Promotie V.R. (Vikash) Soekhai

Op 4 november 2021 verdedigt V.R. Soekhai zijn proefschrift, getiteld: ‘Choice Modelling in Health: Challenges and Opportunities’.
Promotor

Prof.dr. E.W. de Bekker-Grob

Promotor

Prof.dr. B. Donkers

Datum
donderdag 4 nov 2021, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Spatie
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op 4 november 2021 verdedigt V.R. Soekhai zijn proefschrift, getiteld: ‘Choice Modelling in Health: Challenges and Opportunities’.

Het veld van de keuzemodellering houdt zich bezig met het begrijpen hoe individuen keuzes maken door de onderliggende voorkeuren te kwantificeren. Meer specifiek is het doel van keuzemodellering om individuele keuzes te karakteriseren en om keuzes te voorspellen op basis van de relevante keuze alternatieven. Keuzemodelleurs gaan ervan uit dat keuzes van individuen gebaseerd zijn op voorkeuren die de mate van voldoening (utiliteit) bepalen die ze ontlenen aan goederen en diensten. In het veld van keuzemodellering worden de keuzes van individuen gerelateerd aan hun voorkeuren door zich te richten op de utiliteiten van de keuze alternatieven. Keuzemodellering (in dit geval specifiek discrete keuze-experimenten) werd begin jaren negentig in de gezondheidszorg geïntroduceerd, met name om uitkomsten te meten die verder reiken dan alleen gezondheid in de context van health benefit assessments. Voorafgaand aan de introductie van keuzemodellering in de gezondheidszorg werden methoden uit andere vakgebieden gebruikt om inzicht te krijgen in gezondheidsvoorkeuren. Omdat keuzemodellering een nieuwe manier bood om inzicht te krijgen in deze voorkeuren, bleef de toepassing van keuzemodellering in de gezondheidszorg na de jaren negentig groeien, vooral met betrekking tot de zogeheten stated-preferences.
Er zijn verschillende stated-preference methoden om inzicht te krijgen in gezondheidsvoorkeuren, maar er wordt steeds meer gepleit voor het gebruik van discrete keuze-experimenten (DCE). Een DCE is een op een vragenlijst gebaseerde methode voor het meten van voorkeuren waarbij individuen wordt gevraagd hun keuze alternatief te selecteren uit een reeks van voorgelegde hypothetische alternatieven. DCE data-analyse vindt zijn oorsprong in de mathematische psychologie, met brede toepassingen in marketing, transport en milieu-economie en zijn theoretische basis in de random utility theory (RUT). Best-worst scaling (BWS) is een andere steeds populairder wordende methode om gezondheidsvoorkeuren te meten. De introductie van BWS kwam voort uit de behoefte om meer informatie over voorkeuren te verkrijgen in vergelijking met een  DCE, door individuen te vragen hun "beste" en "slechtste" optie te selecteren zonder daarbij de cognitieve belasting te vergroten. Er zijn verschillende soorten BWS, maar case 2 BWS (BWS-2) heeft veel aandacht gekregen in de academische literatuur. Deze methode kan namelijk inzicht geven in het belang van het attribuutniveau, de cognitieve belasting van keuzetaken verminderen door zich op één profiel tegelijk te concentreren en deze keuze-experimenten zijn relatief makkelijk te ontwerpen. Meer gedetailleerde informatie over deze methoden is te vinden in hoofdstuk 1 van dit proefschrift.
    DCE en BWS-2 zijn populaire methoden om gezondheidsvoorkeuren te meten, hoewel er verschillende methodologische uitdagingen zijn die verhinderen dat deze methoden nog waardevoller kunnen zijn voor de daadwerkelijke besluitvorming. Om deze reden draagt het verkrijgen van inzichten in deze methodologische uitdagingen en kansen om deze op te lossen bij aan zowel de academische literatuur als de praktijk van de besluitvorming. Dit proefschrift kent drie hoofddoelen (hoofdstuk 1):

1.    Inzicht geven in methoden die in de gezondheidszorg gebruikt worden om voorkeuren te meten
2.    Inzicht geven in de uitdagingen en kansen van DCE en BWS-2 met betrekking tot ontwerp en analyse
3.    Empirische vergelijking van DCE en BWS-2 uitkomsten

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, locatie campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 10.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen