150ste promotie voor een betere wereld

150ste promotie voor een betere wereld

Initiatieven tegen kinderhandel en prosititutie in Indonesië leveren niet voldoende op zo lang de armoede en sociaal-culturele oorzaken niet worden aangepakt. De rekruteringsnetwerken voor de seksindustrie in Jakarta zijn niet alleen goed thuis in de stad, maar ook op het platteland. Dat stelt Atsushi Sano, die donderdag 21 april 2016 promoveert bij het International Institute of Social Studies (ISS). Het is de 150ste promotie bij het ISS. De meeste onderzoekers bij ISS komen uit ontwikkelingslanden en opkomende economieën, waar zij invloedrijke posities bekleden bij internationale organisaties, overheden en universiteiten.

Sinds 1986 heeft het promotieprogramma van het ISS een grote vlucht genomen. Op dit moment zijn er ruim honderd PhD onderzoekers. Ze onderzoeken vraagstukken over ontwikkelingssamenwerking, toegang tot onderwijs en tot goede gezondheidszorg, de  positie van vrouwen in allerlei landen, mensenrechten, kinderrechtenen de positie van kindsoldaten. Grofweg is een derde van hen afkomstig uit Azie, een derde uit Afrika en een derde uit Zuid- en Noord Amerika en Europa.

Tienerprostitutie West-Java
Sano deed voor zijn promotieonderzoek etnografisch onderzoek in de plattelandsgemeenschappen van Indramayu en in de rosse buurten van Jakarta. Indramayu levert sinds lange trijd arbeidskrachten voor de seksindustrie in Indonesische steden en sommige Aziatische buurlanden. Hij legde de ervaringen van de tienermeisjes vast en beschreef de manieren om meisjes te rekruteren voor de seksindustrie en de organisatiestructuur van bepaalde typen seksinrichtingen op Java en in Japan.

Meer informatie

Marketing & Communicatie ISS: Femke van der Vliet (femke.vandervliet@eur.nl) / Sandra Nijhof (sandra.nijhof@eur.nl)/ T (070) 426 0419 M 06 51 26 61 51