Promotie S. (Sebastian) Neumann-Böhme

Preferences and Perceptions: Studies in behavioural health economics
Promotor
Prof.dr. W.B.F. Brouwer
Co-promotor
Dr. A.E. Attema
Datum
woensdag 14 jun 2023, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda
Logo eshpm

S. Neumann-Böhme verdedigt zijn proefschrift op woensdag 14 juni 2023, getiteld: ’Preferences and Perceptions: Studies in behavioural health economics‘.

Samenvatting:

Het vakgebied gezondheidseconomie houdt zich bezig met de efficiënte en rechtvaardige toewijzing van middelen in het gezondheids(zorg)systeem. Het onderzoekt hoe de (gezondheids)baten van de gegeven middelen kunnen worden gemaximaliseerd en hoe een eerlijke verdeling van de baten kan worden gewaarborgd. De specialisatie gedragseconomie vult het vakgebied aan door inzichten uit de economie en de psychologie te combineren, toegepast op de gezondheidszorg. Dit proefschrift bestaat uit studies in de gedragseconomie die de effecten van voorkeuren en percepties op de besluitvorming onderzoeken. Het betoogt dat mensen vatbaar zijn voor redeneerfouten, die kunnen leiden tot niet-optimale uitkomsten in gezondheidsgerelateerde beslissingen.

Door de stijgende kosten van de gezondheidszorg moeten beleidsmakers middelen verdelen op een manier die overeen komt met de voorkeuren van de bevolking die het zorgstelsel financiert. Vooral voor nieuwe en vaak dure behandelingsopties moeten beleidsmakers beslissen wat zij vergoeden, aangezien het behoud van de betaalbaarheid van de gezondheidszorgstelsels ook een belangrijke doelstelling is. Gezondheidseconomische evaluaties worden gebruikt om dergelijke financieringsbesluiten te onderbouwen. Sommige elementen in economische evaluaties berusten echter op de veronderstelling dat individuen rationele besluitvormers zijn die hun nut maximaliseren. Deze veronderstellingen zijn problematisch omdat zij waarschijnlijk niet opgaan bij het meten van gezondheidsvoorkeuren in een steekproef van de algemene bevolking. 

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen