienbare verrassingen? Een onderzoek naar het omgaan met vroege signalen van potentiële debacles door woningcorporaties’.

Bij woningcorporaties hebben zich de afgelopen decennia grote debacles voorgedaan. Hierbij is veel geld verloren gegaan. Gedupeerden zijn de woningcorporaties zelf, de huurders en indirect ook de belastingbetaler. Vaak waren er vooraf signalen dat deze debacles zich konden voltrekken. Zowel de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties als de Commissie Hoekstra constateerden een gebrek aan ‘Early Warning’ in de corporatiesector. Dit boek laat zien welke factoren van invloed zijn op het omgaan met vroege signalen van potentiële debacles door woningcorporaties. Hierbij is het hybride karakter van woningcorporaties onderzocht en is gekeken naar de historie van woningcorporaties en hun veranderende positie in het publieke domein. Andere factoren die zijn onderzocht betreffen onder andere persoonlijke factoren en de organisatiestructuur. Ook is gekeken naar verschillende fasen van signaalverwerking, van het verkennen van vroege signalen tot het uiteindelijke handelen op basis van die signalen. Het boek geeft de lezer inzicht in hoe woningcorporaties omgaan met vroege signalen van potentiële debacles. Er wordt een model geschetst dat corporaties kunnen gebruiken voor hun proactief risicobeleid om zoveel mogelijk voorzienbare verrassingen te voorkomen.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 09.30 beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen