15/16 Oct | Conf. Bilateraal, regionaal of Europees. Duitsland en Nederland in de 20e eeuw

Op donderdag 15 en vrijdag 16 oktobert organiseert de Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis i.s.m. Radboud Universiteit Nijmegen en het Duitsland Instituut Amsterdam haar jaarlijkse onderzoeksconferentie in Nijmegen. Thema is Bilateraal, regionaal of Europees. Duitsland en Nederland in de 20e eeuw.

Bilateraal, regionaal of Europees?
De afgelopen decennia zijn er steeds meer onderzoeken verschenen die zich afzetten tegen de klassieke, nationale benadering van de geschiedschrijving. Historisch, politicologisch en cultureel onderzoek richt zich in toenemende mate op transnationale, regionale of Europese thema’s. Deze verbreding van de ruimtelijke focus vraagt wel om een bijpassend analytisch kader en een realistische onderzoeksplanning.
De bilaterale aanpak van de Werkgroep Duits- Nederlandse Geschiedenis biedt een interessant uitgangspunt voor dergelijke overwegingen. Studies met een focus op Europa/de EU zullen hun onderzoeksvragen moeten onderbouwen met
voorbeelden op zowel Europees als nationaal niveau. Regionaal onderzoek wordt echter vaak gedaan naar landen of gebieden met duidelijke overeenkomsten of sterke onderlinge banden. Zo kunnen Nederland en Duitsland twee afzonderlijke interessante case studies zijn voor een onderzoek binnen het Europese kader. Tegelijk vormen ze samen, met hun vele historische, politieke, culturele en economische vervlechtingen, ook een mogelijk onderwerp voor regionaal onderzoek. De workshop streeft naar een interdisciplinair debat over de meerwaarde van de bilaterale benadering, niet zozeer door de vergelijking van theoretische concepten, maar aan de hand van concreet en recent onderzoek naar Nederland en/of Duitsland.

Meer informatie

Zie bijgevoegde flyer voor het volledige programma.

 Nijmegen WDNG-ANDG conferentie 2015.pdf (934.7KB)