Promotie T. (Tim) van Meurs

Geen trek in bemoeienis: De rol van anti-institutionalisme in opleidingsverschillen in de ontvankelijkheid voor voedingsinterventies
Promotor
Prof.dr. J. van der Waal
Promotor
Prof.dr. W. de Koster
Co-promotor
Dr. J. Oude Groeniger
Datum
donderdag 28 sep 2023, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda
ESSB logo

T. van Meurs verdedigt zijn proefschrift op donderdag 28 september 2023, getiteld: ’Geen trek in bemoeienis: De rol van anti-institutionalisme in opleidingsverschillen in de ontvankelijkheid voor voedingsinterventies‘.

Hieronder volgt een korte samenvatting van het proefschrift:

Niet-overdraagbare ziekten als gevolg van overgewicht komen steeds vaker voor. Overgewicht wordt deels veroorzaakt door ongezonde voeding. Daarom implementeren officiële gezondheidsbevorderingsinstituties – bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, wetenschap en politiek – voedingsinterventies, gericht op het bevorderen van gezonde voedingspatronen. Veel van deze interventies zijn echter minder effectief onder lageropgeleide burgers, waardoor de toch al aanzienlijke kloof die bestaat op het gebied van voedingsgezondheid nog groter wordt. Vooral interventies waarbij aan burgers informatie wordt gegeven over (on)gezond voedingsgedrag zijn minder effectief onder lageropgeleide dan onder hogeropgeleide burgers. Structurele interventies – die minder makkelijk te omzeilen zijn – zijn veelbelovender vanuit het oogpunt van gelijkheid in effectiviteit. Waar het gaat om de maatschappelijke aanvaardbaarheid van interventies geldt juist dat interventies die vrijheid van keuze toelaten door burgers meer geaccepteerd worden dan beperkende interventies. Wat echter veelal mist in interventiestudies is het perspectief van burgers zelf, hoewel dit sociale patronen in zowel effectiviteit als aanvaardbaarheid zou kunnen verklaren. Dit proefschrift – geïnformeerd door een vroege interviewfase die werd afgebroken vanwege COVID-19-gerelateerde maatregelen, een semigestructureerde inhoudsanalyse van reacties op sociale media op Nederlandse nieuwsberichten over gezondheidsinterventies, en inzichten uit aangrenzende sociologische velden – gaat in op de rol die anti-institutionalisme (i.e., afkeer van officiële instituties) speelt in de ontvankelijkheid van burgers voor voedingsinterventies.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen