Promotie S. (Sanne) Franzen

Neuropsychological Assessment in the Multicultural Memory Clinic
Promotor
Prof.dr. J.C. van Swieten
Co-promotor
Dr. J.M. Papma
Co-promotor
Dr. E. van den Berg
Datum
dinsdag 29 mrt 2022, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op 29 Maart 2022 verdedigt S. (Sanne) Franzen haar proefschrift, getiteld: ‘Neuropsychological Assessment in the Multicultural Memory Clinic’.

Proefschrift in het kort:

De diverse populatie van Europa (op het gebied van cultuur, opleiding en taal) is momenteel aan het verouderen. Veel ouderen met een diverse achtergrond lopen meer risico op het ontwikkelen van dementie door het vaker voorkomen van risicofactoren, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Hierdoor zien geheugenpoliklinieken een toenemend aantal diverse ouderen op hun poli. Zorgprofessionals op de geheugenpoli ervaren uitdagingen in de diagnostiek, bijvoorbeeld door taal- en cultuurbarrières en een gebrek aan goede testen en normen voor deze (vaak laagopgeleide) doelgroep. Deze barrières kunnen leiden tot misdiagnoses met potentieel ernstige gevolgen. Dit promotieonderzoek toonde aan dat er te weinig testen zijn om cognitieve problemen mee te meten bij diverse populaties (met uitzondering van het geheugen). Het gaat bijvoorbeeld om taal, executieve functies en sociale cognitie (herkennen van emoties, kennis van sociale normen). Daarnaast kwam door middel van multicenter samenwerking de TULIPA testbatterij tot stand: de eerste testbatterij waarmee we in Nederland cognitieve beperkingen goed kunnen vaststellen bij mensen met een diverse achtergrond. In deze testbatterij zitten meerdere nieuw ontwikkelde tests, zoals een test om woordvindproblemen bij Alzheimer mee te detecteren en een nieuwe geheugentest. In dit onderzoek werd ook veel internationaal samengewerkt, wat uiteindelijk uitmondde in een nieuw consortium on problemen in de cross-culturele neuropsychologie aan te pakken: het European Consortium on Cross-Cultural Neuropsychology (ECCroN). Ten laatste werd aandacht besteed aan toekomstig onderzoek en zorg; zo werden er aanbevelingen gegeven voor het ontwerp van inclusieve medicatieonderzoeken en gaven wij tips voor zorgprofessionals die werken met diverse doelgroepen in Nederland.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen