Promotie T.R. (Timo) Lambregts

Consumer Decisions in Insurance Markets: Analyzing demand for long-term care insurance and mental health care
Promotor
Prof. dr. F.T. Schut
Promotor
Prof. dr. H. Bleichrodt
Datum
donderdag 28 apr 2022, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op 28 April 2022 verdedigt T.R. Lambregts zijn proefschrift, getiteld: ‘Consumer Decisions in Insurance Markets: Analyzing demand for long-term care insurance and mental health care’.

Proefschrift in het kort:

We begrijpen verzekeringsmarkten nog niet goed. Zo blijft de vraag naar ouderenzorgverzekeringen achter bij economische voorspellingen. Begrip van verzekeringsmarkten is van belang, omdat verzekeringen uiteindelijk een groot deel van de zorgkosten betalen. Dit proefschrift probeert daarom aan dit begrip bij te dragen. Daarvoor bestudeert het de buitenlandse markten voor vrijwillige ouderenzorgverzekeringen en de Nederlandse markt voor verzekerde geestelijke gezondheidszorg.

Het onderzoek laat zien dat er meerdere verklaringen zijn voor het lage verzekeringsbezit. Zo hebben mensen andere voorkeuren dan in economische modellen wordt aangenomen. Daardoor is bijvoorbeeld de vraag naar verzekeringen lager wanneer het onbekend is of deze zullen uitkeren. Ook heeft niet iedereen dezelfde vaardigheden. Zo hebben mensen met meer vaardigheden vaker een verzekering. En sluit hun verzekeringsbezit beter aan op hun verwachte zorgbehoeften. Daarnaast zien we dat vooral mensen die verwachten zorg nodig te hebben verzekeringen kopen.

Ten dele past het lagere verzekeringsbezit op vrije markten dus bij de voorkeuren van mensen. Maar ten dele komt het ook voort uit verschillen in gezondheid en vaardigheden. Zulke verschillen in verzekeringsbezit kunnen niet eenvoudig worden verminderd.  Dit proefschrift laat zien dat, wanneer men verschillen naar vaardigheden verkleint, verschillen naar gezondheid juist kunnen toenemen. Een verzekeringsplicht is dan beter geschikt om iedereen even goed te verzekeren. Tegelijkertijd laat dit proefschrift zien dat zulke verzekeringsdekking in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg een flinke invloed op zorggebruik heeft. Waarschijnlijk is dit effect in de verpleegshuiszorg kleiner. Maar dit resultaat onderstreept het belang van een zorgvuldige afweging tussen bescherming en doelmatigheid.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen