Promotie M.T. (Marcel) Slockers

Op 16 november 2021 verdedigt M.T. Slockers zijn proefschrift, getiteld: ‘Mortality, Health Problems and Access to Care for Homeless People’.
Promotor
Prof.dr. J.P. Mackenbach
Co-promotor
Dr. E.F. van Beeck
Datum
dinsdag 16 nov 2021, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op 16 november 2021 verdedigt M.T. Slockers zijn proefschrift, getiteld: ‘Mortality, Health Problems and Access to Care for Homeless People’.

Met dit onderzoek naar sterfte, ziekte  en toegang tot zorg bij dak- en thuislozen laten we zien dat dak- en thuislozen tot een extreem kwetsbare groep behoren. We zien een verscheidenheid aan ernstige lichamelijke en geestelijke ziekten en aandoeningen bij dak- en thuislozen in een leven dat 14-16 jaar korter is dan bij de algemene bevolking. Dak- en thuislozen overlijden niet door dakloosheid maar door vermijdbare ziekten en behandelbare aandoeningen zoals verwondingen, hart- en vaatziekten en kanker. Wat de toegankelijkheid van de zorg betreft, was er een constante strijd tegen achteruitgang nodig. Nieuwe regelgeving in 2015 – dak- en thuislozen zijn inmiddels sindsdien hun zorgverzekering kwijt als ze geen adres meer hebben - bemoeilijkt de toegang tot zorg. In 2020 werden 22.000 onverzekerde dak- en thuislozen gemeld door gezondheidswerkers, wat een ernstige onderschatting is. We hebben aanbevelingen gedaan. Een regeling voor onverzekerden kan bijdragen aan het oplossen van de problemen rondom onverzekerden, maar de toepassing van de regeling in de praktijk moet beter. Verder moet in alle gemeenten in Nederland de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen worden geïntensiveerd. Beleid ter voorkoming van dakloosheid blijft nodig en moet worden geïntensiveerd. Dit onderzoek ondersteunt de waarde van een nationaal actieplan ter bestrijding van dakloosheid. Goede zorg voor dak- en thuislozen is gunstig voor dak- en thuislozen zelf en voor de algemene bevolking. Dit proefschrift pleit voor inclusie van dak- en thuislozen in onze samenleving.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Prof. Andries Queridozaal, 3e verdieping Onderwijscentrum, Erasmus MC. De ceremonie zal exact om 10.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen