Promotie T.A. (Titiaan) Keijzer

Promotor

Prof.mr.dr. M.J. Kroeze

Promotor

Prof.mr.dr. H.M. Vletter-van Dort

Datum
woensdag 9 dec 2020, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 9 december 2020 verdedigt T.A. (Titiaan) Keijzer zijn proefschrift, getiteld: Vote and Value’.

De centrale onderzoeksvraag die aan dit proefschrift ten grondslag ligt is als volgt:

Moet de open, beursgenoteerde NV in staat zijn een dual class-aandelenstructuur op te tuigen, bestaande uit aandelen met inferieure stemrechten, aandelen met superieure stemrechten, aandelen met inferieure winstrechten of aandelen met superieure winstrechten?

Deze kernvraag is opgesplitst in 3 deelvragen. Deze luidden als volgt:

Het economisch perspectief: • Hoe verhouden permanente, going concern dual class-aandelenstructuren zich tot de functie van financiële markten, welke effecten hebben zij op de positie van aandeelhouders, zowel in het algemeen als voor de verschillende klassen aandelen, en wat zijn de gevolgen van het introduceren of afschaffen van een dual class-aandelenstructuur in een midstream situatie?

Het historisch perspectief: • Welke soorten permanente, going concern dual class-aandelenstructuren hebben Amerikaanse, Duitse en Nederlandse open, beursgenoteerde vennootschappen vanaf de 19e eeuw kunnen hanteren, en welke interne en externe factoren hebben bijgedragen aan de opkomst en ondergang van deze mechanismen in de doctrine en de rechtspraktijk?

Het juridisch perspectief: • Welke typen permanente, going concern dual class-aandelenstructuren kunnen Amerikaanse, Duitse en Nederlandse open, beursgenoteerde vennootschappen momenteel creëren, hoe verhouden deze zich tot het bredere corporate governance systeem in de desbetreffende jurisdictie, en onder welke voorwaarden is het toegestaan een dual class-aandelenstructuur te introduceren of af te schaffen in een midstream situatie?

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen