Promotie R.A.G. (Roy) Heesakkers

Richting sociale en ecologische corporate governance: een theoretische analyse van de positie van het bestuur in het Nederlandse ondernemingsrecht
Promotor
Prof. mr. M.A. Verbrugh
Co-promotor
Dr. H.C.K. Heilmann
Datum
vrijdag 8 mrt 2024, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 8 maart 2024 verdedigt R.A.G. Heesakkers het proefschrift met de titel: ‘Richting sociale en ecologische corporate governance: een theoretische analyse van de positie van het bestuur in het Nederlandse ondernemingsrecht‘.

Korte samenvatting over het doel van het proefschrift:

De druk op verandering van onze economie neemt toe. Afgelopen zomer was de heetste zomer in 120.000 jaar. De huidige wereldeconomie wordt verwacht al op 24 juli van dit jaar de grondstoffen te hebben gebruikt die de aarde ons dit jaar te bieden heeft. Daarmee neemt ook de druk toe op ondernemingen om hun activiteiten af te stemmen op deze planetaire grenzen.

Gelukkig is in veel rechtsgebieden oog voor deze noodzaak tot verandering. In toenemende mate geldt dat ook voor het ondernemingsrecht. Zo legt met name Europese wetgeving steeds verdergaande verplichtingen op aan grote Europese ondernemingen om hun klimaatplannen te publiceren en onderzoek te doen naar misstanden in hun globale waardeketen. Echter, om ondernemingen te helpen daadwerkelijk van koers te veranderen is meer fundamentele hervorming van het ondernemingsrecht noodzakelijk.

Zonder fundamentele hervorming van het ondernemingsrecht blijven ondernemingen de winst-gedreven, aandeelhouders-georiënteerde motoren van groei waartoe ze oorspronkelijk via het ondernemingsrecht ontworpen zijn. Dit proefschrift beoogt bij te dragen aan een hervorming van die fundamentele oriëntatie. Daarvoor bepleit het proefschrift dat een nieuw perspectief op de onderneming als ingebed ecosysteem noodzakelijk is. Op die manier kunnen inzichten uit zowel de klimaatwetenschappen als de meer normatieve ecologische filosofie een plek krijgen in het ondernemingsrecht.

De auteur doet daartoe een twaalftal aanbevelingen. Onderdeel daarvan zijn een meer geïntegreerde definitie van succes, een bredere verantwoordelijkheid voor het bestuur als ecosystemisch rentmeester en een nieuwe inrichting van de raad van commissarissen als een kritisch intern vennootschappelijk geweten. Ook bepleit het proefschrift voor een afstemming van de rechten en plichten van aandeelhouders en belanghebbenden op het overkoepelende succes van de onderneming als ingebed onderdeel van de maatschappij en de natuur.

Met deze fundamentele reflectie op het ondernemingsrecht en bijbehorende aanbevelingen beoogt het proefschrift bij te dragen aan de noodzakelijke transitie naar een meer duurzame en inclusieve economie.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen