Symposium Waarde van overheidstoezicht

Datum
vrijdag 16 mrt 2018, 09:30 - 19:00
Type
Algemeen
Gebouw
Erasmus Paviljoen
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staat midden in de samenleving. Dat vergt van de inspectie dat zij de maatschappelijke meerwaarde van haar toezicht kan aantonen. 

In zijn oratie op vrijdag 16 maart 2018 gaat prof.dr. Ian Leistikow in op hoe de inspectie het begrip maatschappelijke meerwaarde kan invullen en hoe zij haar toezicht zo kan vormgeven dat deze tot maatschappelijke meerwaarde leidt. 

Tijdens het symposium voorafgaand aan de oratie komen twee strategieën aan bod die de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) hiervoor toepast: het positioneren van de patiënt en samenwerking met het veld. Beide strategieën worden vanuit verschillende perspectieven belicht. Prof.dr. Roland Bal nodigt u daarna uit om aan de discussie deel te nemen. Het symposium sluit af met een reflectie door Inspecteur Generaal Ronnie van Diemen.

Sprekers

 • Roland Bal
  Hoogleraar & Sectieleider Health Care Governance

  Roland Bal is hoogleraar en sectieleider Bestuur en Beleid van de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar sturing van en toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg en naar de samenhang van onderzoek en praktijk. Recente projecten zijn de evaluatie van het Nationaal Programma Ouderenzorg en het TopZorg programma.

   

 • Josje Kok
  Promovendus Health Care Governance

  Josje Kok is medisch antropoloog en werkt als promovendus voor de sectie Health Care Governance aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Haar promotieonderzoek, begeleid door Prof. Dr. Roland Bal en Prof. Dr. Ian Leistikow, richt zich op de vraag of en hoe het incidententoezicht van de Inspectie Gezondheidzorg & Jeugd i.o. invloed heeft op de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Naast haar onderzoek is Josje lid van de the Netherlands Institute of Government onderzoeksschool en geeft ze les aan bachelor- en masterstudenten van de ESHPM.

 • Arja Broenland
  Directeur NFK

  Arja Broenland is sinds juli 2016 directeur-bestuurder van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De koepel behartigt de generieke belangen van (ex)kankerpatiënten en hun naasten en ondersteunt de 19 aangesloten kankerpatiëntenorganisaties. Broenland is bestuurskundige met een consultancy achtergrond en werkt ruim 15 jaar in de oncologische zorg vanuit verschillende perspectieven. Sinds 2010 met haar eigen adviesbureau voor oncologische zorg. Daarvoor heeft zij onder meer gewerkt als programmamanager van het Nationaal Programma Kankerbestrijding bij het ministerie van VWS, en als innovatiemanager oncologie bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea.

 • Petra Reulings
  Sr. Inspecteur Toezicht Sociaal Domein

  Dr. Petra Reulings is sinds 2016 vanuit de Inspectie van de Gezondheidzorg en Jeugd i.o.  als coördinerend specialistische senior inspecteur gedetacheerd bij het Toezicht Sociaal Domein. Ze houdt zich bezig met het stelseltoezicht op het sociaal domein dat zich richt  op de vraag of het stelsel werkt zoals beoogd; krijgen kwetsbare burgers de benodigde zorg en ondersteuning, is deze passend, effectief en waar nodig samenhangend?  Ze is projectleider van het project ‘ toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking’, waaraan ook  ervaringsdeskundigen hebben meegewerkt. Daarvoor heeft ze 10 jaar bij  de IGJ  toezicht gehouden op de verpleeghuizen en de eerste lijn, maar vooral  op de publieke gezondheid en preventie. Petra heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd.

 • Marcel Daniels
  Voorzitter Federatie Medisch Specialisten

  Marcel Daniëls (1959) studeerde geneeskunde aan de universiteit Leiden, deed promotieonderzoek in Canada en volgde zijn vervolgopleiding aan het UMCU. Sinds 1994 werkt hij als cardioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar hij ook opleider is. Marcel vervulde in het verleden voorzittersfuncties bij de Nederlandse Vereniging van Cardiologie en de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten. Momenteel is hij algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten.

 • Michel Wouters
  Chirurg in het AvL - NKI, Secretaris Kwaliteit NVvH en voorzitter NVCO.

  Vanaf medio 2007 als chirurg werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek, gespecialiseerd in de behandeling van melanoom en longkanker.

  Daarnaast is Wouters voorzitter van de CIK-commissie (Commissie Indicatoren en Kwaliteitsregistratie) binnen het Antoni van Leeuwenhoek en zet zich in voor de kwaliteit van AvL.
  Verder is Michel voorzitter van Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS), een organisatie die alle medisch specialisten betrokken bij de oncologie in Nederland vertegenwoordigd.

  Tot slot is hij mede-oprichter en hoofd van het wetenschappelijk bureau DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing). De organisatie in Nederland die de kwaliteit van zorg in Nederlandse ziekenhuizen evalueert.

 • Jan Maarten van den Berg
  Sr. Inspecteur Gezondheidszorg

 • Ronnie van Diemen
  Inspecteur Generaal 

  Ronnie van Diemen is sinds 1 december 2012 inspecteur-generaal voor de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd.
  Met passie en overtuigingskracht zet Ronnie van Diemen zich in voor de continue verbetering van zorg.

Programma

Tijdens het symposium voorafgaand aan de oratie komen twee strategieën aan bod die de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) hiervoor toepast: het positioneren van de patiënt en samenwerking met het veld. Beide strategieën worden vanuit verschillende perspectieven belicht. Prof.dr. Roland Bal nodigt u daarna uit om aan de discussie deel te nemen. Het symposium sluit af met een reflectie door Inspecteur Generaal Ronnie van Diemen.

Symposium programma

 

 

 

 

Wat

Wie

 

Start

Eind

Ontvangst (koffie/ thee + versnapering)

 

 

09:30

10:00

Welkom en opening

Roland Bal

 

10:00

10:30

 

 

 

 

 

Thema #1 | Positioneren van de patiënt/ client

 

 

10:30

12:00

Betrekken patiënten bij calamiteitenonderzoek

Josje Kok

 

10.30

10:50

NFK: rol patiënten bij richtlijnen

Arja Broenland

 

10:50

11:10

IGJ TSD: inzet ervaringsdeskundigen met LVB

Petra Reulings

 

11:10

11:30

Discussie

Roland Bal

 

11:30

12:00

 

 

 

 

 

Lunch

 

 

12:00

13:00

 

 

 

 

 

Thema #2 | Samenwerken

 

 

13:00

14:30

 

Marcel Daniels

 

13:00

13:20

 

Michel Wouters

 

13:20

13:40

 

Jan Maarten van den Berg

 

13:40

14:00

Discussie

Roland Bal

 

14:00

14:30

 

 

 

 

 

Wrap-up en conclusies

Ronnie van Diemen

 

14:30

15:00

Afsluiting symposium

Roland Bal

 

15:00

15:10

 

Meer informatie

Al uw vragen kunt u stellen aan de afdeling Marketing & Communicatie van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) via communicatie@eshpm.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen