18 Nov | Netwerkdag ‘Museum- en erfgoededucatie met kwaliteit’ (LKCA)

De competentieontwikkeling van leerlingen krijgt in het onderwijs steeds meer aandacht. Ook cultuuronderwijs kan hieraan een goede bijdrage leveren. De overheid stimuleert cultuuronderwijs met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Welke rol speelt het museum hierin? Is het museum nog de aanbieder en de school de consument of is partnerschap het streven? Is educatie het middel om maatschappelijk relevant te zijn, en het verleden toekomst te geven?

Deze onderwerpen staan centraal op de Netwerkdag ‘Museum- en erfgoededucatie met kwaliteit’ die op 18 november 2014 plaatsvindt in het Rijksmuseum in Amsterdam. De aandacht gaat uit naar goede praktijken van cultuureducatie met kwaliteit en het werken met leerlijnen in museum- en erfgoededucatie. De dag wordt georganiseerd door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), het Rijksmuseum en het vakoverleg erfgoedconsulenten.

 

Afwisselende keynotes

De eerste keynote is een beschouwing van de jonge spraakmakende schrijver-historicus Rutger Bregman (redacteur van De Correspondent) over ‘Cultuur in Luilekkerland’. “Juist nu we alle tijd hebben om van het goede leven te genieten, raakt het onderwijs steeds meer op de arbeidsmarkt gefixeerd. Als het om cultuureducatie gaat dan wordt het tijd om eens te meer de woorden van de grote econoom John Maynard Keynes te herinneren en ‘waarde te hechten aan doel boven middel en aan het goede boven het nuttige’.”

 

De andere keynotes gaan in op de actuele context van museum- en erfgoededucatie:

  • Tynke Hiemstra (programmacoördinator van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit bij het Fonds voor Cultuurparticipatie) over de stand van zaken van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit

  • Stéfanie van Tuinen (leerplanontwikkelaar SLO) met een toelichting op het Landelijk Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie

 

Tien deelsessies

Daarnaast zijn er tweemaal 10 deelsessies met goede praktijken van museum- en erfgoededucatie en leerlijnen: uit het Rijksmuseum, Cultuureducatie Groep (voorheen Museumgroep Leiden), Erfgoed Brabant, de Zeeuwse KinderKunstWeek.

 

De inschrijving start begin oktober.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de Netwerkdag ‘Museum- en erfgoededucatie met kwaliteit’, laat dat dan per kerende mail weten aan DesireedeKreuk@lkca.nl!