Promotie W. (Warda) Belabas

Promotor
Prof.dr. P.W.A. Scholten
Promotor
Prof.dr. L.M. Gerrits
Promotor
Prof.dr. V.J.J.M. Bekkers
Datum
donderdag 20 feb 2020, 11:30 - 13:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 20 februari 2020 verdedigt W. Belabas haar proefschrift, getiteld: ‘The Elusiveness of Governing Migrant Integration. Why putting complexity in boxes does not work’.

Migratie en integratie zijn onderwerpen die de gemoederen flink bezig houden. Het politieke en sociale debat over migranten wordt de laatste decennia dan ook met een hardere toon en een sterkere retoriek gevoerd. Zowel nationale als lokale overheden proberen te sturen op integratie van migranten, maar de praktijk laat zien dat dit niet altijd zonder problemen gaat. In het politieke debat over integratie daarentegen heerst het idee dat integratie direct te beïnvloeden is door strengere maatregelen in te zetten. Dit staat in sterk contrast met de empirische realiteit waarin de integratie ban migranten zich ontwikkelt. In dit proefschrift is deze empirische realiteit van de sturing op integratie door lokale actoren dan ook onderzocht. Dit is relevant omdat in maatschappelijke en wetenschappelijke discussies te weinig aandacht is voor hoe integratie zich daadwerkelijk ontwikkelt op het niveau van de interacties tussen overheden en migranten. Het is belangrijk om deze lokale belevingswereld in kaart te brengen, omdat het ons zal helpen het ongrijpbare karakter van deze problematiek te begrijpen en vervolgens tot beleid te komen wat meer recht doet aan die lokale realiteit.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 11.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen