Promotie M. (Malte) Dewies

Improving Public Policy Using Behavioural Understanding
Promotor

Prof.dr. S. Denktaş

Promotor

Prof.dr. K.I.M. Rohde

Co-promotor

Dr. I. Merkelbach

Datum
donderdag 6 okt 2022, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 6 Oktober 2022 verdedigt M. Dewies zijn proefschrift, getiteld: ‘Improving Public Policy Using Behavioural Understanding’.

Proefschrift in het kort:

Steeds meer overheden maken gebruik van gedragswetenschappelijke kennis – waaronder Rotterdam. In 2017 werd de Behavioural Insights Group Rotterdam opgericht als een samenwerkingsproject tussen de Gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De groep onderzocht beleidsvraagstukken en ontwikkelde oplossingen rondom gedrag door middel van een innovatieve werkwijze die beschreven wordt in hoofdstuk 1. Deze werkwijze werd benut om het terugvorderen van schulden door de gemeente te verbeteren (hoofdstuk 2), bijplaatsingen van afval te voorkomen (hoofdstuk 4), en te verkennen hoe je vuurwerk kan vermijden in een Rotterdams voetbalstadion (hoofdstuk 5). Wanneer de werkwijze benut om de informatieveiligheid op een kantoorlocatie te verhogen, waren de geteste interventies echter niet effectief (hoofdstuk 3). Een evaluatie van de hele groep leidde tot negen lessons-learned voor hoe je als overheid gedragsinzichten kan toepassen (hoofdstuk 6). Een lessons learned is bijvoorbeeld dat je als overheid de toepassing beter kan zien als een flexibele samenwerking waarin je rekening houdt met details van de context dan als een gestandaardiseerde procedure. Op die manier kunnen gedragsoplossingen voor meer verschillende beleidsvraagstukken worden ontwikkeld. Verschillende doelen en strategieën kunnen de ontwikkeling van zulke gedragsoplossingen bepalen (hoofdstuk 8), bijvoorbeeld het doel om nieuwe kennis te genereren of om oplossingen voor de praktijk te ontwikkelen. Daarnaast bepalen ook de overtuigingen van ambtenaren over gedragsverandering hoe de overheid beleidsvraagstukken aanpakt (hoofstuk7). Daarom is bij de toepassing van gedragswetenschappelijke kennis ook de visie van ambtenaren van belang. Al met al verbetert dit proefschrift de kennis over de toepassing van gedragswetenschappelijke kennis door de overheid en omvat het praktisch toepasbare adviezen.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen