Promotie L. (Lise) Zurné

Het omstreden verleden herbeleefd: Historische re-enactments van oorlog en revolutie
Promotor
Prof.dr. M.C.R. Grever
Promotor
Prof.dr. S.L. Reijnders
Co-promotor
Dr. R.J. Adriaansen
Datum
woensdag 13 dec 2023, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda
Logo Erasmus School of History, Culture and Communication.

L. Zurné verdedigt haar proefschrift op woensdag 13 december 2023, getiteld: ’Het omstreden verleden herbeleefd: Historische re-enactments van oorlog en revolutie‘.

Hieronder volgt een korte samenvatting over het proefschrift:

De afgelopen decennia is historical re-enactment als hobby uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen, waarbij re-enactors door middel van kleding, rollenspel en de reproductie van materiële cultuur het verleden op authentieke manier proberen tot leven proberen te brengen. Grootschalige gevechten worden nagespeeld voor toeschouwers, kampementen geven het dagelijkse leven in oorlogstijd weer en in besloten kring organiseren re-enactors ook tacticals (nep-gevechten gericht op militaire strategie), drill-oefeningen, wapentraining en marsen vanuit de behoefte om de ervaringen van historische actoren te benaderen. Er is echter weinig bekend over de manier waarop deze re-enactments tot stand komen, met name wanneer een omstreden verleden wordt nagespeeld, zoals gebeurtenissen die sociale verdeeldheid, tegenstrijdige perspectieven, of sterke emotionele reacties oproepen. Dit proefschrift biedt meer inzicht in deze processen, en analyseert historical re-enactments van de Tweede Wereldoorlog in Europa en de Onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Op basis van uitgebreid etnografisch onderzoek wordt onderzocht hoe re-enactors omgaan met verschillende opvattingen over identiteit en de natiestaat, gender in geschiedenissen van oorlog, en de fysieke ervaring en representatie van lijden. Zodoende laat mijn onderzoek zien hoe geschiedenissen van oorlog en revolutie worden herdacht en toegeëigend buiten de muren van een museum of klaslokaal. In tegenstelling tot sommige statische representaties van het verleden zijn historische re-enactments juist dynamische processen en waarin deelnemers voortdurend onderhandelen over wat geschiedenis is en hoe het herinnerd en verbeeld kan worden. De bevindingen laten zien dat re-enactors op verschillende wijzen dominante historische discoursen bevragen en betwisten, waardoor ze nieuwe betekenissen en perspectieven op zowel het heden als het verleden genereren.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Gerelateerde content
Het symposium Sacrale grond en belichaamde geschiedenis: de omgang met de erfenis van oorlog in plaats en re-enactment vindt plaats op 13 december om 10:00 uur.
War reenactors

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen