21 Sept. | Afscheidsrede Ed Jonker (UU): Moderniteit en geschiedenis

Sinds 2007 is prof. dr. Ed Jonker bijzonder hoogleraar Grondslagen van de Geschiedbeoefening aan de faculteit Geesteswetenschappen van Universiteit Utrecht. Op 16 september neemt hij afscheid van de universiteit. Ter gelegenheid daarvan geeft hij een lezing, getiteld 'Moderniteit en geschiedenis. Een voorzichtig pleidooi voor een redelijke geschiedschrijving'.

Lees verder.