Promotie L. (Lisa) van Reemst

Promotor

Prof.dr. H.G. van de Bunt

Promotor

Prof.dr. F.M. Weerman

Co-promotor

Dr. T.F.C. Fischer

Datum
donderdag 5 mrt 2020, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 5 maart 2020 verdedigt L. van Reemst haar proefschrift, getiteld: ‘Emergency Responders at Risk. An empirical analysis of the relationship between emergency responders’ characteristics and their exposure to aggression by citizens’.

Dit proefschrift gaat over de relatie tussen de persoonlijke kenmerken van hulpverleners en hun blootstelling aan agressie door burgers. Deze relatie werd onderzocht onder ambulance-, brandweer- en politiemedewerkers. Deze werknemers worden relatief vaak blootgesteld aan agressie van burgers, en dit kan schadelijk zijn voor henzelf, hun organisaties en de samenleving in het algemeen. Eerder onderzoek naar de aard en omvang van agressie op het werk onder hulpverleners heeft aangetoond dat sommige hulpverleners relatief vaak agressie op het werk meemaken en anderen relatief weinig. Deze ongelijke verdeling is ook zichtbaar binnen één en dezelfde beroepsgroep. Om blootstelling aan agressie op het werk effectief aan te pakken door middel van preventie en nazorgmaatregelen, is kennis nodig over welke kenmerken samenhangen met het meemaken van agressie. Bestaande studies over agressie op het werk onder hulpverleners hebben vooral inzicht gegeven in de samenhang met situationele kenmerken, zoals hoe vaak hulpverleners contact hebben met burgers. Deze kenmerken bleken agressie-ervaringen, waarmee de frequentie van het meemaken van agressie bedoeld wordt, op het werk te verklaren, maar in beperkte mate. Psychologische kenmerken zijn in eerder onderzoek minder vaak bestudeerd en het is onbekend in welke mate ze bijdragen aan deze verklaring. Bovendien is er beperkt inzicht in de richting van de relatie tussen kenmerken van de werknemer en blootstelling aan agressie (voorspellen bepaalde kenmerken het meemaken van agressie, voorspelt het meemaken van agressie bepaalde kenmerken of beide?) en is er beperkt inzicht in mogelijke verschillen tussen beroepsgroepen. De studies in dit proefschrift probeerden meer inzicht te geven in deze gaten in de bestaande literatuur.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 15.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen