Promotie M. (Mitra) Tydeman-Yousef

Op zoek naar de heilige graal - Een juridisch en fiscaal onderzoek naar de anbi-categorie religie, spiritualiteit en levensbeschouwing
Promotor
Prof.dr. S.J.C. Hemels
Co-promotor
Dr. D. Molenaar
Datum
donderdag 14 apr 2022, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Gesproken taal
Nederlands
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda
Logo Erasmus School of Law

Op 14 April 2022 verdedigt M. Tydeman-Yousef haar proefschrift, getiteld: ‘Op zoek naar de heilige graal - Een juridisch en fiscaal onderzoek naar de anbi-categorie religie, spiritualiteit en levensbeschouwing’.

Proefschrift in het kort:

Een van de dertien wettelijke categorieën van algemeen nut betreft religie, spiritualiteit en levensbeschouwing. Tydeman onderzoekt of er een verschil is in fiscale behandeling op drie niveaus:
(a) tussen religieuze, spirituele en levensbeschouwelijke instellingen uit deze categorie (rsli’s) en andere algemeen nut beogende instellingen (anbi’s);
(b) tussen rsli’s onderling; en
(c) tussen religieuze instellingen onderling, spirituele instellingen onderling alsook levensbeschouwelijke instellingen onderling.

Voor de geconstateerde fiscale verschillen gaat zij na of daar een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor bestaat. Als die rechtvaardigingsgrond ontbreekt, doet zij aanbevelingen aan de wet- en regelgever om de ongerechtvaardigde ongelijkheid in fiscale behandeling weg te nemen. 

Dit is het eerste integrale onderzoek naar de juridische status en fiscale rechtspositie van religieuze, spirituele en levensbeschouwelijke anbi’s. Het onderwerp belicht zij vanuit diverse perspectieven: historisch-maatschappelijk, grondrechtelijk, civielrechtelijk en fiscaal. Voor het onderzoek formuleert Tydeman werkdefinities van ‘religie’, ‘spiritualiteit’ en ‘levensbeschouwing’. Definities van deze termen ontbreken namelijk in de wet- en regelgeving en jurisprudentie en kunnen de praktijk een houvast geven.

Diverse fiscale faciliteiten hangen nauw samen met de rechtsvormkeuze. Daarom onderzoekt Tydeman de drie rechtsvormen waarvan rsli’s gebruik maken: stichting, vereniging en kerkgenootschap. Zo bestaan diverse fiscale faciliteiten voor de rechtsvorm kerkgenootschap, die in de praktijk vooral in gebruik is bij traditionele joodse en christelijke geloofsgemeenschappen.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen