Inschrijfformulier Impact in One Day 2021

Gegevens deelnemer
Aanhef
Bedrijfsgegevens
Soort deelname
*Tot 1 maart 2021
*Sponsordeal voor sociaal ondernemers uitsluitend beschikbaar bij een beschikbare sponsor.
Betaling
Voor aanvang van de masterclass ontvangt u of uw werkgever een factuur voor deze masterclass. 
De factuur voor deze masterclass zal worden voldaan door:
Nummer of code van de organisatie die eventueel vermeld moet worden op de factuur.
Hoe kent u Impact in One Day?
Annulering
Annuleren is slechts mogelijk per aangetekende brief. De kosten voor annulering zijn als volgt:
- vanaf 2 weken voor start: 50% van de totaalsom
- vanaf 8 uur voor start of na aanvang: 100% van de totaalsom

Persoonsgegevens
De persoongegevens die via dit inschrijfformulier verkregen zijn, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de deelnemersadministratie- en communicatie voor Impact in One Day. 
De in het kader van de Opleiding door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens, zoals gevraagd in het Inschrijfformulier, worden door EURAC conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt en beveiligd. 

Auteurs-/eigendomsrecht
Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door Impact Centre Erasmus en/of EURAC B.V. verzorgde opleiding, event of masterclass en/of het cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van resp. Impact Centre Erasmus of EURAC B.V.  en/of de docent(en) en/of de gastspreker(s) van de betreffende opleiding, event of masterclass.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de deelnemer niet toegestaan om het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden ter beschikking te stellen.

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor Impact in One Day 2021! 
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per e-mail. 
Privacy statement