Cursusoverzicht 2016-2017

De hieronder genoemde cursussen van de Faculteit der Wijsbegeerte zijn toegankelijk voor cursisten, al geldt er in sommige gevallen een limiet voor het aantal cursisten. Voor cursussen die niet in deze lijst zijn opgenomen geldt dat zij, in principe, niet toegankelijk zijn voor cursisten.

Voor de cursussen die worden aangeboden in de bacheloropleidingen van de faculteit geldt dat een vooropleiding op vwo-niveau voor de deelnemers voldoende is, al dient u zelf te beoordelen of u wel over voldoende voorkennis beschikt om het vak van uw keuze te volgen.

Door op de vakken te klikken komt u terecht in de Course Guide. Onder de knop "Timetable" kunt u dan per vak het rooster vinden.

Bachelor 1, 2016-2017
Course code Course 
Block Week Kostprijs

FW-WB3915A

Early Enlightenment: Against Bias, for Tolerance 1a 35-38 € 250,-

FW-WB3915B

Essential Contemporary Challenges: Philosophy and Practice 1a 35-38 € 250,-

FW-WB3915C

Ecophilosophy: Beyond Sustainability and Environment

1b

40-43 € 250,-

FW-WB3915D

Thought Experiments: Imagination and Creativity
in Science and Philosophy
1b 40-43 € 250,-

 

       

FW-FMC1004

The Quest for Man I

2a

46-49

€ 250,-

 

The Quest for Man II 2b 1-4 € 250,-

FW-FMC1005

Cultuur, religie en het moderne subject 2b 1-4 € 250,-

 

 

 

 

 

FW-HIS1016

The High Enlightenment I 3a 6-9 € 250,-

 FW-HIS1016B

The High Enlightenment II 3b 11-14 € 250,-
FW-TF1008A Logica en Kenleer 3a 6-9 € 250,-

 FW-TF1008B

Logica en Analytische Filosofie I 3b 11-14 € 250,-

 

       
FW-PF1008A Moral, Social and Political Philosophy I 4a 17-20 € 250,-
FW-PF1008B Moral, Social and Political Philosophy II 4b 22-25 € 250,-

FW-HIS1017A

Negentiende eeuw I 4a 17-20 € 250,-
FW-HIS1017B Negentiende eeuw II 4b 22-25 € 250,-

 

 Bachelor 2, 2016-2017

 

 

 

 

Course code
Course
Block
Week
EC

FW-WB3916D

Scientific Reasoning I

1a

35-38

€ 250,-

FW-WB3916B

Technology and Social Change

1a

35-38

€ 250,-

FW-WB3916E

Scientific Reasoning II

1b

40-43

€ 250,-

FW-WB3916C

Critique

1b

40-43

€ 250,-

 

       

FW-TF2009

Logica en Analytische Filosofie II                        2a 46-49 € 250,-

FW-HIS2001

Oudheid 2b 1-4 € 250,-

FW-TF2010

Analytic Metaphysics

2b

1-4

€ 250,-

 

       

FW-FMC2006

Ontologie en Metafysica I

3a

6-9

€ 250,-

FW-HIS2002

Middeleeuwen en Renaissance 3a 6-9 € 250,-

FW-FMC2007

Ontologie en Metafysica II 3b 11-14 € 250,-

FW-HIS2020

Descartes and Spinoza

3b

11-14

€ 250,-

 

 

 

 

 

FW-TF2002

Mogelijke Werelden I

4a

17-20

€ 250,-

FW-FMC2008

Ontologie en Metafysica III 4a 17-20 € 250,-

FW-TF2000

Mogelijke Werelden II 4b 22-25 € 250,-

FW-FMC2009

Aesthetics

4b

22-25

€ 250,-

 

Bachelor 3, 2016-2017

 

 

 

 

Course code
Course
Block
Week
EC

FW-FMC3002

De Domesticatie van het Noodlot 2 46-4

€ 325,-

FW-HIS3009

Geschiedenis van de wijsbegeerte: Descartes' 
rationalisme en Locke’s empirisme
2 6-14 € 325,-

FW-KV3008

Vooruitgang in de Wetenschap en Ethiek:
Philip Kitcher
3 6-14 € 325,-

FW-TF3004

Natuurwetenschapsfilosofie  3 6-14

€ 325,-

FW-PF3004

Praktische filosofie: Ethiek, rationaliteit en emotie 3 6-14

€ 325,-

FW-KV3017

Spinoza en Spinoza receptie 3 6-14 € 325,-
FW-KV3011 Liefde en haar redenen 3 6-14 € 325,-
FW-KV3016 Wittgenstein's Filosofische Onderzoekingen 4 17-25 € 325,-

 

 

Contact

Tel: (010) 4088998
E-mail: schots@remove-this.fwb.eur.nl