Sustainable Development Goals

The 2030 Agenda for Sustainable Development, aangenomen door alle lidstaten van de Verenigde Naties in 2015, biedt een gedeelde blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst. Centraal staan ​​de 17 Sustainable Development Goals (SDG's), die een dringende oproep zijn tot actie door alle landen - ontwikkeld en in ontwikkeling - in een mondiaal partnerschap.

Als bibliotheek dragen we bij aan de volgende doelstellingen:

Doel 4.4

Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, waaronder technische en beroepsvaardigheden, aanzienlijk verhogen voor werk, fatsoenlijke banen en ondernemerschap.

Wat we doen:

 • Training in academische vaardigheden (ook gratis beschikbaar voor niet-EUR studenten).

Doel 4.A

Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen.

Wat we doen: 

 • Onze on-site services zijn toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-EUR studenten en medewerkers. Wij bieden voorzieningen op maat voor bezoekers met een beperking.

Links:

Doel 8.5

Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

Wat we doen:

 • In lijn met ons streven een universiteit te zijn die wordt gekenmerkt door diversiteit en inclusiviteit, biedt de EUR kansen aan mensen met een functiebeperking en daarmee willen we voldoen aan de eisen van de Banenafspraak.

Doel 9.5

Verbeteren van het wetenschappelijk onderzoek, moderniseren van de technologische capaciteiten van industriesectoren in alle landen, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, waarbij ook tegen 2030 innovatie wordt aangemoedigd en op aanzienlijke wijze het aantal onderzoeks- en ontwikkelingswerkers per miljoen inwoners wordt verhoogd en waarbij ook meer wordt uitgegeven aan publiek en privaat onderzoek en ontwikkeling.

Wat we doen:

 • De Erasmus Universiteit is al sinds het begin een actief voorstander van open access. Wij vinden dat onderzoek transparant en toegankelijk moet zijn. De bibliotheek biedt verschillende manieren om onderzoek in Open Access beschikbaar te stellen, zodat er voor elke situatie een passende oplossing is.
 • FAIR data is een cruciaal element om de wetenschap opener te maken. De bibliotheek beheert het EUR Data Repository. Dit is een online platform waar onderzoekers hun dataset deponeren om hun onderzoek te presenteren en vindbaar, citeerbaar en herbruikbaar te maken voor anderen.

Links:

Doel 10.2:

Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.

Wat we doen:

 • We nemen mensen aan vanwege het talent dat ze meebrengen naar de bibliotheek. De sollicitatieprocedure is geanonimiseerd om gelijke kansen te bieden ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, afkomst of andere status.

Doel 11.4:

De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen.

Wat we doen:

 • Het Leeskabinet, opgericht in 1859 om de Rotterdammers te voorzien van een hoogwaardige bibliotheek en leeszaal, is uitgegroeid tot een erfgoedbibliotheek met een collectie van zo'n 250.000 banden. Haar leden dragen bij aan het behoud van dit cultureel erfgoed in Rotterdam. De Universiteitsbibliotheek werkt nauw samen met deze unieke leesvereniging.
 • De geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam dateert van 1913. Meer dan honderd jaar wetenschapsbeoefening en institutionele geschiedenis is vastgelegd in vele foto's, objecten en documenten. Deze collecties beschouwen wij als ons academisch erfgoed. Wij bieden toegang tot deze rijke documenten en nemen deel aan netwerken om erfgoedcollecties te behouden.

Links:

Doel 17.6 

Versterken van de Noord-Zuid-, de Zuid-Zuid- en de regionale en internationale trilaterale samenwerking inzake wetenschap, technologie en innovatie en vergemakkelijken van de toegang daartoe; en het delen van kennis uitbreiden volgens voorwaarden die wederzijds worden bepaald, ook via de verbeterde coördinatie tussen bestaande mechanismen, in het bijzonder op het niveau van de Verenigde Naties, en via een mondiaal mechanisme voor de facilitering van technologie.

Wat we doen:

De bibliotheek is een partner van:

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen