102e dies natalis in teken van Global Health

De Erasmus Universiteit Rotterdam eerde twee vooraanstaande Amerikaanse wetenschappers tijdens de 102e dies natalis op maandag 9 november 2015. Paul Gertler en John Ioannidis ontvingen een eredoctoraat tijdens de academische plechtigheid, die in het teken stond van ‘Global Health’. Rector magnificus Huibert Pols reikte verder de Athena Prijs uit aan Maria Grever.

Tijdens de dies natalis stonden het Erasmus MC, het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg en het International Institute of Social Studies centraal. Twee Amerikaanse hoogleraren ontvingen bij de 102e verjaardag van de Erasmus Universiteit een eredoctoraat. 

 

Belang van goede wetenschap
Paul Gertler (University of California) is een invloedrijke ontwikkelings- en gezondheidseconoom. Hij ontving het eredoctoraat vanwege de grote maatschappelijke relevantie van zijn onderzoeksresultaten op het gebied van de economische evaluatie van de impact van de financiering van gezondheidszorg. In zijn rede ‘There and Back Again: An Evaluator's Tale’ wees hij op het belang van de acceptatie van goede wetenschap. “Dat kan de wereld een veel betere plek maken, als wij en beleidsmakers dat ook zouden toestaan.”
In zijn laudatio voor Gertler noemde erepromotor prof.dr. Eddy van Doorslaer (iBMG) Gertler een ‘bijzonder talentvol wetenschapper’, iemand die niet alleen veel publiceert, maar ook in de praktijk impact wil hebben. “Paul gelooft dat dat beter en beleidsrelevant bewijs gezondheids- en ontwikkelingsbeleid doeltreffender zal maken en de gezondheid en het leven van mensen kan verbeteren.”

Repliceren van onderzoek
John Ioannidis (Stanford School of Medicine) ontving het eredoctoraat vanwege de internationale oriëntatie van zijn baanbrekende onderzoeken en zijn brede visie op onderzoek in het algemeen. Met zijn rede ‘Boring discoveries, innovative replications’ aanvaardde hij het eredoctoraat. Daarin stelde hij zijn vraagtekens bij zogenaamde ‘grote ontdekkingen’ in de biomedische wetenschappen. Hij benadrukte daarbij het belang van de replicatie van onderzoeksresultaten. “Ik ben ervan overtuigd dat de wetenschap beter zal worden, op een manier waar het altijd voor staat: moeilijk, maar repliceerbare verbetering.” 
Volgens erepromotor prof.dr. Myriam Hunink (Erasmus MC) is Ioannidis een wetenschapper met brede interesses, een productieve en veel geciteerde onderzoeker. “Ioannidis wordt aangeduid als een van de meest invloedrijke wetenschappers van dit moment. Collega’s beschouwen hem als een intellectueel in de traditie van de Griekse filosofen.”

Bridging Ambitions
De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC, prof.dr. Ernst Kuipers, sprak zijn diesrede ‘Bridging Ambitions Building Excellence, 50 years of health, research and education’ over de verschillende bruggen van en naar het Erasmus MC. De dies vormde aftrap voor de viering van het vijftig jarig bestaan van het Erasmus MC. Kuipers ging onder meer in op de drie succesfactoren van zijn instelling: bundeling van kennis, een groot achterland en samenwerking met universiteiten, vooral natuurlijk met de Erasmus Universiteit. Maar er zijn ook uitdagingen, zo stelde Kuipers. Een universitair medisch centrum moet zich instellen op meer internationale studenten, onderzoek staat onder druk staat en er moet nog betere zorg aan patiënten worden verleend.  

Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr sprak in haar laatste dies natalis over het belang van 'global health'. “Er is maar één ebola -uitbraak voor nodig om te zien hoe de wereldwijde gezondheid een uitdaging is in een steeds meer verbonden wereld. De beschikbaarheid van goede gezondheidszorg kan worden beschouwd als een mensenrecht.”

Rector magnificus prof.dr. Huibert Pols sloot de middag af met het uitreiken van de Athena Prijs aan prof.dr. Maria Grever, voor de medewerker die zich uitzonderlijk inzet voor vrouwelijk talent. Met het uitreiken van deze prijs wil de universiteit vrouwelijk talent stimuleren. Pols wees op het belang van diversiteit: “Diversiteit is geen ‘nice to have’, maar een ‘must have’, een voorwaarde voor een gezond academisch ecosysteem.”

Meer informatie

Team Persvoorlichting, T (010) 408 1216, E press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen