150 jaar Nieuwe Waterweg: hoe houden we de Delta van de toekomst leefbaar?

De Nieuwe Waterweg
Guido Pijper

De Nederlandse Delta heeft het goed voor elkaar met haar natuurlijk ligging als monding van de Maas en Rijn, en plukt daar dan ook al lange tijd de vruchten van. Rotterdam is als economische motor onlosmakelijk verbonden met deze delta. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Nieuwe Waterweg, gaat PortCityFutures op ontdekkingstocht door het verleden, het heden en de toekomst van dit kanaal dat Rotterdam verbindt met de Noordzee. Op 13-14-15 Oktober vindt het internationale symposium 150 jaar Nieuwe Waterweg plaats, waar onder meer prof.dr. Paul van de Laar (ESHCC) als keynote speaker aanwezig zal zijn. De podcast Geluiden uit de Delta neemt luisteraars in de aanloop hiernaartoe mee in verhalen van inwoners en Rotterdamse hoogleraren over de betekenis van dit gebied.

De wereldwijde ontwikkeling van havensteden ging gepaard met ingrijpende veranderingen in de kustlandschappen, zoals bedijking, kanalisatie en landaanwinning. Vooral de aanleg en systematische verdieping van vaargeulen spelen hierin een belangrijke rol, zo ook bij de Nieuwe Waterweg. Deze kustlandschappen vormen het toneel van een toenemende spanning tussen economische groei en bijbehorende infrastructurele ingrepen enerzijds, en de kwaliteit, duurzaamheid en veerkracht van natuurlijke systemen, ruimtelijke vestigingspatronen en stedelijke samenlevingen anderzijds. Hoe kunnen economische ontwikkeling en het natuurlijke systeem met elkaar verbonden worden?

Internationaal symposium 150 jaar Nieuwe Waterweg

150 jaar geleden werd er op initiatief van Pieter Caland een waterweg gegraven dwars door de duinen van Hoek van Holland, die Rotterdam deed uitgroeien tot een moderne delta metropolis met mondiale verbindingen. Vandaag de dag staan er nieuwe uitdagingen op de agenda. Hoe kunnen we toekomstige groei en ontwikkeling vormgeven in het licht van klimaatverandering, de energietransitie en urbanisering? En hoe kan deze ontwikkeling bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van leven en natuur in kustregio's?

Deze vragen staan centraal tijdens het internationale symposium dat op 13-14-15 oktober plaatsvindt aan boord van de ss Rotterdam. Lees meer over het Symposium en meld je aan!\

Ben je een student of collega? Dan is het symposium voor jou gratis ('Package VI' in het aanmeldformulier). 

Podcast Geluiden uit de Delta

Wat heeft de aanleg van de Waterweg voor het omliggende gebied betekend, en hoe is het de afgelopen 150 jaar veranderd? In de podcast Geluiden uit de Delta vraagt host Hilde Sennema (promovenda bij ESHCC) het de mensen die er wonen en werken, en horen we van Rotterdamse hoogleraren hoe wetenschappelijk onderzoek bij kan dragen aan een duurzame delta.

Welke rol heeft de stad nog, nu de havenactiviteiten soms wel 50km verderop plaatsvinden? En, wat moet Rotterdam doen om de Delta van de toekomst leefbaar te houden? Beluister de podcast Geluiden uit de Delta via Spotify.

Gerelateerde content
Hoe kunnen we toekomstige groei en ontwikkeling vormgeven in het licht van klimaatverandering, de energietransitie en urbanisering?
SS Rotterdam en Euromast (2018)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen